Premijos ir apdovanojimai

Nacionalinės mokslo premijos skirtos

 • 2020 m. Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai. Prof. habil. dr. R. Gražulevičienei ir prof. dr. A. Dėdelei už darbų ciklą „Urbanistinės aplinkos, psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių poveikis sveikatai nuo kūdikystės iki brandos (2005–2019)“.
 • 2016 m. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Prof. habil. dr. V. Levandauskui už mokslo darbą „Lietuvos mūro istorija“.
 • 2016 m. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Prof. dr. A. Tereškinui už darbų ciklą „Kultūros sociologijos ir kultūrinių studijų tyrimai (2000–2014)“.
 • 2013 m. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Prof. Z. Kiaupai už darbų ciklą „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų tyrimai (1998-2011)“.
 • 2008 m. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Prof. B. Genzeliui už darbų ciklą „Lietuvos kultūros istorijos tyrinėjimai (kultūrologiniai ir politologiniai aspektai) (1988–2007)“.
 • 2007 m. Biomedicinos mokslai. Prof. A. Toleikiui, prof. V. Borutaitei, prof. V. Mildažienei už darbų ciklą „Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai (1989–2006)“.
 • 2006 m. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Prof. S. Karaliūnui už darbų ciklą „Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose“.
 • 2005 m. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Prof. L. F. Gudaičiui už darbų ciklą „XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūros ir spaudos palikimo problemos (1977–2004)“.
 • 2005 m. Technologijos mokslai. Prof. E. Ušpurui, prof. A. Kaliatkai, prof. J. Augučiui, prof. S. Rimkevičiui, prof. K. K. Almenui už darbų ciklą „Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą (1994–2004)“.
 • 2002 m. prof. A. Žilinskui (kartu su G.Dzemyda ir V.Šalteniu) už darbą „Efektyvus optimizavimas technikoje” .
 • 2001 m. prof. L. Pranevičiui su bendraautoriais už darbą „Medžiagų paviršinių sluoksnių joninė-plazminė inžinerija”.
 • 1987 m. prof. L. Pranevičiui už darbų ciklą „Joninė implantacija į puslaidininkius ir dielektriku (1976-1986)”.
 • 1986 m. prof. I. Skučui kartu su kitais bendraautoriais buvo paskirta Lietuvos Valstybinė premija.
 • 1980 m. prof. V. Kaminskui už darbų ciklą „Statistinių identifikavimo ir diagnostikos metodų sukūrimas ir įdiegimas”.
 • 1976 m. prof. V. Stauskui už Vienybės aikštės Kaune architektūrinį ansamblį.
 • 1968 m. prof. V. Stauskui už Lietuvos kurortų, poilsio ir turizmo zonų vystymą.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos suteiktos

 • 2019 m. doc. Z. Bružaitei už muzikos universalumą ir emocinį atvirumą.
 • 2018 m. rašytojui, akademikui prof. V. Martinkui už intelektualiosios literatūros gylį.
 • 2006 m. prof. N. Lukšionytei-Tolvaišienei už kūrybišką istorinės atminties žadinimą ir Lietuvos architektūros paveldo aktualizavimą veikaluose „Antanas Vivulskis (1877–1919): tradicijų ir modernumo dermė“ ir „Vilniaus architektai 1850–1914“.
 • 1998 m. prof. E. Gudavičiui už televizijos laidų „Būtovės slėpiniai“ kūrimą.
 • 1995 m. prof. A. Rubšiui už 1978–1995 Senojo Testamento vertimą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų bei knygas „Raktas į Senąjį Testamentą“, „Raktas į Naująjį Testamentą“.
 • 1993 m. prof. V. Kavoliui už knygą „Epochų signatūros“.
 • 1990 m. prof. dr. R. Požerskiui už fotografijų kolekcijas „Atlaidai“, „Atminties sodai“, „Paskutinieji namai“.

Vyriausybės kultūros ir meno premijos suteiktos

 • 2018 m. menotyrininkei, Menų fakulteto profesorei R. Žukienei.
 • 2013 m. prof. V. Stauskui už reikšmingą mokslinę veiklą, akademinį iniciatyvumą, architektūros mokslo darbus, atidumą kultūros ir meno srityse vystomoms idėjoms bei architektūros meno praktikai.
 • 2012 m. poetui, prozininkui, eseistui, publicistui, VDU garbės daktarui R. Keturakiui.