Tarptautinės partnerystės

VDU tarptautinių ryšių departamentas (TRD), atsakingas už sėkmingus VDU ir pasaulio santykius, partnerystes tarp institucijų ES ir ne ES šalyse, projektų įgyvendinimą, studentų ir personalo mainus ir kitas veiklas, gerinančias studijų ir tyrimų sistemos kokybę.

Partneriai Programos šalysePartneriai Šalyse partnerėseMemorandumai (MoU)

Erasmus+ partneriai Šalyse partnerėse

VDU dvišalio bendradarbiavimo partneriai

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs daugiau nei 200 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su universitetais iš 42 pasaulio valstybių Europoje, Azijoje, Afrikoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Šių sutarčių pagrindu vykdomi ne tik studentų, tačiau ir personalo mainai, stažuotės, organizuojami įvairūs seminarai ir konferencijos, rengiami bendri projektai, atliekami moksliniai tyrimai.