Studentų mokslinė draugija „Signum“

  • Pirmininkas Gabrielius E. Klimenka

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto (VDU KTF) studentų mokslinė draugija „Signum“ įsikūrė 2010 m. studentų iniciatyva. Draugija vienija VDU KTF bakalauro bei magistrantūros studijų studentus, aktyviai dalyvaujančius akademinėje veikloje ir norinčius gilinti mokslinio darbo įgūdžius, ugdyti krikščionišką moralę, kelti studentų akademinį lygį.

SMD „Signum“ tikslai

  • Skatinti akademinę studentų veiklą, ugdyti studentų mokslinius įgūdžius
  • Skatinti studijų programų tobulinimą
  • Prisidėti prie KTF akademinės veiklos kūrimo bei mokslinių tradicijų puoselėjimo
  • Rengti konferencijas, akademines diskusijas bei publikuoti konferencijų darbus
  • Siekti SMD narių veiklos pripažinimo fakultete bei už jo ribų

SMD „Signum“ uždaviniai

  • Dalyvauti mokslinėse konferencijose bei kituose moksliniuose renginiuose
  • Kiekvienais metais organizuoti konferenciją bei rengti akademinio pobūdžio diskusijas
  • Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentų mokslinėmis organizacijomis
  • Padėti fakulteto studentams aktyviai įsijungti į akademinę veiklą