LKSB VDU

 • Tel. lietuviams studentams /for Lithuanian students (Goda) +370 662 55349
 • Tel. užsienio studentams / for foreign students (Ričardas) +370 672 27218
 • El. paštas / E-mail kaunas@lksb.lt
 • Interneto tinklalapis / Websitehttps://www.lksb.lt/lt

Lietuvos krikščionių studentų bendrija (LKSB) – visuomeninis judėjimas, vienijantis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus. Pagrindinis judėjimo tikslas – stiprinti krikščioniškos pasaulėžiūros ir gyvensenos įtaką Lietuvos universitetų studentams, ugdyti aktyvius, atsakingus, tvirtus dvasinius ir moralinius įsitikinimus turinčius visuomenės narius.

Bendrijos studentai kartu studijuoja Šv. Raštą, diskutuoja apie Dievo Žodžio aktualumą šiandien, aptaria kitas visuomenei svarbias temas, rengia diskusijas, seminarus, filmų peržiūras, vakarėlius, stovyklas, kartu leidžia laisvalaikį, dalyvauja įvairiuose renginiuose.

LKSB yra tarptautinės evangelikų studentų bendrijos IFES (International Fellowship of Evangelical Students) narė.

LKSB misija – burti krikščionis studentus, kurie dalintųsi Evangelija su kitais studentais.


The Fellowship of Lithuanian Christian Students (LKSB) is a movement of students, unifying Lithuanian Institutions of higher education. The main aim is to make an impact of the Christian outlook and lifestyle on students in Lithuanian universities, develop active and responsible members of society with strong spiritual and moral beliefs.

Together students study the Bible, discuss the relevance of the Word of God and other important topics nowadays, organize debate, seminars, film viewing, parties, and camps, spend time together, and participate in various events.

LKSB is a member of (International Fellowship of Evangelical Students (IFES).

LKSB mission – to gather Christian students who share Gospel with other students.


Susitikimų laikas / Time of meetings

Informaciją apie susitikimų vieta ir laiką galite rasti mūsų internetinėje svetainėje arba „Facebook“ puslapiuose:

Information about meeting place and time you can find at our website or “Facebook” pages:

 • LIETUVIAI STUDENTAI / LITHUANIAN STUDENTS
  Debõra Gvazdikaitė
  Tel. +37064302536
  Facebook 
  LKSB Kaune
 • TARPTAUTINIAI STUDENTAI / FOREIGN STUDENTS 
  Joe Paulson
  Tel. +37063835793
  Facebook LKSB International Student Ministry