Studijos

Atpažįstamas kaip vienas iš 800 geriausių pasaulio universitetų, Vytauto Didžiojo universitetas iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų išsiskiria plačiomis bendrauniversitetinėmis studijomis, kurias baigus ne tik suteikiamas kvalifikacinis bakalauro ar magistro laipsnis, bet kartu išugdomas gebantis savarankiškai bei kūrybiškai mąstyti, imlus naujovėms absolventas, aktyvus pilietinės visuomenės narys, siekiantis mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.

Naujienos

Rudens semestro egzaminų sesija VDU vyks kontaktiniu būdu

Informuojame, kad pagal rektoriaus įsakymą nr. 516 Vytauto Didžiojo universitete egzaminų ir jų perlaikymo sesija bus vykdoma kontaktiniu būdu, išskyrus tų studijų dalykų, kurie buvo ir/ar yra vykdomi 2021/2022 m.m. rudens semestrą nuotoliniu būdu.

Inžinerijos studijų klasterio įmonių stipendijos VDU ŽŪA pirmakursiams

Penki VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto studijų programos „Žemės ūkio mechanikos inžinerija” pirmakursiai visus šiuos mokslo metus džiaugsis kiekvieną mėnesį gaunamomis 100 Eur dydžio stipendijomis.

Vyksta VDU absolvento Igno Bielevičiaus vardinės stipendijos konkursas

VDU Informatikos fakulteto (IF) absolventas Ignas Bielevičius, 2009 m. baigęs bakalauro studijas universitete, 2020 m. įsteigė kiekvienais metais skiriamas dvi vienkartines vardines stipendijas VDU studentams, kurių vienos dydis – 500 eurų. Šios stipendijos tikslas – finansiškai skatinti studentus už jų sėkmingus studijų rezultatus bei aktyvią mokslinę ir (ar) visuomeninę veiklą.

Vasaros sezono galimybių mugė

Vasara kiekvienam studentui yra ne tik tinkamas metas atsipūsti nuo mokslų, tačiau ir puikus laikotarpis savo laiką skirti kelionėms, išbandant save savanorystėje, atliekant praktiką ar atrandant save įvairiuose darbuose, taip pasisemiant naujų žinių, patirčių ir nuotykių. VDU Karjeros centras kviečia studentus pradėti vasarai ruoštis jau dabar!

Novatoriškos sporto studijos apims ne tik meistriškumo ugdymą

„Žvelgiant į 2021–2030 m. valstybinę sporto plėtros strategiją, matome, kad dabartinis aukšto meistriškumo sportininkų rengimas neatitinka vizijos, išsikeltų tikslų ir uždavinių. Lietuvoje trūksta kvalifikuotų sporto specialistų“, – teigia Karate-Shotokan Lietuvos čempionė bei Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos (ŠA) docentė dr. Aušra Lisinkienė.

Įvykiai