Mentorystė

VDU Mentorių programa

Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Mentorių programa pradėta vykdyti 2003–2004 m. m. Tai VDU Tarptautinių ryšių departamento (TRD) koordinuojama veikla.

VDU mentorius – tai aktyvus, kupinas idėjų, atsakingas, galintis skirti laiko studentas, savo noru sutinkantis padėti VDU užsienio studentams adaptuotis ir socializuotis akademinėje bendruomenėje, Kaune, Lietuvoje bei pasiruošęs patirti naujų įspūdžių, įgauti naujų įgūdžių ir praplėsti savo pažinčių ratą visame pasaulyje.

Kaip ši programa yra taikoma praktikoje? Užsienio studentams, vykstantiems studijoms ar praktikai į kitą šalį, yra priskiriamas mentorius – vietinis studentas, geriausiai galintis papasakoti apie savo universitetą, miestą, šalį, bei gebantis padėti įvairiose situacijose. Mentorius susisiekia su užsienio studentu dar prieš jam atvykstant, atsako į rūpimus klausimus. Užsienio studentui atvykus, mentorius jį pasitinka, palydį į gyvenamąją vietą, pirmosiomis savaitėmis padeda susiorientuoti naujoje aplinkoje bei visą studijų laikotarpį palaiko ryšius su studentu, padeda spręsti iškilusias problemas, atsako į iškylančius klausimus.

Kodėl verta tapti mentoriumi?VDU Mentorių programos tikslai

Nors mentorystė yra grindžiama savanorystės principu ir mentoriai veikia neatlygintinai, vis dėl to egzistuoja gausybė priežasčių, kodėl verta tapti mentoriumi.

Kiekvienas studentas, prisijungęs prie VDU Mentorių programos, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, religinių bei politinių įsitikinimų, amžiaus turi galimybę:

 • panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį;
 • įgyti naujų žinių bei įgūdžių;
 • pažinti kitas kultūras, plėsti akiratį;
 • mokytis naujų ar tobulinti turimas užsienio kalbų žinias;
 • susirasti naujų draugų iš viso pasaulio;
 • tapti reikalingu kitiems;
 • padedant kitiems geriau pažinti save ir aplinką;
 • gerai praleisti laisvalaikį.

Tapk VDU mentoriumi!

 • Padėti užsienio studentams, atvykusiems studijoms ar praktikai į VDU, adaptuotis ir socializuotis naujoje akademinėje, socialinėje bei kultūrinėje aplinkoje;
 • Skatinti užsienio studentų įsitraukimą į VDU bendruomenės gyvenimą, organizuojamus renginius, įvairias veiklas;
 • Skatinti VDU studentų bendruomeniškumą, aktyvumą bei savanorišką veiklą;
 • Suteikti galimybę VDU studentams įgyti tarpkultūrinės patirties, pažinti įvairių kultūrų atstovus, daugiau sužinoti apie kitų šalių tradicijas, priimti kultūrinius skirtumus;
 • Didinti VDU studentų susidomėjimą įvairiomis mainų galimybėmis, skatinti juos vykti studijų ar praktikų mainams į užsienį;
 • Sudaryti galimybes VDU studentams tobulinti įvairių užsienio kalbų žinias, bendravimo, renginių organizavimo, projektų koordinavimo, kitus įgūdžius;
 • Prisidėti prie VDU studentų, grįžusių po studijų ar praktikos užsienyje, reintegracijos gerinimo.

Nori tapti tarptautinių studentų mentoriumi ar gauti daugiau informacijos apie šią programą? Kreipkis: