Kontaktai

 • Skyriaus vadovė.
  Užsienio studentų priėmimas į nuolatines bakalauro ir magistrantūros studijas
  VDU stipendijos užsieniečiams. Valstybinės stipendijos užsieniečiams
 • Žymantė Litvinienė
 • Telefonas
 • El. paštas
 • Užsienio studentų priėmimas į nuolatines bakalauro ir magistrantūros studijas, dėstomas anglų kaba
  Humanitarinių mokslų fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Švietimo akademija, Žemės ūkio akademija
 • Audinga Leliukaitė
 • Telefonas
 • El. paštas
 • Užsienio studentų priėmimas į nuolatines bakalauro ir magistrantūros studijas, dėstomas anglų kaba
  Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Gamtos mokslų fakultetas, Informatikos fakultetas, Menų fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Muzikos akademija
 • Dovilė Bagočiūnaitė
 • Telefonas
 • El. paštas:                                                                                                                                                                                                                               Dovile.Bagociunaite@vdu.lt

 • „Erasmus+“ (programos šalys) studentų ir dėstytojų mainai
  Tarpinstitucinės sutartys
 • Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Teisės fakultetas, Žemės ūkio akademija
 • Monika Lisauskaitė
 • Telefonas
 • El. paštas
 • „Erasmus+“ (programos šalys) studentų ir dėstytojų mainai
  Tarpinstitucinės sutartys
 • Gamtos mokslų fakultetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Informatikos fakultetas, Katalikų teologijos fakultetas, Menų fakultetas, Muzikos akademija, Švietimo akademija
 • Gabrielė Damijonienė
 • Telefonas
 • El. paštas