Atviros prieigos paslaugos

Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Instrumentinės analizės atviros prieigos centras

Centras sėkmingai plėtoja partnerystes su įvairiais ūkio subjektais, kurių pagrindu įgyvendinta aukščiausio lygio ekspertinių paslaugų teikimą. Pagrindiniai centro tikslai ir veikla – instrumentinės analizės metodų kūrimas ir vystymas taikant pažangias technologijas ir tarpdisciplininę kompetenciją, cheminės analizės metodų miniatiūrizavimas ir integravimas, sorbcinių medžiagų sintezė, įvertinimas ir taikymas chromatografijoje, elektrochromatografijoje ir kietafazėje ekstrakcijoje, nanostruktūrinių medžiagų sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas analizei. Atliekama biologinių, aplinkos objektų ir sintetinių produktų analizė, naudojant integruotus bandinio ruošimo ir mikroanalizės metodus, ir vaistinių augalų antrinių metabolitų analizė, epigenetiniai tyrimai, įvertinamos augalų ekstraktų antioksidacinės savybės.

Vadovas – prof. habil. dr. Audrius Maruška (Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultetas).

Kontaktai

  • GMF Instrumentinės analizės atviros prieigos centras
  • Adresas  Vileikos g. 8 – 206, Kaunas
  • Tel. +370 37327907
  • El. paštas audrius.maruska@vdu.lt
  • VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras
  • Adresas  Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno raj.
  • Tel. +370 37 788134
  • El. paštas mokslo.paslaugos@vdu.lt