Etnologų bičiulių klubas

Etnologų bičiulių klubas nuolat rengia susitikimus su tautodailininkais, vakarones, etnologinės ir mitologinės tematikos filmų peržiūras, smagias iškylas, kviečia kartu mokytis įvairių liaudies amatų. Į Etnologų klubo organizuojamus renginius susirenka ne tik VDU akademinės bendruomenės nariai – dėstytojai, studentai, bet ir Kauno bei kitų miestų su etnine kultūra susijusių institucijų atstovai, ansamblių dalyviai ir visi besidomintys  tradicine lietuvių kultūra, jos transformacijomis.

VDU vidiniame tinkle (intranetas „FirstClass“) aktyviai veikia Etnologų klubo konferencija, kurioje skelbiama ne tik apie klubo renginius, bet ir apie kitus Kauno miesto ir visos Lietuvos kultūros renginius, pristatomos įdomios publikacijos.