Studentų Santara

„Studentų Santara“ Vytauto Didžiojo universitete susibūrė 2002 m. Santariečiai bendradarbiauja su „Santaros-Šviesos“ federacija, iš kurios perėmė veiklos formas bei idėjas. „Santara-Šviesa“ įsikūrė 1957 m. susijungus 1947 m. įkurtam akademinio jaunimo, studijavusio Tiubingeno universitete, sambūriui ir 1954 m. JAV įkurtai liberalinio jaunimo organizacijai „Santara“.

VDU „Studentų Santara“ organizuoja susitikimus, studijų savaitgalius, diskutuoja įdomiais, kartais nepatogiais ar nepopuliariais klausimais. Santariečius vienija ištikimybė ir pagarba humanistinėms vertybėms, veržlumas bei tikėjimas, kad tik savo pačių pastangų dėka galima daryti įtaką visuomenėje vykstantiems procesams.

Dalyvaudami klubo veikloje studentai bando užčiuopti moderniosios lietuvybės pulsą, jos raiškos formas ir sklaidos galimybes. Klubo nariai tiki, kad tik atsiveriant pasauliui galima sukurti brandžią, šiuolaikišką ir konkurencingą kultūrą.

Studijų metais VDU „Studentų Santaros“ nariai stengiasi ne tik studijuoti, bet ir formuoti tapatybę, ieškoti naujų saviraiškos formų bei įdomios bendruomeninės veiklos. Santariečiai diskutuoja jaunimui ir visuomenei aktualiomis temomis, kuria ir puoselėja akademinės bendruomenės gyvenimo formas, kuriose nėra ryškios perskyros tarp kursų, fakultetų, studentų ar dėstytojų, kur visi gali išsakyti savo nuomonę, siūlyti vizijas, projektus ir būti išgirsti. VDU „Studentų Santara“ yra atvira naujoms idėjoms, kviečia prisijungti naujus narius ir partnerius.