Trumpalaikiai kursai ir mokyklos užsienyje

Dėmesio! Vytauto Didžiojo universitetas skelbia naują galimybę VDU studentams išvykti į mokamus trumpalaikius kursus ir vasaros/žiemos mokyklas užsienyje su VDU mobilumo stipendija.

Trumpalaikiai kursai ir vasaros/žiemos mokyklos užsienyje – tai išskirtiniai pasiūlymai, kurių dėka VDU studentai gali ugdyti įvairius asmeninius įgūdžius, įgyti papildomų akademinių žinių ir kreditų, mokytis užsienio kalbų ir pažinti kitas kultūras.

Naudinga informacija

VDU mobilumo stipendijaAtrankaInformacija atrinktiems studentams

VDU mobilumo stipendija

Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas paskatinti studentų mobilumą, skelbia naują galimybę VDU studentams išvykti trumpalaikiams kursams ir vasaros/žiemos mokykloms užsienyje su VDU mobilumo stipendija.

Stipendijos

Kursų tipas

Stipendijos dydis*

Mokami fiziniai trumpalaikiai kursai ir vasaros/žiemos mokyklos, suteikiantys kreditus. 600 Eur
Virtualiai organizuojami mokami trumpalaikiai kursai ir vasaros/žiemos mokyklos, suteikiantys kreditus. Iki 600 Eur (priklausomai nuo kursų kainos)

* Stipendija išmokama vieną kartą.

Išsamią informaciją apie stipendijų skyrimo tvarką galite rasti VDU mobilumo stipendijų skyrimo tvarkos apraše.

VDU mobilumo stipendijų konkursas yra atviras visus metus, tačiau stipendijų skaičius yra ribotas. 2024 m. organizuojamiems kursams finansavimas yra pasibaigęs, todėl konkursas yra laikinai stabdomas. Konkursas nuo lapkričio mėn. bus atviras kursams, organizuojamiems 2025 m.

Konkurse gali dalyvauti visi gerai besimokantys, neturintys akademinių skolų VDU studentai, išskyrus paskutinio semestro studentus ir bakalauro pirmo semestro studentus.

Konkurse dalvaujantys kandidatai vertinami pagal žemiau pateikiamus kriterijus:

 • Dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai, kurių vidurkis aukštesnis nei 8 balai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai (jeigu magistrantūros/doktorantūros studentas dalyvauja konkurse I-ame semestre – stojimo į VDU balas);
 • Geras, ne žemesnis kaip B2, anglų kalbos arba kitos šalies, į kurią vykstama, kalbos mokėjimas;
 • Studento motyvacija;
 • Papildoma akademinės, profesinės ar visuomeninės veiklos patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • Prioritetas teikiamas pirmą kartą konkurse dalyvaujantiems studentams.

Išsamią informaciją apie studentų atranką ir stipendijų mokėjimo tvarką galite rasti VDU mobilumo stipendijų skyrimo tvarkos  apraše.

Paskelbus atrankos rezultatus su kandidatais susisiekia VDU Tarptautinių ryšių departamento (TRD) koordinatorė, kuri suteikia visą informaciją apie svarbius mobilumo dokumentus prieš mobilumo laikotarpį, kursų metu bei pasibaigus mobilumo laikotarpiui:

TRD koordinatorė padeda atrinktiems studentams teisingai ir laiku pateikti dokumentus VDU mobilumo stipendijai gauti. Tuo tarpu studentas savarankiškai įsipareigoja:

 1. Pateikti visus reikiamus dokumentus priimančiai institucijai, užpildyti prašomas formas/dokumentus laiku.
 2. Užpildyti prašymą kursams užsienyje, gauti parašus ant dokumento el.paštu, padedant fakulteto koordinatoriui, ir dokumentą atsiųsti el.paštu TRD koordinatorei el. paštu Liucija.Zaksaite@vdu.lt:
  1. bakalauro / magistrantūros studentams - prašymas fakulteto dekanui
  2. doktorantūros studentams - prašymas rektoriui
 3. Užpildyti asmens duomenų formą - angl. Outgoing-Personal Data Form - Study Exchange, reikalingą finansinės sutarties parengimui.
 4. Pateikti savo banko sąskaitos Nr. studentas.vdu.lt. Instrukciją galima rasti čia.
 5. Gavus priėmimo laišką (ang. Acceptance Letter) iš priimančios institucijos, jį nusiųsti el.paštu TRD koordinatorei el. paštu Liucija.Zaksaite@vdu.lt.
 6. Atkreipti dėmesį į einamojo semestro akademinius rezultatus: vidurkis turi būti ne žemesnis kaip 8.0 balai.
 7. Su TRD koordinatore susitarti dėl VDU mobilumo stipendijos sutarties pasirašymo. Dėmesio: stipendijos sutartys gali būti pasirašomos iki kiekvieno mėnesio 10-tos dienos, kad stipendija būtų išmokėta to mėnesio pabaigoje.

Kursų/mokyklos laikotarpio užsienyje pabaigoje studentas įsipareigoja:

 • Paprašykite, kad užsienio koordinatorius išduotų kursų/mokyklos baigimo ir kreditų suteikimo sertifikatą su pažymėtomis kursų datomis ir nusiųskite (pristatykite) jį TRD koordinatorei el. paštu Liucija.Zaksaite@vdu.lt.
 • Apsilankykite pas fakulteto koordinatorių ir aptakite kreditų įskaitymo procedūrą, kad išklausyti kursai atsispindėtų jūsų diplomo priedėlyje.

Kontaktai