Karjeros centras

Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros centras – sudėtinė ir integrali universiteto neakademinio padalinio Studentų reikalų departamento dalis, kuriame teikiamos su karjera, jos projektavimu bei stebėsena susietos paslaugos studentams, absolventams, akademiniai bendruomenei, privačiam, valstybiniam ir nevyriausybiniam sektoriui.

Karjeros centras