Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų departamentas

Viešųjų pirkimų departamentas organizuoja ir vykdo Universiteto atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.

MTEP paslaugų pirkimų planai