KTPC kontaktai

VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras (KTPC) – aukščiausio lygio Baltijos regiono mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo centras agroinovacijų ir maisto technologijų srityje.

Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras atsakingas mokslininkų, tyrėjų, studentų ir verslininkų produktyvų bendradarbiavimą, mokslinio potencialo panaudojimą, inovacijas ir inovatyvaus verslo kūrimą, mokslinės informacijos viešinimą.

Glaudžiai bendradarbiaudamas su atviros prieigos centrais (APC) ir juose dirbančiais mokslininkais, KTPC užtikrina inovacijų sklaidos, technologijų perdavimo ir MTEP rezultatų komercinimo mechanizmą.

 • Adresas  Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno raj.
 • El. paštas mokslo.paslaugos@vdu.lt
 • Tinklapisktpc.vdu.lt
 • Mus taip pat rasite Facebook ir LinkedIn
 • Atsakomybės sritis: Universiteto mokslo paslaugų viešinimas, kontaktų paieška ir užmezgimas, paslaugų užsakymų generavimas, sutarčių rengimas, peržiūrėjimas  ir sudarymas su verslo subjektais, paskelbtų aktualių viešųjų pirkimų monitoringas ir koordinavimas, Universiteto reprezentavimas įvairių asociacijų veiklose, dalyvavimas tarptautiniuose mokslo verslo renginiuose, startuolių veiklos kuravimas, intelektinės nuosavybės valdymo koordinavimas. Mokslo paslaugų universitete identifikavimas ir vystymas, pagalba universiteto bendruomenei komercializuojant turimas kompetencijas.
 • Inovacijų ir technologijų perdavimo specialistė Rita Petlickaitė
 • El. paštas rita.petlickaite@vdu.lt
 • Tel. +370 37 788134
 • Inovacijų ir technologijų perdavimo specialistė Rita Mockevičienė
 • El. paštas rita.mockeviciene@vdu.lt
 • Tel. +370 37 788134