Doktorantūra

Apie doktorantūros studijas

Rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas, yra viena iš esminių universiteto misijų. Šioje veiklos kryptyje siekiama, kad universitete rengiami jaunieji mokslininkai kryptingai ir sėkmingai integruotųsi į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką ir išsiugdytų darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir gebėjimų, sudarančių galimybes jiems dirbti tarpdalykinėse, tarpinstitucinėse ir tarptautinėse tyrėjų komandose.

Universitete doktorantams sudaromos palankios sąlygos ne tik studijuoti, gilinti konkrečios mokslų krypties teorines bei metodologines žinias įvairiuose seminaruose ir doktorantūros mokyklose, atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, bet ir dalyvauti tarptautinės reikšmės moksliniuose projektuose, stažuotėse užsienyje, dėstyti paskaitas bei vesti seminarus VDU bei partneriniuose universitetuose.

Kasmet universitetas apdovanoja aktyviausius doktorantus, organizuoja konkursus mokslinėms išvykoms finansuoti bei remia doktorantų vykdomus projektus. Finansinė parama doktorantams yra skiriama iš VDU Mokslo fondo.

Doktorantūros klausimais konsultuoja Mokslo ir inovacijų departamentas

 • K. Donelaičio g. 52 – 303, 44244 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 209 815
 • El. paštas doktorantura@vdu.lt

Doktorantūros organizavimas

1989 m. atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, doktorantūros studijos pradėtos vykdyti po ketverių metų. Per daugiau nei 20 metų Lietuvos ir pasaulio mokslininkų gretas papildė beveik 700 jaunų bei perspektyvių mokslo daktarų. Šiuo metu doktorantūros studijose studijuoja beveik 200 doktorantų.

2011 m. universitetui įgijus doktorantūros teisę 18-oje mokslo krypčių kartu su kitomis Lietuvos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis, doktorantūros studijos buvo iš esmės atnaujintos –  jos tapo jungtinės ir tarpinstitucinės. Kiekvienoje mokslo kryptyje buvo sutelktos ir apjungtos geriausių šalies (o kai kuriose kryptyse – ir užsienio) mokslininkų pajėgos bei sukurti įvairių mokslo krypčių doktorantūros studijų tinklai. Šis inovatyvus doktorantūros studijų modelis sudaro sąlygas konsoliduoti geriausią dalyvaujančių institucijų mokslinį potencialą, žinias ir patirtį, naudoti bendrą institucijų infrastruktūrą ir išteklius, efektyviau spręsti tyrimų kokybės klausimus, įgalinti didesnę vidinę ir išorinę mokslinę kritiką, atvirumą ir nešališkumą, padeda išvengti temų ir tyrimų dubliavimo, skatina drauge koordinuoti įvairaus pobūdžio tyrimus bei užtikrinti aukščiausią jų kokybę.

Vytauto Didžiojo universiteto partnerės, organizuojant doktorantūros studijas, yra 16 Lietuvos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijų –  Kauno technologijos, ŠiauliųKlaipėdosMykolo RomerioLietuvos sveikatos mokslųVilniausISM Vadybos ir ekonomikosEuropos humanitarinisGenerolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijaGamtos tyrimų centrasValstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centrasLietuvos agrarinių ir miškų mokslųLietuvos socialinių tyrimų centraiLietuvos istorijosLietuvių kalbosLietuvos kultūros tyrimų institutas.

Priklausomai nuo pasirinktos doktorantūros studijų formos, studijos trunka ketverius (nuolatinės studijos) arba šešerius (ištęstinės studijos) metus. Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją bei išlaikius doktorantūros egzaminus. Smulkesnę informaciją apie doktorantūros studijų organizavimą, jų trukmę, eigą ir keliamus reikalavimus galima rasti kiekvienos doktorantūros krypties reglamente.

Priėmimą į doktorantūros studijas organizuoja ir daugiau informacijos teikia Mokslo ir inovacijų departamentas.

Priėmimo į doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka yra skelbiama skiltyje „Priėmimas į doktorantūros studijas“.

Apie doktorantūros studijas trumpai

  • 1993 m. – pradedamos vykdyti doktorantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete.
  • 2011 m. birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtinta, kad Vytauto Didžiojo universitetas drauge su partnerinėmis institucijomis gavo doktorantūros teisę 14 mokslo krypčių.
  • 2011 m. birželio 21 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu VDU suteikta teisė organizuoti doktorantūros studijas papildomose 4 mokslo kryptyse.
  • 1993–2017 m. universitete apgintos 693 daktaro disertacijos.
  • 2017 m. rudens semestre Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje studijavo 193 doktorantai: 180 nuolatinių ir 13 ištęstinių studijų doktorantų.