Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų ir teisės departamentas

Viešųjų pirkimų ir teisės departamentas organizuoja ir vykdo Universiteto atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.

 

Informacija apie atskirus 2011 ir 2012 metų viešuosius pirkimus

MTEP paslaugų pirkimų planai