ELSA VDU

ELSA (The European Law Students’​ Association) – didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, vienijanti daugiau kaip 50 000 narių 44-iose Europos valstybėse, įsteigta 1981-aisiais.

Europos studentų teisininkų asociacijos nacionalinės ELSA Lietuva grupės filialas ELSA VDU – tarptautinio ELSA tinklo filialas veikiantis Vytauto Didžiojo universitete (Kaune).

Vizija

Teisingas pasaulis, kuriame gerbiamas žmogaus orumas ir kultūrinis savitumas.

ELSA siekia

  • skatinti ir plėtoti Lietuvos teisės studentų ir jaunųjų teisininkų tarptautinį bendradarbiavimą, gausinti akademines žinias, ugdyti tarpusavio supratimą, iniciatyvą bei atsakomybę
  • kurti platų organizuojamų renginių spektrą, suteikiantį studentams teisininkams ir jauniesiems teisininkams teisinių žinių, profesinių įgūdžių bei skatinantį visuomenės teisinį švietimą
  • teisinės visuomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos

ELSA veiklos kryptys

Akademinė veikla (AA)

Tai viena fundamentaliausių ELSA veiklos krypčių. Akademinę veiklą galima laikyti teisinės informacijos sklaida ir konkrečiu įnašu į teisinio švietimo sritį. Tai galimybė teisės studentams ne tik pritaikyti įgytas žinias praktikoje, bet ir organizuoti akademinius konkursus.

Žymiausi ELSA Lietuva akademinės veiklos konkursai, kuriuose galima dalyvauti būnant ELSA VDU nariu:

Moksleivių teisinio švietimo programa (MTŠP) – skirta supažindinti Lietuvos moksleivius su teise, teisės mokslu bei ugdyti ir skatinti kiekvieno pilietiškumą, priminti apie žmogaus teises ir laisves. Ši programa susideda iš teisės studentų dėstomo paskaitų ciklo, žinių patikrinimo testo bei teisminės inscenizacijos, kurios metu teismo salėn stoja geriausiai programoje pasirodę moksleiviai.

Geriausia Advokato Kalba (GAK) –  tai retorikos ir teisinės oratorystės konkursas, skirtas teisės studentams. Tai galimybė ugdyti išskirtinius sugebėjimus retorikos, loginio mąstymo, teisinės argumentacijos srityse bei juos pademonstruoti vertinant kompetentingai  komisijai, sudarytai  iš oratorystės, teisės bei retorikos specialistų.

STart – tai daugiausiai pasiruošimo ir pastangų reikalaujantis teisminės inscenizacijos konkursas, vykstantis teisminės inscenizacijos konkursas, vykstantis beveik du mėnesius. Teisės studentai, dirbdami komandomis, šio konkurso metu turi galimybę tapti savo šalies atstovais, dalintis ieškiniais ir atsiliepimais ir konkurso dieną teisminės inscenizacijos metu yra vertinami Lietuvoje gerbiamų teisės specialistų.

Seminarai ir konferencijos (S&C)

Tai viena iš pagrindinių ELSA veiklos krypčių, suteikiančių teisės studentams galimybę pasisemti teorinių žinių bei diskutuoti įvairiais teisiniais ir visai visuomenei opiais klausimais. Seminarų ir konferencijų veiklos kryptį sudaro seminarai, konferencijos, kultūriniai mainai, žiemos ir vasaros teisės mokyklos.

Studentų stažuotojų mainų programa (STEP)

Labiausiai tarptautinę organizacijos dimensiją atspindinti ELSA veikla,  kurios metu organizuojamos teisės studentų stažuotes užsienyje ir Lietuvoje. Ši programa suteikia galimybę visiems ELSA nariams susipažinti su įvairių šalių teisės sistemomis ir skatina informacijos ir patirties sklaidą Europoje.

Informacija siekiantiems tapti ELSA VDU nariais

ELSA VDU nariais gali tapti ne vyresni nei 29 metų Vytauto Didžiojo universiteto teisės studentai ir jį baigę jaunieji teisininkai. Taikomas metinis nario mokestis.

Asmuo, norintis tapti ELSA VDU nariu, turi atvykti į ELSA VDU kambarėlį, esantį Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete (Jonavos g 66, 107 kab., Kaunas), užpildyti narystės prašymą ir apmokėti fiksuotą metinį narystės mokestį.

Turite idėjų renginiams, klausimų ar domitės ELSA VDU veikla? Drąsiai kreipkitės!