VDU Jums

Vytauto Didžiojo universitetas – tai bendruomeniška mokslo, menų ir studijų institucija, tęsianti 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misiją, žmogui sudaranti liberalias ugdymosi sąlygas, plėtojanti partnerystę, aktyviai dalyvaujanti Kauno gyvenime ir kurianti Lietuvos ateitį ir prisidedanti prie pasaulio kultūros ir mokslo raidos.

Šios universiteto misijos realizacija yra vykdoma per atskiras tikslines grupes, kurios yra pateikiamos skiltyje „VDU Jums”. Šios grupės vienaip ar kitaip yra susijusios su universitetu, jos bendruomene plačiąja ir siaurąja prasmėmis, todėl universiteto kūrimas ar dalyvavimas jo veikloje turint vienokį ar kitokį universiteto bendruomenės esamo, būsimo ar buvusio nario statusą yra sveikintinas ir labai aktualus, kaip ir tiksli, aiški bei konkreti informacija šiuolaikiniame globaliame visuotinės informacijos ir žinių pasaulyje.