Doktorantūra

Apie doktorantūros studijas

Rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas, yra viena iš esminių universiteto misijų. Šioje veiklos kryptyje siekiama, kad universitete rengiami jaunieji mokslininkai kryptingai ir sėkmingai integruotųsi į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką ir išsiugdytų darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir gebėjimų, sudarančių galimybes jiems dirbti tarpdalykinėse, tarpinstitucinėse ir tarptautinėse tyrėjų komandose.

Universitete doktorantams sudaromos palankios sąlygos ne tik studijuoti, gilinti konkrečios mokslų krypties teorines bei metodologines žinias įvairiuose seminaruose ir doktorantūros mokyklose, atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, bet ir dalyvauti tarptautinės reikšmės moksliniuose projektuose, stažuotėse užsienyje, dėstyti paskaitas ir vesti seminarus VDU bei partneriniuose universitetuose.

Kasmet universitetas apdovanoja aktyviausius doktorantus, organizuoja konkursus mokslinėms išvykoms finansuoti bei remia doktorantų vykdomus projektus. Finansinė parama doktorantams yra skiriama iš VDU Mokslo fondo.

Doktorantūros klausimais konsultuoja Mokslo ir inovacijų departamentas.

  • Universiteto g. 8A-203 kab., 53341 Akademija, Kauno r.
  • Telefonas (8 37) 209 815
  • El. paštas doktorantura@vdu.lt

Doktorantūros studijų raida

1989 m. atkuriamas Vytauto Didžiojo universitetas, neilgai trukus pradedamos organizuoti doktorantūros studijos, siekiant į jas įtraukti žymiausius Lietuvos mokslininkus. 1992 m. priimami pirmieji 96 doktorantai.  Jau pirmaisiais atkūrimo metais, bendradarbiaudamas su 11 mokslo institutų, universitetas įgijo teisę teikti daktaro mokslo laipsnį 13-oje mokslo krypčių.

Atkurto universiteto pirmieji dešimtmečiai pasižymėjo doktorantūros studijų plėtra. 2011 m. universiteto siūlomos trečiosios pakopos studijos buvo iš esmės atnaujintos, universitetas įgijo doktorantūros teisę 18-oje mokslo krypčių kartu su kitomis Lietuvos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis. Kiekvienoje mokslo kryptyje buvo sutelktos ir suvienytos geriausių šalies (o kai kuriose kryptyse – ir užsienio) mokslininkų pajėgos bei sukurti įvairių mokslo krypčių doktorantūros studijų tinklai. Šis inovatyvus doktorantūros studijų modelis sudaro sąlygas konsoliduoti geriausią dalyvaujančių institucijų mokslinį potencialą, žinias ir patirtį, naudoti bendrą institucijų infrastruktūrą ir išteklius, efektyviau spręsti tyrimų kokybės klausimus, įgalinti didesnę vidinę ir išorinę mokslinę kritiką, atvirumą ir nešališkumą, padeda išvengti temų ir tyrimų dubliavimo, skatina drauge koordinuoti įvairaus pobūdžio tyrimus bei užtikrinti aukščiausią jų kokybę.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas oficialiai tapo konsoliduotu Vytauto Didžiojo universitetu – plačiausios aprėpties universitetu, vykdančiu mokslinius tyrimus ir doktorantūros studijas humanitarinių, socialinių, gamtos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse.

Nuo 2019 m. Vytauto Didžiojo universitetas doktorantūros teisę įgijo 24-iose mokslo kryptyse kartu su kitomis Lietuvos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis.

Vytauto Didžiojo universiteto partnerės, organizuojant doktorantūros studijas, yra 17 Lietuvos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijų –  Kauno technologijos universitetasKlaipėdos universitetasMykolo Romerio universitetasLietuvos sveikatos mokslų universitetasVilniaus universitetasVilniaus Gedimino technikos universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetasEuropos humanitarinis universitetasGenerolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijaGamtos tyrimų centrasValstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centrasLietuvos agrarinių ir miškų mokslų, Lietuvos energetikos institutasLietuvos socialinių tyrimų centrasLietuvos istorijos institutasLietuvių kalbos institutasLietuvos kultūros tyrimų institutas.

Disertacijas pradėjus ginti jau 1993 metais, iš viso per daugiau kaip tris dešimtmečius po universiteto atkūrimo Lietuvos ir pasaulio mokslininkų gretas papildė daugiau nei 930 perspektyvių mokslo daktarų. Šiuo metu doktorantūros studijose studijuoja 235 doktorantai.

Daugiau apie doktorantūros studijų raidą Vytauto Didžiojo universitete.

Doktorantūros organizavimas ir trukmė

Priklausomai nuo pasirinktos doktorantūros studijų formos, studijos trunka ketverius (nuolatinės studijos) arba šešerius (ištęstinės studijos) metus. Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją bei išlaikius doktorantūros egzaminus. Smulkesnę informaciją apie doktorantūros studijų organizavimą, jų trukmę, eigą ir keliamus reikalavimus galima rasti kiekvienos doktorantūros krypties reglamente.

Priėmimą į doktorantūros studijas organizuoja ir daugiau informacijos teikia Mokslo ir inovacijų departamentas.

Priėmimo į doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka yra skelbiama skiltyje „Priėmimas į doktorantūros studijas“.

Apie doktorantūros studijas trumpai

  • 1992 m. Vytauto Didžiojo universitete pradedamos vykdyti doktorantūros studijos.
  • 2011 m. birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta, kad Vytauto Didžiojo universitetas drauge su partnerinėmis institucijomis gavo doktorantūros teisę 14 mokslo krypčių. 2011 m. birželio 21 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu VDU suteikta teisė organizuoti doktorantūros studijas papildomose 4 mokslo kryptyse.
  • 1992–2023 m. universitete apginta 931 daktaro disertacija.
  • 2023 m. rudens semestro metu Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje studijavo 235 doktorantai (27 iš jų užsieniečiai): 223 nuolatinių ir 12 ištęstinių studijų doktorantai.