Bendradarbiavimo sutartys

Aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai

Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs sutartis su aukštosiomis mokyklomis (universitetais ir kolegijomis) bei mokslinių tyrimų institutais. Aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų sąrašas.

Profesinės mokyklos ir mokymo centrai

Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs sutartis su profesinėmis mokyklomis ir mokymo centrais visoje Lietuvoje. Profesinių mokyklų ir mokymo centrų sąrašas.

Mokyklos ir gimnazijos

Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau nei 110 ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų, mokyklų bei gimnazijų Lietuvoje. Bendradarbiaujama plėtojant edukacinę profesinę veiklą, studentų praktikas, įgyvendinant bendrus renginių planus, rengiant mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas, informuojant ir konsultuojant mokytojus bei vadovus įvairiais jiems rūpimais kvalifikacijos tobulinimo klausimais, taip pat teikiant pagalbą 12 klasės moksleiviams bei paskutiniųjų metų gimnazistams, besiruošiantiems egzaminams. Mokyklų sąrašas.