Užsienio dėstytojų ir darbuotojų vizitai

Vytauto Didžiojo universitetas kasmet kviečia ir priima dėstytojus bei darbuotojus „Erasmus+“ dėstymo bei mokymosi vizitams iš Programos šalių bei šalių Partnerių Mokslo ir studijų institucijų.

Informacija apie atvykstančių dėstytojų bei darbuotojų vizitų organizavimą VDU

Vizitai iš Programos šaliųVizitai iš šalių Partnerių

Programos šalys, iš kurių gali atvykti dėstytojai bei darbuotojai „Erasmus+“ vizitams:

ES valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Мalta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Jungtinė Karalystė.
Ne ES Programos šalys: Šiaurės Makedonijos Respublika, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Serbija.

Užsienio įmonių / organizacijų personalo atranka dėstymui
Fakultetams suteikiama galimybė dėstymo vizitams pasikviesti užsienio įmonių / organizacijų darbuotojus. Įmonių / organizacijų darbuotojų vizitų skaičius derinamas su TRD. Atranka vykdoma siūlomos dėstymo programos pagrindu. Konkursas į šias vietas tęsiasi iki kovo 1 d., atranka vykdoma sulaukus įmonės atstovo paraiškos (dėstymo programos). Įmonių darbuotojų vizitai tvirtinami fakulteto dekanato posėdžio nutarimu, siūlomos dėstymo programos pagrindu.

Šalys Partnerės, iš kurių gali atvykti dėstytojai bei darbuotojai „Erasmus+“ vizitams:

Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.

Iš šalių Partnerių gali atvykti dėstytojai „Erasmus+“ dėstymo vizitams bei darbuotojai „Erasmus+“ mokymosi vizitams. Šie vizitai organizuojami pagal pasirašytas „Erasmus+“ bendradarbiavimo sutartis tarp institucijų.

Atvykstančio personalo „Erasmus+“ dėstymo ir mokymosi vizitai organizuojami tik esant pasirašytai bendradarbiavimo sutarčiai su šalies Partnerės Mokslo ir studijų institucija (MSI) bei gavus „Erasmus+“ finansavimą atvykstančio personalo vizitams.

Vizito trukmė: 5 veiklos dienos + papildomos 2 dienos kelionei. Dėstytojai privalo dėstyti ne mažiau kaip 8 valandas per savaitę.

  1. Šalių Partnerių MSI vykdo dėstytojų/ darbuotojų atranką „Erasmus+“ dėstymo ar mokymosi vizitams VDU. Informacija apie atrinktą darbuotoją siunčiama VDU Tarptautinių ryšių departamentui, kurio koordinatoriai informuoja atitinkamą padalinį apie atvyksiantį darbuotoją.
    Pastaba. Jeigu VDU padalinys gavo užklausą iš šalies Partnerės MSI dėl galimybės atvykti „Erasmus+“ dėstymo/mokymosi vizitui, prašome šią užklausą persiųsti TRD atsakingam koordinatoriui.
  2. VDU TRD koordinatorius informuoja atvykstantį dėstytoją/ darbuotoją apie reikalingų dokumentų pateikimą. Darbuotojas asmeniškiai susisiekia su VDU priimančio padalinio atstovu, suderina vizito laiką, temas, užpildo ir pasirašo dėstymo/mokymosi sutartį. Dėstymo/ mokymosi sutartį iš VDU pusės pasirašo priimančio padalinio atstovas.
  3. Atvykstantis darbuotojas TRD koordinatoriui pateikia pasirašytą dėstymo/mokymosi sutartį bei kitus reiklingus dokumentus. Tuomet TRD koordinatorius rengia atvykstančio darbuotojo dokumentus vizai, dotacijos sutartį bei dokumentus dotacijos išmokėjimui.
  4. VDU priimantis padalinys yra atsakingas už atvykstančio dėstytojo/ darbuotojo priėmimą, tvarkaraščio sudarymą, paskaitų/ mokymosi veiklų organizavimą.
  5. Vizito pabaigoje atvykęs dėstytojas/darbuotojas privalo apsilankyti TRD, pasirašyti reikiamus dokumentus bei atsiimti dalyvavimo pažymėjimą. Šį pažymėjimą rengia ir išduoda TRD.

„Erasmus+“ projektų vykdymui su šalimis Partnerėmis finansavimą gauna VDU. Finansavimas yra gaunamas konkrečiai šaliai, nurodant kiek ir kokio tipo vizitų turėtų būti įvykdyta per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

VDU Tarptautinių ryšių departamentas informuoja šalių Partnerių MSI apie jiems skiriamas „Erasmus+“ dėstymo ir/ar mokymosi  vizitų vietas.

Atvykstančių dėstytojų/darbuotojų vizitams skiriamas dviejų tipų finansavimas:

1. Pragyvenimo išlaidos

Šalys Vienai dienai skiriama suma
Šalys partnerės 140,00 Eur

2. Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas* tarp mobilumo dalyvio kilmės vietos ir veiklos vykdymo vietos apskaičiuojamas atstumų skaičiuokle, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionei skiriamas finansavimas

Kelionės atstumas Skiriama suma
Nuo 100 iki 499 km: 180,00 Eur
Nuo 500 iki 1999 km: 275,00 Eur
Nuo 2000 iki 2999 km: 360,00 Eur
Nuo 3000 iki 3999 km: 530,00 Eur
Nuo 4000 iki 7999 km: 820,00 Eur
8000 km arba daugiau: 1.500,00 Eur

*Pastaba. „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos (Kaunas, Vilnius), o „Skiriama suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente: