Lietuvos Jungtinių Tautų jaunimo asociacija

 Organizacijos tikslai

 • Didinti studentų domėjimąsi ir dalyvavimą politiniame gyvenime, ugdyti jų galimybes priimti tinkamus sprendimus kuriant aktyvią pilietinę visuomenę.
 • Puoselėti toleranciją ir žmogaus teisių laikymąsi.
 • Stengtis gerinti mokymo(si) procesą ir studentų intelektualines galimybes.
 • Sukurti platesnes galimybes studentams tobulintis užsienyje.
 • Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą organizacijoje ir už jos ribų.
 • Skatinti rūpinimąsi ir domėjimąsi įvairiais tarptautinės svarbos įvykiais organizuojant diskusijas, debatus, seminarus, paskaitas, tarptautinius susitikimus ir panašaus pobūdžio renginius.
 • Plėtoti ir išlaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio organizacijomis.
 • Skleisti prigimtines žmogaus teises ir demokratiją.

Trumpa organizacijos veiklos apžvalga

 • Organizuoti įvairaus pobūdžio debatus tarp Vytauto Didžiojo ir kitų universitetų studentų.
 • Suderinus su organizacijos partneriais ir Vytauto Didžiojo universitetu, siųsti studentus praktikuotis į kitas šalis.
 • Kartu su partneriais tarptautiniu ir vietiniu lygmeniu kurti JTO simuliacijas, taip skatinant domėtis JTO veikla ir tikslais.
 • Burti „Jaunimo forumus“, kur moksleiviai kartu su akademine bendruomene susipažintų ne tik su tarptautinių organizacijų, tokių kaip JTO, ES, NATO, veikla, bet ir praplėstų žinias apie dominančią politikos mokslų sritį.
 • Rengti politines konferencijas, diskutuoti su akademine bendruomene.

Kaip tapti nariu?

Studentus prisijungti kviečia universitete įkurta Lietuvos Jungtinių Tautų jaunimo asociacija (LUNYA) – organizacija, siekianti didinti studentų domėjimąsi ir dalyvavimą politiniame gyvenime, puoselėti toleranciją ir žmogaus teises.

„Esame įsitikinę, kad geriausias būdas sėkmingai skleisti žinią apie žmogaus teises, darnų vystymąsi ir taiką priklauso nuo ateities kartos. Švietimas yra privalomas. Mūsų organizacija leis jums pagerinti skirtingų tarptautinių platformų išmanymą ir įgyti praktinės patirties simuliacinėse programose, kurios suteiks platesnį kontekstą žinioms apie Jungtines Tautas ir žmogaus teises“, – pristatydamas organizaciją sakė vienas jos įkūrėjų Muhammet Nas.

Pasak asociacijos vadovės Olivios Wells, LUNYA nėra tik politikos mokslų organizacija – jos nariai įsitikinę, kad taikos palaikymas priklauso ne vien nuo politikų ir pasaulį pakeisti gali kiekvienas jaunas žmogus.

Prašymus tapti asociacijos nariais gali teikti dieninių studijų VDU studentai.