Tarptautinės praktikos

Tarptautinės praktikos studentams suteikia universalų išsilavinimą, realios patirties ir padeda integruotis į  modernią, globalią ir dinamišką darbo rinką. Praktika atveria plačias galimybes, padeda įsivertinti savo studijas būsimos karjeros kontekste bei paįvairina gyvenimo aprašymus. Vytauto Didžiojo universitetas savo studentams suteikia plačiausią tarptautinių praktikų pasirinkimą.

Nuo 2008 m. pagal „Erasmus+“ praktikų programą VDU studentai ir absolventai praktiką gali atlikti įvairiose užsienio organizacijose bei įmonėse. Pagrindinis šios praktikos tikslas – padėti studentui prisitaikyti prie Europos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Į 2 – 6 mėnesių praktiką bet kurioje iš ES šalių bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Serbijoje, Šveicarijoje ar Šiaurės Makedonijoje išvyksta konkurso būdu atrinkti studentai, kuriems yra suteikiama „Erasmus+“ stipendija.

Nuo 2014 m. VDU studentams ir absolventams yra suteikiama galimybė išvykti į praktiką lituanistinėse mokyklose, lituanistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. Programa suteikia galimybę išvykti 2 – 6 mėnesių praktikai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintose lituanistinėse organizacijose.

Nuo 2016 m. VDU studentams suteikia galimybę atlikti praktiką su VDU mobilumo stipendija visose pasaulio valstybėse (išskyrus ES ir Europos ekonominės erdvės šalyse). Studentai gali išvykti 3 mėnesių praktikai jų pasirinktose organizacijose.

Erasmus+ praktikaMobilumo stipendijaLituanistinė praktika

„Erasmus+“ praktika

„Erasmus+“ studentų praktika – laikotarpis, praleistas „Erasmus+“ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje ar organizacijoje. „Erasmus+“ praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie visos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

"Erasmus+" studentų praktika vyksta studijų metu, o atrankoje į šią programą  gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką) nėra išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) "Erasmus" studijų / praktikos laikotarpio. Ne ES piliečiai prieš vykdami "Erasmus" mainams (studijų ar praktikos) privalo turėti laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.

Svarbu! Studentai praktiką gali atlikti ir akademinių atostogų metu, tais atvejais, kai praktikai studentai yra atrinkti prieš išeinant akademinių atostogų.

Praktikos laikotarpis:

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 6 mėnesių su galimybe prasitęsti praktiką. Per vieną mėnesį praktika turi trukti ne mažiau kaip 130 val. ir ne daugiau kaip 160 valandų. 40 darbo valandų – 1,5 ECTS kredito.

Svarbu! Praktika negali prasidėti / baigtis savaitgaliais ar švenčių dienomis.

Praktikos įskaitymas

"Erasmus+" praktika gali būti įskaitoma, kaip kvalifikacinė praktika (įtraukiama į diplomo priedėlį, už praktiką skiriami kreditai). "Erasmus+" praktika įskaitoma remiantis 2012 m. vasario 29 d. Senato nutarimu Nr. 1-18 patvirtintu „Vytauto Didžiojo universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų praktikos organizavimo tvarkos aprašu“.

"Erasmus+" absolventų praktika suteikia galimybę studentams atlikti praktiką po studijų baigimo. Atrankoje į šią programą gali dalyvauti I – III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutiniojo kurso studentai. Baigus studijas atrankoje dalyvauti ir / ar būti atrinktiems negalima. Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgijimo datos) ir turi baigtis per metus po studijų baigimo arba iki naujų studijų pradžios.

Praktikos laikotarpis:

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 6 mėnesių su galimybe prasitęsti praktiką. Per vieną mėnesį praktika turi trukti ne mažiau kaip 130 val. ir ne daugiau kaip 160 valandų. 40 darbo valandų – 1,5 ECTS kredito.

Svarbu! Praktika negali prasidėti / baigtis savaitgaliais ar švenčių dienomis.

Praktikos įskaitymas:

Po praktikos baigimo absolventai gali kreiptis į Tarptautinių ryšių departamentą dėl praktikos sertifikato, kuris veikia kaip įrodymas apie praktikos atlikimą.

Studentai norintys dalyvauti "Erasmus+" studentų praktikos programoje privalo:

 • Susirasti praktikos vietą ir gauti oficialų patvirtinimą apie priėmimą į praktiką (patvirtinimo forma);
 • Konkurso metu užpildyti elektroninę paraišką (Outgoing-Application for "Erasmus" Student Traineeship (EU countries)), kurią rasite čia (Anketą rasite portale pasirinkę anglų kalbą ir nuspaudę "New Application");
 • Laukti atrankos rezultatų dėl praktikos patvirtinimo stipendijos skyrimo;
 • Suderinti, pasirašyti visus praktikos dokumentus ir įsigyti draudimą;
 • Pasisemti neįkainojamų patirčių atliekant praktiką užsienyje.

Būsimi absolventai norintys dalyvauti "Erasmus+" absolventų praktikos programoje privalo:

 • Susirasti praktikos vietą ir gauti oficialų patvirtinimą apie priėmimą į praktiką (patvirtinimo forma);
 • Gauti savo fakulteto atstovo rekomendaciją, kad esate rekomenduojamas dalyvauti programoje (laisva forma);
 • Konkurso metu užpildyti elektroninę paraišką (Outgoing-Application for "Erasmus" Recent Graduate Traineeship (EU countries)), kurią rasite čia (Anketą rasite portale pasirinkę anglų kalbą ir nuspaudę "New Application");
 • Laukti atrankos rezultatų dėl praktikos patvirtinimo stipendijos skyrimo;
 • Sėkmingai baigti studijas ir gauti diplomą;
 • Suderinti, pasirašyti visus praktikos dokumentus ir įsigyti draudimą;
 • Pasisemti neįkainojamų patirčių atliekant absolventų praktiką užsienyje.

Tinkamos ir netinkamos praktikos organizacijos:

Studentas / absolventas "Erasmus+" praktikos mobilumui gali vykti į aukštojo mokslo instituciją (AMI), turinčią "Erasmus" aukštojo mokslo chartiją, Lietuvos diplomatines atstovybes, valstybines įmones, tyrimų centrus arba į legaliai įsteigtas įmones / organizacijas, esančias bet kurioje programoje dalyvaujančioje šalyje (ES šalys bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šiaurės Makedonija, Serbija).

Praktika negali vykti AMI, įmonėse / organizacijose, esančiose Lietuvoje arba studento gyvenamojoje šalyje (angl. country of residence), taip pat ES institucijose bei agentūrose (žr. išsamų sąrašą).

Praktikos vietos paieškos būdai:

 • Savarankiškai ieškoti internete Jus dominančių (bei atitinkančių Jūsų studijų programą) praktikos vietų (įmonių / organizacijų);
 • Pasinaudoti iniciatyvos „Patirties partneriai“ siūlomomis praktikos vietomis.

VDU_PP_400

Ieškant priimančios organizacijos rekomenduojame pasirengti „Europass CV“. Daugiau informacijos bei CV forma pateikiama čia.

Atrinkti studentai bei būsimi absolventai, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki praktikos pradžios, Tarptautinių ryšių departamentui turi pristatyti šiuos dokumentus:

 • Suderintą ir pasirašytą praktikos sutartį;
 • Studentų praktikai:
 • Absolventų praktikai:
 • Asmens duomenų anketą / įsipareigojimą. (Outgoing-Personal Data Form - Traineeship) Pildyti.
 • Dokumentus, įrodančius, kad esate apsidraudęs / apdraustas:
  • sveikatos draudimu;
  • atsakomybės draudimu (dengia studento padarytą žalą darbo vietoje);
  • nelaimingų atsitikimų draudimu (dengia žalą, padarytą studentui darbo vietoje).
 • Užpildyti kalbos patikrinimo testą (Online Language Support (OLS) sistemoje)*

*Jei pagrindinė praktikos kalba priimančiojoje institucijoje yra čekų, danų, graikų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, olandų, lenkų, portugalų arba švedų (išskyrus atvejus, kai šios kalbos yra gimtosios), prieš praktikos mobilumą ir mobilumo laikotarpio pabaigoje studentas privalo atlikti kalbos žinių vertinimo testą elektroninėje sistemoje.

Gavus žemesnį nei B2 įvertinimą (ar žemesnį įvertinimą, nei nurodyta mokymosi sutartyje praktikai) studentui suteikiama licencija mokytis kalbą ir geriau pasiruošti praktikos laikotarpiui. Studentas, gavęs licenciją, privalo užsienio kalbą mokytis visą praktikos laikotarpį.
Mobilumo dalyvių gidas OLS kalbos vertinimo testui (angl.)
Mobilumo dalyvių gidas OLS kalbos kursams (angl.)
Dažniausiai užduodami OLS sistemos pagalbos klausimai / atsakymai

Kai pristatysite visus aukščiau minėtus dokumentus, bus pasirašyta "Erasmus+" dotacijos (finansinė) sutartis, pagal kurią Studentui bus pervedama stipendija (jei nesate "Erasmus+" „nulinės stipendijos“ studentas).

Kiekvienam studentui, išvykstančiam pagal "Erasmus" programą, suteikiamas "Erasmus" studento statusas. Siunčiančios institucijos, priimančios įmonės ar organizacijos ir "Erasmus" studento teises bei pareigas nusako "Erasmus+" studento chartija. Plačiau.

N.B. Studentas / absolventas privalo pasirūpinti (ir yra pats atsakingas) dėl visų migracinių dokumentų pagal siunčiančios bei priimančios šalies įstatymus.

Naudinga informacija:

Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas ir išvykstantis pagal "Erasmus" praktikų programą, gauna "Erasmus" stipendiją, kuri skiriama kelionės bei pragyvenimo išlaidoms padengti, tačiau ji nepadengia visų su mobilumu patiriamų išlaidų.

Taip pat studentai gali vykti atlikti praktiką  „be Erasmus+ stipendijos“ – tai reiškia, kad jiems neskiriamas "Erasmus+" finansavimas, tačiau suteikiamas "Erasmus" studento statusas (ir visos su juo siejamos privilegijos / atsakomybės).

Kiekvienas studentas vienoje studijų pakopoje (Ba, MA ar PhD) turi galimybę gauti stipendiją (įskaitant ir „Nulinę stipendiją“) bendram 12 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 24 mėn.) studijų ir / ar praktikos mobilumui (įskaitant absolventų praktiką).

"Erasmus+" praktikų stipendijų dydžiai 2019 / 2020 m. m.

Šalių grupė Šalis Stipendijos dydis per mėnesį (30 dienų)
I grupė Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 700,00 Eur
II grupė Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 650,00 Eur
III grupė Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija 600,00 Eur
IV grupė Šveicarija* 700,00 Eur

*Pilną arba dalinę stipendiją gali skirti praktikai priimanti institucija. VDU, pagal "Erasmus+" programos nuostatus, stipendijos neskiria.

Studentams, pateikusiems visus reikiamus studijų / praktikos mobilumo dokumentus (žr. dalį „Po atrankos“) bei pasirašiusiems finansinę sutartį likus ne mažiau kaip 30 dienų iki mobilumo pradžios, pirmoji stipendijos dalis (80% visos priskaičiuotos stipendijos)  pervedama ne vėliau kaip iki studijų / praktikos mobilumo užsienyje pradžios (per 30 dienų nuo finansinės sutarties pasirašymo datos).

20% stipendijos likutis studentui išmokamas parvykus po praktikos ir pilnai už ją atsiskaičius (žr. dalį „Praktikos laikotarpiui pasibaigus“).

Daugiau informacijos: 2015 m. gruodžio 17 d. VDU Rektoriaus įsakymas Nr. 488a „Dėl stipendijų mokėjimo mobilumo dalyviams, studijuojantiems ir atliekantiems praktiką pagal "Erasmus+" mainų programą, tvarkos aprašo tvirtinimo“. Skaityti.

Studentai su negalia ar specialiaisiais poreikiais gali gauti papildomą finansavimą.

Paraiškos turi būti teikiamos iš karto po praktikų atrankos rezultatų paskelbimo, bet ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki studento / absolvento išvykimo į praktiką. Daugiau informacijos – Švietimo mainų paramos fondo puslapyje. Konsultuoja programos koordinatorius – Tomas Mickevičius.

Studentai / absolventai, norintys prasitęsti praktiką, likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki praktikos baigimo datos pratęsimo galimybę turi suderinti su savo katedra ir TRD pateikti šiuos dokumentus:

 1. Suderintą prašymą pratęsti praktiką:
 2. Gavę TRD patvirtinimą, kad praktika jiems pratęsiama, apsidrausti (aukščiau minėti 3 draudimo tipai), pateikti draudimo poliso kopiją;
 3. Priimančios organizacijos atstovo, studento bei fakulteto patvirtintą praktikos sutarties keitimo lapą (kuriame būtų patvirtintas pratęsimo faktas). Praktikos sutarties dalis „Section to be completed DURING THE MOBILITY“.

Praktika gali būti pratęsta su stipendija arba be stipendijos (nulinės dotacijos pagrindu). Sprendimą priima TRD (atsižvelgiant į turimą finansavimą) ir pažymi studento prašyme. Studentas apie sprendimą informuojamas per 10 darbo dienų nuo prašymo (visų aukščiau paminėtų dokumentų) praktikos pratęsimui pateikimo.

Pasibaigus Jūsų Erasmus praktikos laikotarpiui, Tarptautinių ryšių departamentui turite pateikti šiuos dokumentus:

 • Organizacijos atsiliepimą (praktikos sutarties dalis „Section to be completed AFTER THE MOBILITY“). Būtina pateikti originaliai pasirašytą dokumentą;
 • Praktikos ataskaitą. Pildoma el. būdu. Nuoroda į ataskaitą studentui siunčiama el. paštu kitą dieną po praktikos baigimo
 • Atlikti antrąjį OLS kalbos patikrinimo testą (tais atvejais, kai praktika buvo atliekama ne gimtąja kalba, o pirmojo kalbos patikrinimo testo rezultatas buvo žemesnis nei C2 lygio).

Praktika su VDU mobilumo stipendija

VDU remiama programa studentų praktikai įmonėje ar organizacijoje užsienio šalyje, kuri nepriklauso Europos Sąjungai (ES) ir Europos ekonominei erdvei (EEE). Ši tarptautinė praktika suteikia studentams galimybes prisitaikyti prie darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie pasirinktos šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Programoje gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie praktiką atlikti planuoja esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką). Ne ES piliečiai prieš vykdami į praktiką privalo turėti laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.

Galima praktikos trukmė yra nuo 1 iki 3 mėn. Praktika turėtų prasidėti ne anksčiau 2021-09-01 ir baigtis ne vėliau 2022-08-31. Konkursai studentų praktikai su VDU mobilumo stipendija yra skelbiami  du kartus per metus (rugsėjo ir balandžio mėn.).

Praktikos vietą studentai privalo susirasti savarankiškai, o praktikos ir jos veiklų profilis turi atitikti jūsų studijų programą. Praktiką galima atlikti visame pasaulyje išskyrus ES ir EEE šalis.

Norintys dalyvauti programoje privalo:

 • Susirasti praktikos vietą ir gauti oficialų patvirtinimą apie priėmimą į praktiką (patvirtinimo forma);
 • Iki 2020 m. gegužės 17 d. užpildyti elektroninę paraišką (Outgoing-Application for Traineeship (non-EU countries)), kurią rasite čia;
 • Laukti atrankos rezultatų dėl praktikos patvirtinimo stipendijos skyrimo, apie atrankos rezultatus studentai bus asmeniškai informuojami el. paštu iki gegužės 22 d.;
 • Suderinti, pasirašyti visus praktikos dokumentus ir įsigyti draudimą;
 • Pasisemti neįkainojamų patirčių atliekant praktiką užsienyje.

Atranką programai vykdo specialiai tam sukurta, rektoriaus patvirtina komisija.
Atranka yra vykdoma dviem etapais:

I etapas: iki numatyto termino pildoma el. anketa.
II etapas: atrankos komisija organizuoja atrankos posėdį. Jei po atrankos posėdžio dar kyla klausimų dėl konkrečių kandidatų paraiškų, tie kandidatai el. paštu kviečiami į motyvacinį pokalbį su praktikos atrankos komisija. Atrinkti studentai apie rezultatus informuojami el. paštu.

Atrankos dokumentai:

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • Studentams, kurie pirmą kartą dalyvauja konkurse.

Atrankos kriterijai:

 • Praktikos atitikimas studijų programai;
 • Organizacijos patvirtinimas apie galimybę atlikti praktiką;
 • Studento motyvacija;
 • Dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai (VDU mobilumo stipendijai gauti vidurkis turi būti
  ne žemesnis nei 8,0);
 • Geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios.

Šalių grupė Praktikos trukmė Stipendijų skaičius Stipendijos dydis
Šalys, priklausančios Pietų Azijai, Rytų Azijai, Ramiojo vandenyno regionui, Vidurio rytams, Šiaurės Amerikai, Lotynų Amerikai ir Karibams 1-3 mėn.         10 650 Eur/mėn.
Šalys, priklausančios Europai (išskyrus ES ir EEE šalis, Turkiją, Šiaurės Makedoniją, Serbiją), Centrinei Azijai ir Afrikai. 1-3 mėn. 550 Eur/mėn.

Praktika lituanistinėse mokyklose, lituanistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje

Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) ir VDU kiekvienais metais skelbia konkursą studentams (bei būsimiems absolventams) atlikti tarptautinę praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse. Ši programa suteikia galimybę studentams ne tik įgauti profesinių įgūdžių, bet taip pat ir susipažinti su lietuvių gyvenimu išeivijoje, prisidėti prie lietuviškų tradicijų ir kultūros puoselėjimo.

Programoje dalyvauti gali studentai ir būsimi absolventai. Studentai norintys dalyvauti programoje privalo būti ne žemesniame nei antras bakalauro studijų kursas. Būsimi absolventai - paskutiniojo kurso studentai, turi galimybę programoje sudalyvauti per 12 mėnesių nuo studijų baigimo datos.

Galima praktikų trukmė yra 2–6 mėnesiai. Praktikos lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose gali vykti nuo  2021-09-01 iki 2022-08-31.

Siūlomų praktikos vietų sąrašuose nurodyti preliminarūs galimi praktikų laikotarpiai, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant paraiškas. Atrinkti ir patvirtinti kandidatai turės susiderinti konkrečias praktikos datas su priimančiosiomis institucijomis.

Norintys dalyvauti programoje privalo:

 • Iki 2021 m. balandžio 30 d. užpildyti elektroninę paraišką ir prie jos pridėti visus reikiamus dokumentus (dokumentų sąrašas pateikiamas žemiau)
 • Laukti atrankos rezultatų dėl praktikos patvirtinimo stipendijos skyrimo;
 • Suderinti, pasirašyti visus praktikos dokumentus ir įsigyti draudimą;
 • Pasisemti neįkainojamų patirčių atliekant praktiką užsienyje.

Praktikos galimos šiose Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) patvirtintose institucijose (N. B. žemiau nurodytas sąrašas skelbtas 2021 / 2022 m. m. konkurse, jis kasmet atnaujinamas):

 1. Lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės ES ir EEE šalyse;
 2. Lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės kitose šalyse.

Akreipiame dėmesį, kad kiekvienai priimančiai institucijai yra nurodytas su Ministerija suderintas praktikos vietų skaičius (skiriama po 2 praktikos vietas kiekvienai praktikos institucijai). Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, priimančiųjų institucijų poreikius ir programos biudžetą, gali būti finansuota ir mažiau praktikos vietų. Skirstant finansavimą pirmenybė bus teikiama tiems kandidatams, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą.

Atranką vykdo ŠMPF. Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų ES šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI) visų pakopų (bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas nuo 2 kurso (2 studijų metų)) ir visų studijų krypčių grupių studijose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui.

Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos – absolventų praktika.

Priimančiosios praktikos institucijos gali numatyti kitus papildomus reikalavimus kandidatų studijų krypčiai, kompetencijoms ir gebėjimams (žr. praktikos vietų sąrašus).

Praktikoms ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui:

 • 670,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Airija, Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Islandija, Ispanija Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Malta, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija;
 • 600,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija.

Praktikoms ne ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui ir kelionės išmoka:

 • 700,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Argentina, Australija, Brazilija, Indija, Jungtinės Amerikos Valstijos.
 • Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:
  • 10-99 km – iki 20,00 eurų;
  • 100-499 km – iki 180,00 eurų;
  • 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
  • 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
  • 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
  • 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
  • 8000 km ar daugiau – iki 1500,00 eurų.

 1. Paraiška teikiama per elektroninę sistemąParaiškoje galima rinktis 3 pageidaujamas praktikos vietas, su sąlyga, jog jos yra bent iš dviejų skirtingų, šalių.
 2. MSI, kurioje studijuojate, raštas, kuriame turi būti patvirtinta (raštas turi būti pasirašytas, pagal MSI vidinę tvarką, įgalioto asmens),:
 • kad esate šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;
 • kad MSI rekomenduoja Jus praktikai paraiškoje nurodytam laikotarpiui ir trukmei;
 • kad ši praktika bus įskaityta/neįskaityta kaip studijų programos dalis.
 1. Gyvenimo aprašymas (rekomenduojama Europass CV forma).
 2.  motyvacinis laiškas, adresuotas priimančiajai praktikos institucijai (rekomenduojama pateikti atskirus motyvacinius laiškus kiekvienai institucijai).
 3. Oficialus aukštosios mokyklos dokumentas, kuriame pateikiami paskutinių 2 semestrų studijų rezultatai ir vidurkis.

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki 2021 m. balandžio 30 dienos (imtinai). Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami. Rekomenduojame neatidėti paraiškos pateikimo paskutinei termino dienai, kadangi, dėl didelės apkrovos, sistemos veikimas gali sulėtėti.  

Švietimo mainų paramos fondas, programos koordinatorė Jelena Smalskienė el. paštu tarptautinespraktikos@smpf.lt arba telefonu +370 667 59894

Vytauto Didžiojo universitetas, programos koordinatorius Tomas Mickevičius el. paštu tomas.mickevicius@vdu.lt arba telefonu  +370 3 7327987

Daugiau informacijos:

 • Programos koordinatorius
 • Tomas Mickevičius
 • Tarptautinių ryšių departamentas
  V. Putvinskio g. 23, 208 kab.
 • Priėmimo valandos:
  I – V, 8.00–12.00 val.
 • Telefonas
 • El. paštas