Tarptautinės partnerystės

VDU tarptautinių ryšių departamentas (TRD), atsakingas už sėkmingus VDU ir pasaulio santykius, partnerystes tarp institucijų ES ir ne ES šalyse, projektų įgyvendinimą, studentų ir personalo mainus ir kitas veiklas, gerinančias studijų ir tyrimų sistemos kokybę.

Partneriai Programos šalysePartneriai Šalyse partnerėseMemorandumai (MoU)

Erasmus+ partneriai Programos šalyse

Erasmus+ partneriai Šalyse partnerėse

VDU dvišalio bendradarbiavimo partneriai