Akademinis literatų klubas „alk“

Akademinis literatų klubas („alk“) veikia prie VDU Lietuvių literatūros katedros ir buria kūrybingus, mylinčius literatūrą, ją rašančius, skaitančius studentus – esamus, buvusius, būsimus, kuriems įdomu, smalsiai smagu diskutuoti apie literatūrą.

Renkamės nelyginiais ketvirtadieniais 17 val. Lietuvių literatūros katedroje (K. Donelaičio g. 52–212).

Kristus, sakydamas: „Palaiminti išalkę, nes jie bus pasotinti!“, sprendžia tikimybės lygtį.

Charles Baudelaire

Šiais viskuo persisotinusiais, anemiškais laikais po vilkų saulute mes skelbiame

alk

  • alk literatūriškumo, rašymo, skaitymo, knygos
  • alk žodžio, prasmės, judesio, garso ir vaizdo jungties
  • alk alinančios kovos su kalba
  • alk eksperimento, o ne rezultato
  • alk harmoningos nedermės
  • alk skrydžio alkos balta papilve
  • alk iškirstus alkus sudeginti ir sodinti naujus
  • alk literatūros praeities ir ateities

alkanas literatūros sotaus nesupranta

VDU Akademinis literatų klubas prie HMF Lietuvių literatūros katedros