Aplinkos studijų klubas „Disoma“

 • Adresas: Vileikos g. 8-223, Kaunas
 • Prezidentas Andrius Niaura

Klubo tikslai

 • vienyti aplinkos problemomis ir jų sprendimo būdais besidominčius žmones;
 • gilinti klubo narių supratimą apie realius aplinkoje vykstančius procesus, taip ugdant ir plečiant jų mokslinius įgūdžius bei kompetencijas;
 • skatinti studentų bei jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimą VDU, taip pat su kitų Lietuvos bei užsienio valstybių universitetų jaunaisiais mokslininkais, jų draugijomis bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis;
 • kelti visuomenės narių sąmoningumą, skatinant juos gyventi švarioje bei saugioje aplinkoje;
 • siekti žmogaus taikaus ir darnaus sugyvenimo su gamta bei kitais žmonėmis.

Klubo uždaviniai

 • skatinti visuomenės ir ypač akademinio jaunimo dalyvavimą visuomeninėje, aplinkosauginėje veikloje;
 • rūpintis gyvenamosios aplinkos ir gamtos puoselėjimu bei išsaugojimu vykdant projektus, organizuojant ir dalyvaujant talkose, švaros akcijose bei kitose veiklose;
 • leisti klubo nariams laisvai realizuoti savo idėjas bei gabumus;
 • plėsti vidinius bei tarptautinius ryšius;
 • kurti ir užtikrinti kokybišką klubo veiklą.

Kaip tapti klubo DISOMA nariu?

 • klubo nariais gali tapti VDU akademinės bendruomenės nariai ir kiti asmenys, pareiškę norą dalyvauti klubo veikloje;
 • norintys stoti į klubą asmenys rašytinį prašymą įteikia klubo prezidentui, kuris jį perduoda svarstyti klubo valdybai. Valdyba pareiškimą turi apsvarstyti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas informuoti pareiškėją.