Tarptautinės praktikos

Tarptautinės praktikos studentams suteikia universalų išsilavinimą, realios patirties ir padeda integruotis į  modernią, globalią ir dinamišką darbo rinką. Praktika atveria plačias galimybes, padeda įsivertinti savo studijas būsimos karjeros kontekste bei paįvairina gyvenimo aprašymus. Vytauto Didžiojo universitetas savo studentams suteikia plačiausią tarptautinių praktikų pasirinkimą.

Erasmus+ praktikaLituanistinė praktikaPraktika su VDU mobilumo stipendija

„Erasmus+“ praktika

„Erasmus+“ studentų praktika – laikotarpis, praleistas „Erasmus+“ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje ar organizacijoje. „Erasmus+“ praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie visos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Į 2 – 6 mėnesių praktiką bet kurioje iš ES šalių bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Serbijoje, Šveicarijoje ar Šiaurės Makedonijoje išvyksta konkurso būdu atrinkti studentai, kuriems yra suteikiama „Erasmus+“ stipendija.

"Erasmus+" studentų praktika vyksta studijų metu, o atrankoje į šią programą  gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką) nėra išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) "Erasmus" studijų / praktikos laikotarpio. Ne ES piliečiai prieš vykdami "Erasmus" mainams (studijų ar praktikos) privalo turėti laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.

Svarbu! Studentai praktiką gali atlikti ir akademinių atostogų metu, tais atvejais, kai praktikai studentai yra atrinkti prieš išeinant akademinių atostogų.

Praktikos laikotarpis:

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 6 mėnesių su galimybe prasitęsti praktiką. Per vieną mėnesį praktika turi trukti ne mažiau kaip 120 val. ir ne daugiau kaip 160 valandų. 40 darbo valandų – 1,5 ECTS kredito.

Svarbu! Praktika negali prasidėti / baigtis savaitgaliais ar švenčių dienomis.

Praktikos įskaitymas

"Erasmus+" praktika gali būti įskaitoma, kaip kvalifikacinė praktika (įtraukiama į diplomo priedėlį, už praktiką skiriami kreditai). "Erasmus+" praktika įskaitoma remiantis 2012 m. vasario 29 d. Senato nutarimu Nr. 1-18 patvirtintu „Vytauto Didžiojo universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų praktikos organizavimo tvarkos aprašu“.

"Erasmus+" absolventų praktika suteikia galimybę studentams atlikti praktiką po studijų baigimo. Atrankoje į šią programą gali dalyvauti I – III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutiniojo kurso studentai. Baigus studijas atrankoje dalyvauti ir / ar būti atrinktiems negalima. Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgijimo datos) ir turi baigtis per metus po studijų baigimo arba iki naujų studijų pradžios.

Praktikos laikotarpis:

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 6 mėnesių su galimybe prasitęsti praktiką. Per vieną mėnesį praktika turi trukti ne mažiau kaip 130 val. ir ne daugiau kaip 160 valandų. 40 darbo valandų – 1,5 ECTS kredito.

Svarbu! Praktika negali prasidėti / baigtis savaitgaliais ar švenčių dienomis.

Praktikos įskaitymas:

Po praktikos baigimo absolventai gali kreiptis į Tarptautinių ryšių departamentą dėl praktikos sertifikato, kuris veikia kaip įrodymas apie praktikos atlikimą.

Studentai norintys dalyvauti "Erasmus+" studentų praktikos programoje privalo:

 • Susirasti praktikos vietą ir gauti oficialų patvirtinimą apie priėmimą į praktiką (patvirtinimo forma);
 • Konkurso metu užpildyti elektroninę paraišką (Outgoing-Application for "Erasmus" Student Traineeship), kurią rasite čia (Anketą rasite portale pasirinkę anglų kalbą ir nuspaudę "New Application");
 • Laukti atrankos rezultatų dėl praktikos patvirtinimo stipendijos skyrimo;
 • Suderinti, pasirašyti visus praktikos dokumentus ir įsigyti draudimą;
 • Pasisemti neįkainojamų patirčių atliekant praktiką užsienyje.

Būsimi absolventai norintys dalyvauti "Erasmus+" absolventų praktikos programoje privalo:

 • Susirasti praktikos vietą ir gauti oficialų patvirtinimą apie priėmimą į praktiką (patvirtinimo forma);
 • Gauti savo fakulteto atstovo rekomendaciją, kad esate rekomenduojamas dalyvauti programoje (laisva forma);
 • Konkurso metu užpildyti elektroninę paraišką (Outgoing-Application for "Erasmus" Recent Graduate Traineeship), kurią rasite čia (Anketą rasite portale pasirinkę anglų kalbą ir nuspaudę "New Application");
 • Laukti atrankos rezultatų dėl praktikos patvirtinimo stipendijos skyrimo;
 • Sėkmingai baigti studijas ir gauti diplomą;
 • Suderinti, pasirašyti visus praktikos dokumentus ir įsigyti draudimą;
 • Pasisemti neįkainojamų patirčių atliekant absolventų praktiką užsienyje.

Pastaba: paraiškų teikimo rezultatai skelbiami kitą mėnesį (ateinančio mėnesio 10 d.), todėl praktikos pradžios data turi būti bent dvi savaitės po rezultatų paskelbimo!

Tinkamos ir netinkamos praktikos organizacijos:

Studentas / absolventas "Erasmus+" praktikos mobilumui gali vykti į aukštojo mokslo instituciją (AMI), turinčią "Erasmus" aukštojo mokslo chartiją, Lietuvos diplomatines atstovybes, valstybines įmones, tyrimų centrus arba į legaliai įsteigtas įmones / organizacijas, esančias bet kurioje programoje dalyvaujančioje šalyje (ES šalys bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šiaurės Makedonija, Serbija).

Praktika negali vykti AMI, įmonėse / organizacijose, esančiose Lietuvoje arba studento gyvenamojoje šalyje (angl. country of residence), taip pat ES institucijose bei agentūrose (žr. išsamų sąrašą).

Praktikos vietos paieškos būdai:

 • Savarankiškai ieškoti internete Jus dominančių (bei atitinkančių Jūsų studijų programą) praktikos vietų (įmonių / organizacijų);
 • Pasinaudoti iniciatyvos „Patirties partneriai“ siūlomomis praktikos vietomis.

VDU_PP_400

Ieškant priimančios organizacijos rekomenduojame pasirengti „Europass CV“. Daugiau informacijos bei CV forma pateikiama čia.

Atrinkti studentai bei būsimi absolventai, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki praktikos pradžios, Tarptautinių ryšių departamentui turi pristatyti šiuos dokumentus:

 • Suderintą ir pasirašytą praktikos sutartį;
 • Studentų praktikai:
 • Absolventų praktikai:
 • Asmens duomenų anketą / įsipareigojimą. (Outgoing-Personal Data Form - Traineeship) Pildyti.
 • Dokumentus, įrodančius, kad esate apsidraudęs / apdraustas:
  • sveikatos draudimu;
  • atsakomybės draudimu (dengia studento padarytą žalą darbo vietoje);
  • nelaimingų atsitikimų draudimu (dengia žalą, padarytą studentui darbo vietoje).
 • Užpildyti kalbos patikrinimo testą (Online Language Support (OLS) sistemoje) (Nėra būtina, bet rekomenduojama).

Kai pristatysite visus aukščiau minėtus dokumentus, bus pasirašyta "Erasmus+" dotacijos (finansinė) sutartis, pagal kurią Studentui bus pervedama stipendija (jei nesate "Erasmus+" „nulinės stipendijos“ studentas).

Kiekvienam studentui, išvykstančiam pagal "Erasmus" programą, suteikiamas "Erasmus" studento statusas. Siunčiančios institucijos, priimančios įmonės ar organizacijos ir "Erasmus" studento teises bei pareigas nusako "Erasmus+" studento chartija. Plačiau.

N.B. Studentas / absolventas privalo pasirūpinti (ir yra pats atsakingas) dėl visų migracinių dokumentų pagal siunčiančios bei priimančios šalies įstatymus.

Naudinga informacija:

Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas ir išvykstantis pagal "Erasmus" praktikų programą, gauna "Erasmus" stipendiją, kuri skiriama kelionės bei pragyvenimo išlaidoms padengti, tačiau ji nepadengia visų su mobilumu patiriamų išlaidų.

Taip pat studentai gali vykti atlikti praktiką  „be Erasmus+ stipendijos“ – tai reiškia, kad jiems neskiriamas "Erasmus+" finansavimas, tačiau suteikiamas "Erasmus" studento statusas (ir visos su juo siejamos privilegijos / atsakomybės).

Kiekvienas studentas vienoje studijų pakopoje (Ba, MA ar PhD) turi galimybę gauti stipendiją (įskaitant ir „Nulinę stipendiją“) bendram 12 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 24 mėn.) studijų ir / ar praktikos mobilumui (įskaitant absolventų praktiką).

"Erasmus+" praktikų stipendijų dydžiai 2023 / 2024 m. m.

Šalių grupė Šalis Stipendijos dydis per mėnesį (30 dienų)
I grupė Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija 824,00 Eur
II grupė Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 824,00 Eur
III grupė Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija 756,00 Eur

Studentai turi teisę gauti papildomą 250 Eur / mėn. stipendiją, jei jie yra asmenys, priskiriami žemiau nurodytoms mažiau galimybių turinčių asmenų grupėms.

Grupės: Studentai Tarptautinių ryšių departamentui privalo pristatyti atitinkamus dokumentus:
Asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą arba atitinkamą įstatymą asmens pilietybės šalyje. Pažyma apie gaunamą soc. paramą (išduotą savivaldybės / seniūnijos, kurioje gyvena arba socialinės rūpybos ar socialinių paslaugų skyriaus) ar atitinkamas dokumentas (-ai) iš asmens pilietybės šalies. Dokumente nurodytas laikotarpis, kurio metu gaunama soc. parama, turi persidengti su Erasmus+ studijų laikotarpiu.
Asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą neįgalumą. Neįgaliojo pažymėjimas ar pažyma iš gydymo įstaigos.
Ne vyresni kaip 25 metų asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Mirties liudijimai, teismo ar kiti sprendimai; vaikų globos namų pažyma.
Asmenys turintys mažametį (-čius) (iki 12 metų) vaiką (-us). Vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai).
Pabėgėliai. Sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvoje arba Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje pagal UTPĮ4 53 str. 1 d. 7p.
Ukrainos piliečiai, studijuojantys VDU Rusijos sukelto karo Ukrainoje metu. Ukrainos piliečio paso kopiją.

Priskyrimo mažiau galimybių turinčių asmenų grupėms tvarkos aprašas.

Studentai taip pat turi pateikti užpildytą prašymą dėl socialinės stipendijos skyrimo.

Studentai su negalia ar individualiaisiais poreikiais turi galimybę gauti papildomą finansavimą mobilumo metu. Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau nei likus mėnesiui iki Erasmus+ studijų laikotarpio pradžios. Daugiau informacijos rasite čia.

Studentams, pateikusiems visus reikiamus studijų / praktikos mobilumo dokumentus (žr. dalį „Po atrankos“) bei pasirašiusiems finansinę sutartį likus ne mažiau kaip 30 dienų iki mobilumo pradžios, pirmoji stipendijos dalis (80% visos priskaičiuotos stipendijos)  pervedama ne vėliau kaip iki studijų / praktikos mobilumo užsienyje pradžios (per 30 dienų nuo finansinės sutarties pasirašymo datos).

20% stipendijos likutis studentui išmokamas parvykus po praktikos ir pilnai už ją atsiskaičius (žr. dalį „Praktikos laikotarpiui pasibaigus“).

Daugiau informacijos: 2015 m. gruodžio 17 d. VDU Rektoriaus įsakymas Nr. 488a „Dėl stipendijų mokėjimo mobilumo dalyviams, studijuojantiems ir atliekantiems praktiką pagal "Erasmus+" mainų programą, tvarkos aprašo tvirtinimo“. Skaityti.

Ekologiška kelionė (taikoma mobilumams nuo 2022/2023 ak. m.) – kelionė į priimančią instituciją ir atgal, kuriai naudojamos mažai aplinką teršiančios transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, traukiniai, arba kelionė automobiliu su bendrakeleiviais taip pat dalyvaujančiais mobilumo veikloje.

 • Studentai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gauna papildomą 50,00 EUR išmoką kaip individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti ir stipendiją ne daugiau kaip už 4 dienas trunkančią kelionę.
 • Papildoma parama kelionei bei stipendija už kelionės dienas išmokama studentui atsiskaičius už studijų mobilumą ir pateikus faktinius dokumentus, įrodančius ekologišką keliavimą ir jo trukmę.
 • Studentai, kurie renkasi ekologišką kelionę, apie šį pasirinkimą turi informuoti tarptautinių ryšių departamento koordinatorių ne vėliau, kaip likus mėnesiui iki kelionės.

Studentai / absolventai, norintys prasitęsti praktiką, likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki praktikos baigimo datos pratęsimo galimybę turi suderinti su savo katedra ir TRD pateikti šiuos dokumentus:

 1. Suderintą prašymą pratęsti praktiką:
 2. Gavę TRD patvirtinimą, kad praktika jiems pratęsiama, apsidrausti (aukščiau minėti 3 draudimo tipai), pateikti draudimo poliso kopiją;
 3. Priimančios organizacijos atstovo, studento bei fakulteto patvirtintą praktikos sutarties keitimo lapą (kuriame būtų patvirtintas pratęsimo faktas). Praktikos sutarties dalis „Section to be completed DURING THE MOBILITY“.

Praktika gali būti pratęsta su stipendija arba be stipendijos (nulinės dotacijos pagrindu). Sprendimą priima TRD (atsižvelgiant į turimą finansavimą) ir pažymi studento prašyme. Studentas apie sprendimą informuojamas per 10 darbo dienų nuo prašymo (visų aukščiau paminėtų dokumentų) praktikos pratęsimui pateikimo.

Pasibaigus Jūsų Erasmus praktikos laikotarpiui, Tarptautinių ryšių departamentui turite pateikti šiuos dokumentus:

 • Organizacijos atsiliepimą (praktikos sutarties dalis „Section to be completed AFTER THE MOBILITY“). Būtina pateikti originaliai pasirašytą dokumentą;
 • Praktikos ataskaitą. Pildoma el. būdu. Nuoroda į ataskaitą studentui siunčiama el. paštu kitą dieną po praktikos baigimo
 • Atlikti antrąjį OLS kalbos patikrinimo testą (tais atvejais, kai praktika buvo atliekama ne gimtąja kalba, o pirmojo kalbos patikrinimo testo rezultatas buvo žemesnis nei C2 lygio).

Praktika lituanistinėse mokyklose, lituanistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje

Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) ir VDU kiekvienais metais skelbia konkursą studentams (bei būsimiems absolventams) atlikti tarptautinę praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse. Programa suteikia galimybę išvykti 2 – 6 mėnesių praktikai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintose lituanistinėse organizacijose. Studentai ne tik įgauna profesinių įgūdžių, bet taip pat susipažįsta su lietuvių gyvenimu išeivijoje, prisideda prie lietuviškų tradicijų ir kultūros puoselėjimo.

Programoje dalyvauti gali studentai ir būsimi absolventai. Studentai norintys dalyvauti programoje privalo būti ne žemesniame nei antras bakalauro studijų kursas. Būsimi absolventai - paskutiniojo kurso studentai, turi galimybę programoje sudalyvauti per 12 mėnesių nuo studijų baigimo datos.

Galima praktikų trukmė yra 2–6 mėnesiai. Praktikos lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose gali vykti nuo  2024-09-01 iki 2025-08-31.

Siūlomų praktikos vietų sąrašuose nurodyti preliminarūs galimi praktikų laikotarpiai, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant paraiškas. Atrinkti ir patvirtinti kandidatai turės susiderinti konkrečias praktikos datas su priimančiosiomis institucijomis.

Norintys dalyvauti programoje privalo:

 • Iki 2024 m. balandžio 12 d., 12:00 val. Lietuvos laiku užpildyti elektroninę paraišką ir prie jos pridėti visus reikiamus dokumentus (dokumentų sąrašas pateikiamas žemiau);
 • Laukti atrankos rezultatų dėl praktikos patvirtinimo stipendijos skyrimo;
 • Suderinti, pasirašyti visus praktikos dokumentus ir įsigyti draudimą;
 • Pasisemti neįkainojamų patirčių atliekant praktiką užsienyje.

Praktikos galimos šiose Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) patvirtintose institucijose:

Lituanistinio švietimo įstaigos.

Akreipiame dėmesį, kad kiekvienai priimančiai institucijai yra nurodytas su Ministerija suderintas praktikos vietų skaičius (skiriama po 2 praktikos vietas kiekvienai praktikos institucijai). Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, priimančiųjų institucijų poreikius ir programos biudžetą, gali būti finansuota ir mažiau praktikos vietų. Skirstant finansavimą pirmenybė bus teikiama tiems kandidatams, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą.

Atranką vykdo ŠMPF. Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų ES šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI) visų pakopų (bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas nuo 2 kurso (2 studijų metų)) ir visų studijų krypčių grupių studijose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui.

Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos – absolventų praktika.

Priimančiosios praktikos institucijos gali numatyti kitus papildomus reikalavimus kandidatų studijų krypčiai, kompetencijoms ir gebėjimams (žr. praktikos vietų sąrašus).

Praktikoms ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui:

1 šalių grupė (824,00 EUR / mėn.):

Airija, Austrija, Belgija, Danija, Islandija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Graikija, Ispanija, Kipras.

2 šalių grupė (756,00 EUR / mėn.):

Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Slovėnija, Turkija, Vengrija.

3 šalių grupė (700,00 EUR / mėn.):

Armėnija, Argentina, Čilė, Australija, Indija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Urugvajus, Brazilija, Egiptas, Sakartvelas, Japonija, Kanada, Kazachstanas, Pietų Afrikos Respublika, Singapūras, Taivanas, Ukraina, Urugvajus.

Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:

  • 10-99 km – iki 20,00 eurų;
  • 100-499 km – iki 180,00 eurų;
  • 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
  • 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
  • 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
  • 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
  • 8000 km ar daugiau – iki 1500,00 eurų.

 1. Paraiška teikiama per elektroninę sistemą. Sistemoje reikalinga pareiškėjo registracija;
 2. MSI, kurioje studijuojate, raštas, kuriame turi būti patvirtinta (raštas turi būti pasirašytas, pagal MSI vidinę tvarką, įgalioto asmens),:
 • kad esate šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;
 • kad MSI rekomenduoja Jus praktikai paraiškoje nurodytam laikotarpiui ir trukmei;
 • kad ši praktika bus įskaityta/neįskaityta kaip studijų programos dalis.
 1. Gyvenimo aprašymas (rekomenduojama Europass CV forma).
 2.  motyvacinis laiškas, adresuotas priimančiajai praktikos institucijai (rekomenduojama pateikti atskirus motyvacinius laiškus kiekvienai institucijai).
 3. Oficialus aukštosios mokyklos dokumentas, kuriame pateikiami paskutinių 2 semestrų studijų rezultatai ir vidurkis.

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta iki 2024 m. balandžio 12 dienos (12:00 val. Lietuvos laiku). Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami. Rekomenduojame neatidėti paraiškos pateikimo paskutinei termino dienai, kadangi, dėl didelės apkrovos, sistemos veikimas gali sulėtėti.  

Švietimo mainų paramos fondas, programos koordinatorius Dovydas Buslavičius el. paštu tarptautinespraktikos@smpf.lt arba telefonu +370 6 857 2356

Vytauto Didžiojo universitetas, programos koordinatorius Marius Mikalauskas el. paštu marius.mikalauskas@vdu.lt arba telefonu  +370 3 778 8149

Praktika su VDU mobilumo stipendija

VDU remiama programa studentų praktikai įmonėje ar organizacijoje užsienio šalyje, kuri nepriklauso Europos Sąjungai (ES) ir Europos ekonominei erdvei (EEE). Ši tarptautinė praktika suteikia studentams galimybes prisitaikyti prie darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie pasirinktos šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą. Studentai gali išvykti 1-3 mėnesių praktikai jų pasirinktose organizacijose.

Programoje gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie praktiką atlikti planuoja esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką). Praktiką galima atlikti visame pasaulyje išskyrus ES ir EEE šalis. Galima praktikos trukmė yra nuo 1 iki 3 mėn. Praktika turėtų baigtis ne vėliau kaip iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. Praktikos vietą studentai privalo susirasti savarankiškai, o praktikos ir jos veiklų profilis turi atitikti jūsų studijų programą.

Konkursai studentų praktikai su VDU mobilumo stipendija yra skelbiami  du kartus per metus (rugsėjo ir balandžio mėn.). Atranką programai vykdo rektoriaus patvirtina komisija.

Atranka yra vykdoma dviem etapais:

I etapas: iki paskelbto termino pildoma el. atrankos anketa ir prisegamas pasirašytas įmonės / organizacijos patvirtinimas.
II etapas: atrankos komisija organizuoja atrankos posėdį. Jei po atrankos posėdžio dar kyla klausimų dėl konkrečių kandidatų paraiškų, tie kandidatai el. paštu kviečiami į motyvacinį pokalbį su praktikos atrankos komisija. Atrinkti studentai apie rezultatus informuojami el. paštu.

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • Studentams, kurie pirmą kartą dalyvauja konkurse.

Atrankos kriterijai:

 • Praktikos atitikimas studijų programai;
 • Organizacijos patvirtinimas apie galimybę atlikti praktiką;
 • Studento motyvacija;
 • Dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai (VDU mobilumo stipendijai gauti vidurkis turi būti
  ne žemesnis nei 8,0);
 • Geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios.

Šalių grupė Praktikos trukmė Stipendijos dydis
Šalys, priklausančios Pietų Azijai, Rytų Azijai, Ramiojo vandenyno regionui, Vidurio rytams, Šiaurės Amerikai, Lotynų Amerikai ir Karibams 1-3 mėn. 650 Eur/mėn.
Šalys, priklausančios Europai (išskyrus ES ir EEE šalis, Turkiją, Šiaurės Makedoniją, Serbiją), Centrinei Azijai ir Afrikai. 1-3 mėn. 550 Eur/mėn.

Išsamią informaciją apie stipendijų dydžius galite rasti įsakyme dėl Mobilumo stipendijų skyrimo nuostatų.

Atrinkti studentai prieš praktikos laikotarpį įsipareigoja:

 1. Suderinti  praktikos sutartį (angl. Training agreement) su priimančia organizacija ir fakultetu (jei praktika numatyta studento studijų programoje - su už praktikas atsakingu asmeniu fakultete, jei praktika bus savanoriška - su savo katedros vedėju arba studijų programos vadovu). Sutartį pasirašo studentas, fakulteto prodekanas ir priimančios organizacijos atstovas. Sutartį su visais parašais studentas turi nusiųsti el.paštu TRD koordinatorei.
 2. Užpildyti prašymo formą, surinkti reikiamus fakulteto parašus ir el.paštu nusiųsti dokumentą TRD koordinatorei:
  • I arba II pakopos studentams - prašymą dekanui;
  • Doktorantams - prašymą rektoriui.
 3. Užpildyti asmens duomenų anketą / įsipareigojimą (angl. Outgoing-Personal Data Form - Traineeship).
 4. Įsigyti draudimo polisą, įrodantį, kad esate apdraustas sveikatos draudimu ir jį nusiųsti el.paštu TRD koordiatorei. Kadangi vykstate praktikai, labai rekomenduotume apsidrausi ir šiais draudimo tipais, kurie dengia studento padarytą žalą darbo vietoje:
  • Atsakomybės draudimu;
  • Nelaimingų atsitikimų draudimu.
 5. Su TRD koordinatore susitarti dėl VDU dvišalių mainų programos stipendijos sutarties pasirašymo. Stipendijos sutartys pasirašomos iki kiekvieno mėnesio 5 d., kad stipendija būtų pervesta iki to mėnesio pabaigos.

Praktikos laikotarpio pabaigoje studentai įsipareigoja:

 1. Gauti pasirašytą priimančios institutcijos patvirtinimo originalą (angl. Confirmation of the Host Organisation), kurį grįžus reikia pristatyti TRD koordinatorei.
 2. Užpildyti ataskaitą apie mobilumo laikotarpį.

VDU Ambasadoriai

VDU Ambasadoriai – tai VDU mainų programose dalyvavę bei iš užsienio universitetų atvykę studentai, kurie yra pasirengę padėti praktiniais klausimais ir patarimais išvykti planuojantiems studentams:

Daugiau informacijos:

 • Erasmus+ ir lituanistinių praktikų programų koordinatorius
 • Marius Mikalauskas
 • Tarptautinių ryšių departamentas
  V. Putvinskio g. 23, 207 kab.
 • Priėmimo valandos:
  I – V, 8.00–12.00 val.
 • Telefonas
 • El. paštas