Filosofijos studentų mokslinė draugija „Agora“

Filosofijos studentų mokslinė draugija „Agora“ vienija filosofija besidominčius žmones. Pagrindinis draugijos tikslas – užsiimti filosofine veikla: dalyvauti pokalbiuose, minėti filosofijos dieną, skatinti filosofija besidominčių bendruomeniškumą, kelti akademinės filosofijos lygį universitete ir Lietuvoje.

Diskusijos

„Agora“ ragina studentus ir dėstytojus diskutuoti ir nagrinėti įvairiausius filosofinius tekstus. Šiuo tikslu draugija organizavo I. Kanto, L. Wittgensteino, S. Kierkegaardo, E. Levino skaitymus. 2011-2012 mokslo metų rudens semestre startavo „Šiuolaikinės filosofijos seminarų“ ciklas tema „Simuliakrai ir simuliacijos“. Vasarį jame nagrinėtas F. Kafkos romanas „Procesas“. Pavasario semestre VDU filosofai tradiciškai meta iššūkį diskutuoti ne tik filosofams svarbiais klausimais. 2011-aisiais VDU rektoriui mestas iššūkis kalbėti tema „Laisvė universitete – kur ji?“.

„Filosofija kine“

Draugija taip pat organizuoja tęstinį filmų peržiūrų ir diskusijų ciklą „Filosofija kine“, kuriame savo mėgiamas vaizdo juostas jau spėjo pristatyti Kęstas Kirtiklis, Tomas Sodeika, Nerijus Čepulis, Dalius Jonkus, Rimantas Viedrynaitis, Algis Mickūnas ir daug kitų filosofų.

„Lengvas būdas mesti filosofuoti“

Dar vienas renginių ciklas – susitikimai „Lengvas būdas mesti filosofuoti“, skirti filosofijos studentams mokytis laisvai reikšti mintis, gvildenti paties filosofavimo problemą, kalbėtis, bendrauti tarpusavyje ir svarbiausia – ugdyti drąsą diskutuoti, nes šalia nėra dėstytojų, dėl kurių studentai dažnai nedrįsta išsakyti savo nuomonę bei kelti klausimus.

„Agoros“ nariai administruoja filosofijos katedros puslapį filosofija.vdu.lt, taip pat leidžia pirmąjį Lietuvoje filosofijos žurnalą Πόλεμος („Polemos“), skirtą studentų moksliniams straipsniams. Žurnalo tikslas – sukurti kokybišką akademinę erdvę, kurioje filosofijos studentai ir ja besidomintys galėtų dalytis vykusiais akademiniais tekstais, taip gilintų savo ir kitų gebėjimus rašyti kokybiškus filosofinius tekstus bei įgytų patirties juos publikuoti. Žurnalas skirtas visoms filosofijos temoms pačia plačiausia prasme ir neapsiriboja nė viena konkrečia filosofine tradicija ar mokykla.

Pasaulinė filosofijos diena ir S. Šalkauskio gimtadienis

Didžiausios metų šventės – UNESCO Pasaulinė filosofijos diena ir Stasio Šalkauskio gimtadienis. Trečiąjį lapkričio ketvirtadienį filosofai išeina į gatves, skaito viešas paskaitas netradicinėse vietose. Stasio Šalkauskio gimtadienio proga organizuojamas futbolo turnyras.

Draugijos susitikimai

Kas antrą mėnesio antradienį nuo 18 val. „Agora“ kviečia visus į barą „B.O.“