Socialinio darbo studentų klubas „Vesta“

Tikslai

  • Skatinti VDU socialinio darbo studentų aktyvumą, ugdyti jų profesinę ir asmeninę savimonę;
  • Inicijuoti aktyvesnį socialinio darbo studentų bendravimą ir bendradarbiavimą su VDU bendruomene, socialinio darbo specialistas praktikais, studijų programų absolventais;
  • Kurti sąlygas socialinio darbo studentams keistis profesine patirtimi ir ją turtinti;
  • Diskutuoti aktualiais klausimais ir įvairiapusiškai ruoštis dirbti pagal specialybę.

Veiklos kryptys

Konferencijų, seminarų, diskusijų, pažintinių mokymo kursų organizavimas; informacijos ir kitų valstybių socialinį, ekonominį, teisinį ir kultūrinį gyvenimą bei jaunimo padėtį jose kaupimas, platinimas bei kita veikla.

Narystė klube

„Vestos“ nariais gali tapti asmenys, studijuojantys socialinį darbą Vytauto Didžiojo universitete, taip pat kitų studijų programų studentai, kurie domisi socialinėmis problemomis bei jų sprendimu visuomenėje. Nariais gali tapti ir asmenys, baigę socialinio darbo bei kitas studijų programas.