Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų ir teisės departamentas

Viešųjų pirkimų ir teisės departamentas organizuoja ir vykdo Universiteto atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.

Vytauto Didžiojo universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Vytauto Didžiojo universiteto 2014 metų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas
Vytauto Didžiojo universiteto 2013 metų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas
Vytauto Didžiojo universiteto 2012 metų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas
Vytauto Didžiojo universiteto 2013 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
Vytauto Didžiojo universiteto skelbiami viešieji pirkimai
Laimėtojų pasiūlymai ir sutartys be konfidencialios informacijos pagal VPĮ 18 str. 11 d.
Viešųjų pirkimų ataskaitos

Informacija apie atskirus 2011 ir 2012 metų viešuosius pirkimus