Studijų informacijos centras

Vytauto Didžiojo universiteto Studijų informacijos centre teikiama būsimiems ir esamiems studentams aktuali informacija apie studijų galimybes, akademinį ir kultūrinį gyvenimą.