Studentų draugija „Šauksmas“

Vienintelė pažangi tarpuniversitetinė studentų organizacija Lietuvoje. Kam nesvetima demokratija ir solidarumas jausis tarp šauksmininkų ir šauksmininkių kaip namuose. Mes imamės svarbiausių studentijos klausimų ir esame įsitikinę, kad drauge galime sukurti geresnę studentų savivaldą, politiką ir kultūrą.

„Šauksmo“ draugija leidžia studentų spaudą, rengia paskaitas, pranešimus, diskusijas ir kitus viešus renginius bei organizuotai dalyvauja studentų savivaldoje. Informacija, kaip tapti organizacijos nariu: https://sauksmas.net/prisidek/