Aktualūs mokslo dokumentai

VDU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarka, kiti aktualūs dokumentai:

Pedagoginių vardų, profesoriaus ir asocijuoto emeritų, garbės profesoriaus, garbės daktaro vardo, partnerystės profesoriaus ir docento, vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo tvarka ir nuostatai: