VDU Sociologų klubas

VDU Sociologų klubas – 2012 m. kovo mėn. įkurta neformali, nepolitinė, ne pelno siekianti VDU organizacija, jungianti studentus, dėstytojus ir kitus asmenis, besidominčius sociologija.

Klubas inicijuoja ir organizuoja seminarus ir diskusijas aktualiais socialinio gyvenimo klausimais, konkursus, rengia filmų peržiūrų vakarus, organizuoja mokslines-pažintines išvykas, parodas.

Nuo 2015 m. klubo nariai aktyviai dalyvauja VDU Sociologijos katedros rengiamoje kasmetinėje nacionalinėje jaunųjų sociologų ir antropologų konferencijoje „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“.

Nuo 2016 m. pavasario klubas vykdo Vytauto Didžiojo universiteto finansuojamą projektą „SOCkava“, kurio metu skirtingose Kauno m. viešosiose erdvėse kviečia miestiečius ir visus besidominčius atviroms sociologinėms diskusijoms apie aktualius visuomenėje vykstančius procesus. Diskusijų metu pristatant naujausius sociologijos srities mokslo tyrimų rezultatus, juos diskutuojant su kitų mokslo disciplinų, meno srities atstovais, siekiama didinti visuomenės sociologinį raštingumą.