Paslaugos

Vytauto Didžiojo universitetas – patikimas ir profesionalus mokslo partneris verslui, valstybiniam ir viešajam sektoriui.*

Kviečiame naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis ir užmegzti ilgalaikius, abipusiai naudingus partnerystės ryšius.

* Tyrimai ir eksperimentinė plėtra  vykdomi socialinių, humanitarinių, biomedicinos, technologinių ir fizinių mokslų srityse;

* Daugiau nei 450 Lietuvos ir užsienio mokslininkų, kurių mokslinis potencialas įvertintas aukščiausiu balu Lietuvoje (MOSTA tarptautinis vertinimas, 2015);

* Nuolat atnaujinama mokslo ir studijų infrastruktūra, o laboratorijos – vienos moderniausių Baltijos šalyse (multimedijų, biotechnologijų, neurotechnologijų laboratorijos, mados dizaino bei garso studijos ir kt.);

* Stiprus nacionalinis veikėjas, nuolat įsitvirtinantis ir tarptautinėje erdvėje tarpsritinių bei socialinių inovacijų srityse: kompiuterinės lingvistikos, daugiakalbystės, kūrybinių industrijų  ir kt.;

* Aktyvus dalyvis mokslo ir verslo slėnių „Nemunas“ ir „Santaka“ bei mokslo ir technologijų parkų veiklose, pirmaujantis Baltijos šalyse pagal mokslininkų tarptautiškumą.

 

VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras (KTPC) – aukščiausio lygio Baltijos regiono mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo centras agroinovacijų ir maisto technologijų srityje. Centro kontaktai.