Ukrainos centras

🇱🇹

Apie centrą

Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė kartu su Ukrainos pirmąja ponia Olena Zelenska, siekdamos sukurti ukrainiečių bendruomenei Lietuvoje skirtą atvirą kultūros, švietimo ir bendruomeninių paslaugų erdvę, inicijavo Ukrainos centro steigimą.

„Labai pozityviai vertinu mūsų aktyvaus abipusio bendradarbiavimo su Ukrainos pirmąja ponia Olena Zelenska rezultatą – steigiamą tarptautinį atvirą ukrainiečių švietimo ir kultūros centrą Lietuvoje. Esu įsitikinusi, kad projektas taps puikiu pagalbos Ukrainai bei mūsų dvišalio bendradarbiavimo pavyzdžiu. Pasitikėjimas, išreikštas Ukrainos vardu, yra svarus mūsų visų bendrai  sutelktų humanitarinių pastangų Ukrainos atžvilgiu įvertinimas“, – sakė D. Nausėdienė.

Ukrainos centras įsteigtas bendradarbiaujant Ukrainos ambasadai, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai ir Vytauto Didžiojo Universitetui.

Centro misija – ukrainiečių bendruomenės telkimas, įgalinimas ir interesų atstovavimas.

Centro tikslas – kurti atvirą kultūrinę ir švietimo erdvę ukrainiečių bendruomenei, kurioje suteikiama informacija apie kultūros, švietimo ir kitas socialines galimybes Vilniuje ir Lietuvoje, planuojami ir organizuojami renginiai, veiklos ir užimtumas vaikams ir visiems ukrainiečių bendruomenės Lietuvoje nariams.

Ilgalaikis strateginis tikslas – centro–instituto kūrimas, kuris, naudodamasis efektyviu Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimu, prisidėtų prie Ukrainos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje.

Centro funkcijos:

 • Sudaryti sąlygas į Lietuvos Respubliką persikėlusiems ukrainiečiams bendrauti tarpusavyje, organizuoti kultūros ir švietimo renginius;
 • Skatinti ir įgyvendinti Ukrainos karo pabėgėlių švietimo, kultūros ir kitas humanitarines iniciatyvas, skirtas Lietuvos Respublikoje reziduojantiems karo pabėgėliams iš Ukrainos;
 • Skleisti Lietuvos Respublikoje informaciją apie Ukrainą ir ukrainiečius Lietuvoje;
 • Lietuvos Respublikoje pristatyti Ukrainos kultūrą ir meną;
 • Bendradarbiauti su tarptautiniais ekspertais ir įvairių sričių profesionalais, stiprinant ukrainiečių bendruomenės Lietuvoje interesų atstovavimą bei Ukrainos kultūrinę diplomatiją Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
 • Prisidėti prie Ukrainos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje;
 • Vykdyti kitas su Centro tikslu susijusias veiklas, vadovaujantis Universiteto statutu, rektoriaus įsakymais bei kitais Universiteto valdymo organų sprendimais.

Centro koordinatorė

Parama Ukrainos centrui

Prie Ukrainos centro veiklos kviečiamos prisidėti Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos, nevyriausybinės organizacijos. Centro veiklos sėkmei būtinas ir aktyvus Lietuvos verslo bendruomenės įsitraukimas.

Kviečiame Ukrainos centrą paremti ir finansiškai – Jūsų indėlis nepaprastai svarbus, kuriant ir palaikant atvirą ukrainiečių bendrystės erdvę Lietuvoje.

Pervesti paramą galite į VDU sąskaitą:

Gavėjas: Vytauto Didžiojo universitetas

Sąskaitos Nr. LT41 7044 0600 0284 8638

Mokėjimo paskirtis pervedant paramą: Ukrainos centro veikloms remti

Kilus su paramos suteikimu ir įforminimu susijusiems klausimams, maloniai prašome kreiptis.

🇺🇦

Український центр

Про центр

Перша леді Литви Діана Науседєнє разом із Першою леді України Оленою Зеленською ініціювали створення українського центру, з метою створити відкритий простір для культури, освіти та громадських послуг для української громади Литви.

«Я дуже ціную результат нашої активної взаємної співпраці з Першою леді України Оленою Зеленською – створення міжнародного відкритого українського центру освіти та культури в Литві. Я переконана, що проект стане чудовим прикладом допомоги Україні та нашої двосторонньої співпраці. Довіра, висловлена ​​від імені України, є важливою оцінкою всіх наших спільних гуманітарних зусиль в Україні», – зазначила Д. Науседєнє.

Український центр створено у співпраці з Посольством України, Офісом Президента Литовської Республіки та Університетом Вітовта Великого.

Місія центру – мобілізувати, розширювати можливості та представляти українську громаду.

Метою центру є створення відкритого культурно-освітнього простору для української громади, надання інформації про культурні, освітні та інші соціальні можливості у Вільнюсі та Литві, планування та організація заходів, заняття для дітей та всіх членів української громади в Литві.

Довгострокова стратегічна мета – створити центр-інститут, який би сприяв підготовці України до членства в Європейському Союзі шляхом ефективної співпраці між Литвою та Україною.

Функції центру:

 • Створити умови для спілкування українців, які переїхали до Литовської Республіки, з метою організації культурно-освітніх заходів;
 • Заохочувати та втілювати в життя освітні, культурні та інші гуманітарні ініціативи для українських громадян, які були вимушені виїхати з України через війну, і які наразі проживають у Литовській Республіці;
 • Поширювати у Литві інформацію про Україну та українців;
 • Презентувати українську культуру та мистецтво в Литовській Республіці;
 • Співпрацювати з міжнародними експертами та професіоналами в різних галузях, посилюючи представництво інтересів української громади в Литві та культурної дипломатії України в Литві та Європейському Союзі;
 • Сприяти підготовці України до членства в Європейському Союзі;
 • Здійснювати іншу діяльність, пов’язану з цілями та місієюЦентру, відповідно до Статуту Університету, наказів ректора та інших рішень органів управління Університету.

Координаторка центру