Japonistikos klubas „Hashi“

Japonų kalboje klubo pavadinimas reiškia tiltą, kuris jungia Tekančios saulės šalies ir Lietuvos kultūras.

Šis kultūrų tiltas statomas ir puoselėjamas nuo 2000 m. rugsėjo 5 d. Tačiau pirmosios klubo užuomazgos siekia 1998 metus. Tuo metu, būrelis japonų kalbą besimokančių studentų panoro daugiau sužinoti apie Tekančios Saulės šalį, jos papročius, tradicijas.

Iki 2005 m. klubas organizavo renginius, labiau skirtus Japonistikos klubo nariams: buvo mokomasi japoniškos kulinarijos paslapčių, gilinamasi į Dzen filosofijos paslaptis, švenčiamos tradicinės japonų šventės, tobulinami subtilaus ikebanų komponavimo meno įgūdžiai, krikštijami „fuksai“ ir netgi šokama „tikrose“ japoniškose vestuvėse!

Nuo 2005 m. iki dabar klubas yra atviras ne tik nariams, bet ir plačiajai visuomenei. Išlaikydami gyvuojančią tradiciją, gilinamės į japoniško maisto subtilybes, rengiame labai įdomius pristatymus Tekančios saulės šalies temomis, bendraujame su mainų studentais iš Tekančios saulės šalies, dalyvaujame tokiuose festivaliuose kaip „NowJapan“ ar „Anime nights“, „Azijos savaitė“, „Sugiharos savaitė“, vykstame į įvairias išvykas, su mainų studentais švenčiame tradicines Lietuvos šventes.

Klubas „Hashi“ yra visuomeninė ne pelno siekianti organizacija, visada atvira naujiems nariams ir idėjoms, todėl, jei nori :

  • pagerinti japonų bei anglų kalbų įgūdžius
  • susirasti naujų draugų
  • labiau pažinti Tekančios saulės šalies kultūrą

Mes tavęs laukiame!