Tarptautiškumas

Tarptautiškumo plėtojimas Studijos ir praktikaKalbų mokymasis

Tarptautiškumo plėtojimas VDU
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skiria daug dėmesio tarptautiškumo plėtrai, bendradarbiauja su įvairiais pasaulio universitetais, mokslininkais, vykdo įvairius projektus, studentų ir darbuotojų mainus.

  • Vytauto Didžiojo universiteto „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartija 2014–2020.
  • Vytauto Didžiojo universiteto „Erasmus“ bendroji deklaracija.
  • VDU yra tarptautinių asociacijų (EUA, EAIE, EDEN, AABS, „GreenLight“, ECOLAS, BSRUN, „garagErasmus“ ir kt.) narys.
  • Pagal dvišales sutartis bendradarbiaujama su daugiau nei 200 mokslo ir studijų institucijų iš 42 pasaulio šalių.
  • VDU turi daugiau nei 330 „Erasmus+“ partnerių iš 50 valstybių.
  • VDU pirmasis Lietuvoje pradėjo dalyvauti jau 19 universitetų vienijančiame „Campus Europae“ mainų projekte.
  • Kiekvienais metais mainų programose dalyvauja daugiau nei 400 VDU studentų ir 170 universiteto darbuotojų.
  • 2015 m. laipsnį suteikiančioms ir dalinėms studijoms į VDU atvyko daugiau nei 700 užsienio studentų, iš VDU į užsienio universitetus studijuoti bei atlikti praktiką užsienio
  • įmonėse bei organizacijose išvyko daugiau nei 400 studentų.

Tarptautinės studijos ir praktika

Pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis VDU bendradarbiauja su daugiau nei 200 mokslo ir studijų institucijų iš 42 pasaulio šalių Europoje, Azijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje.

Bendradarbiaujant su Bolonijos, Liublianos ir Sankt Peterburgo universitetais yra įgyvendinama bendrojo laipsnio magistro programa MIREES, su Mičigano valstijos universiteto Teisės koledžu vykdoma sertifikatinė programa.

Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu su Talino ir Latvijos universitetais įsteigta Baltijos doktorantūros mokykla, su Latvijos, Tartu ir Turku universitetais rengiami bendri leidiniai ir elektroniniai žurnalai. Nuo 1999 m. universitetas dalyvauja „Erasmus+“ programoje. Vasarą universitete organizuojamos įvairios tarptautinės mokyklos.

VDU taip pat organizuoja Baltijos vasaros universiteto (angl. Baltic Summer University, BSU) programas – kursus anglų kalba, į kuriuos kasmet atvyksta studentai iš įvairių pasaulio šalių. Tarp BSU programų – Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, įvairios kūrybiškumą ugdančios programos.

Tarptautiškumo plėtojimas mokantis kalbų

Tarptautiškumo plėtotė universitete neatskiriama nuo kalbų mokymo, daugiakalbės kompetencijos tobulinimo ir kalbinio universiteto bendruomenės pasirengimo dalyvauti tarptautiniuose studijų, mokslo, verslo, kultūriniuose ir asmeniniuose projektuose.

VDU strateginio plano projekte kalbinis universiteto bendruomenės parengimas deklaruojamas kaip viena iš didžiausių universiteto vertybių, kaip ir akademinė laisvė, savivalda, liberalioji studijų sistema, universitetinė kultūra, platus humanitarinis ir socialinis studentų išsilavinimas, studijų, mokslo ir administravimo subalansuotumas, todėl keliamas uždavinys sukurti optimalią užsienio kalbų mokymosi sistemą derinant studentų norus ir galimybes, profesinės veiklos ir tarptautinio bendravimo reikalavimus.

VDU, skirtingai nei daugelis kitų aukštojo mokslo institucijų, studentams leidžia mokytis visų 30 dėstomų užsienio kalbų – pasirinkimas nėra ribojamas specialybės studijų programų. Joks kitas universitetas Lietuvoje nesudaro galimybės laisvai pasirinkti Europos Sąjungoje reikalingas italų, ispanų, prancūzų, vokiečių ar vis daugiau studentų pritraukiančias kinų, japonų, korėjiečių, norvegų bei daugelį kitų kalbų.

Norintiems gilinti kalbos įgūdžius konkrečioje srityje, siūloma net 18 skirtingų anglų kalbos kursų, pritaikytų politikos, verslo, teisės ir kitose srityse besiruošiantiems dirbti studentams. Būsimieji ekonomistai, vadybininkai, administratoriai ir visi norintys taip pat gali studijuoti profesinei veiklai skirtą vokiečių bei verslo rusų kalbas. Taip pat suteikiama galimybė rinktis kursus, kuriuose pažindinama su arabų, islamo, Antikos, turkų bei kitomis kultūromis ir jų kalbomis. Plačiau.