loader image

Premijos ir apdovanojimai

Nacionalinės mokslo premijos skirtos

 • 1968 m. prof. V. Stauskui už Lietuvos kurortų, poilsio ir turizmo zonų vystymą.
 • 1976 m. prof. V. Stauskui už Vienybės aikštės Kaune architektūrinį ansamblį.
 • 1980 m. prof. V. Kaminskui už darbų ciklą „Statistinių identifikavimo ir diagnostikos metodų sukūrimas ir įdiegimas”.
 • 1986 m. prof. I. Skučui kartu su kitais bendraautoriais buvo paskirta Lietuvos Valstybinė premija.
 • 1987 m. prof. L. Pranevičiui už darbų ciklą „Joninė implantacija į puslaidininkius ir dielektriku (1976-1986)”.
 • 2001 m. prof. L. Pranevičiui su bendraautoriais už darbą „Medžiagų paviršinių sluoksnių joninė-plazminė inžinerija”.
 • 2002 m. prof. A. Žilinskui (kartu su G.Dzemyda ir V.Šalteniu) už darbą „Efektyvus optimizavimas technikoje” .
 • 2005 m. Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcija. Prof. L. F. Gudaičiui už darbų ciklą „XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūros ir spaudos palikimo problemos (1977–2004 m.)“.
 • 2005 m. Technologijos mokslų sekcija. Prof. E. Ušpurui, prof. A. Kaliatkai, prof. J. Augučiui, prof. S. Rimkevičiui, prof. K. K. Almenui už darbų ciklą „Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą (1994–2004 m.)“.
 • 2006 m. Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcija. Prof. S. Karaliūnui už drabų ciklą „Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose“.
 • 2007 m. Biomedicinos mokslų sekcija. Prof. A. Toleikiui, prof. V. Borutaitei, prof. V. Mildažienei už darbų ciklą „Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai (1989–2006 m.)“.
 • 2008 m. Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai. Prof. B. Genzeliui už darbų ciklą „Lietuvos kultūros istorijos tyrinėjimai (kultūrologiniai ir politologiniai aspektai) (1988–2007 m.)“.
 • 2013 m. Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcija. Prof. Z. Kiaupai už darbų ciklą „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų tyrimai (1998-2011)“.
 • 2016 m. Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcija. Prof. habil. dr. V. Levandauskui už mokslo darbą „Lietuvos mūro istorija“.
 • 2016 m. Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcija. Prof. dr. A. Tereškinui už darbų ciklą „Kultūros sociologijos ir kultūrinių studijų tyrimai (2000–2014 m.)“.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos suteiktos

 • 1990 m. Dr. R. Požerskiui už fotografijų kolekcijas „Atlaidai“, „Atminties sodai“, „Paskutinieji namai“.
 • 1993 m. Prof. V. Kavoliui už knygą „Epochų signatūros“.
 • 1995 m. Prof. A. Rubšiui už 1978–1995 Senojo Testamento vertimą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų bei knygas „Raktas į Senąjį Testamentą“, „Raktas į Naująjį Testamentą“.
 • 1998 m. Prof. E. Gudavičiui už televizijos laidų „Būtovės slėpiniai“ kūrimą.
 • 2006 m. Prof. N. Lukšionytei-Tolvaišienei už kūrybišką istorinės atminties žadinimą ir Lietuvos architektūros paveldo aktualizavimą veikaluose „Antanas Vivulskis (1877–1919): tradicijų ir modernumo dermė“ ir „Vilniaus architektai 1850–1914“.

Vyriausybės kultūros ir meno premijos suteiktos

 • 2012 m. poetui, prozininkui, eseistui, publicistui, VDU garbės daktarui R. Keturakiui.
 • 2013 m. prof. V. Stauskui už reikšmingą mokslinę veiklą, akademinį iniciatyvumą, architektūros mokslo darbus, atidumą kultūros ir meno srityse vystomoms idėjoms bei architektūros meno praktikai.
 • 2018 m. menotyrininkei, Menų fakulteto profesorei R. Žukienei.