Vientisosios teisės studijos

Vytauto Didžiojo universitete organizuojamos Teisės vientisosios studijos, apjungiančios pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistrantūros) studijų pakopas. Studijų trukmė – 5 metai. Ši studijų programa skirta rengti teisininkus, gerai išmanančius esminius ir specifinius Lietuvos teisės sistemos elementus bei turinčius tarptautinių teisinių žinių, sugebančius efektyviai ir etiškai atstovauti ir patarti klientams, spręsti ginčus tarp šalių humaniškai, atsižvelgiant į teisininko išskirtinį – teisingumo garanto – vaidmenį visuomenėje, gebančius lengvai persiorientuoti dirbti Europos Sąjungos, kontinentinėje ir bendrojoje teisės sistemose, transnacionalinėse organizacijose bei tarptautinėse įmonėse.

Kuo ypatingos teisės studijos VDU?

Didelę dalį teisės dalykų VDU Teisės fakulteto studentams dėsto teisės specialistai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų. Daug dėmesio skiriama teisinėms anglų kalbos žinioms, todėl VDU Teisės fakulteto absolventai geba analizuoti teisinius dokumentus anglų kalba ir gali konkuruoti su geriausiais Vakarų Europos teisininkais, dalyvauti konkursuose į europines ir tarptautines institucijas.

VDU Teisės fakultetas išsiskiria savita aktyvaus dėstymo metodika. Atsisakyta įprasto paskaitų modelio, kai dėstytojas kalba, o studentai konspektuoja. Vyksta diskusijos, praktiniai užsiėmimai, kurių metu analizuojami konkretūs teisės nuostatų pritaikymo atvejai, koliziniai teisės uždaviniai sprendžiami taikant klausimų ir atsakymų formą. Studentams suteikiama galimybė išvykti dalinėms studijoms į užsienį: 1 semestro studijos pagal „LLP / Erasmus“ programą.

Baigus studijas suteikiamas vientisųjų studijų teisės magistro laipsnis.

Gretutinės studijos

Be teisės domiesi ir ekonomika, politika ar psichologija? VDU turi puikią galimybę studijuoti šias disciplinas ir gauti dvigubą kvalifikaciją pasirinkęs vieną iš gretutinių studijų programų.

Kaip vyksta studijos?

VDU naudojama kaupiamojo balo sistema. Tai reiškia, kad paskaitų, seminarų, kolokviumo ir kitų atsiskaitymų pažymiai paprastai sudaro daugiau nei pusę galutinio pažymio. VDU skatina studijas viso semestro metu, todėl egzaminą laikyti gali tik minimalų kaupiamąjį balą surinkę studentai. Egzaminą galima perlaikyti. Daugiau apie VDU studijų sistemą skaitykite Studijų reguliamine.

Vadovaudamiesi vientisųjų teisės studijų programa, Studijų reguliamino reikalavimais bei kiekvieną semestrą skelbiamu dėstomų studjjų dalykų tvarkaraščiu, studentai susidaro individualius studijų planus, kurių laikydamiesi studijuoja universitete. Bakalauro studijų programų dalykai skirstomi į A, B ir C grupes.

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Pagal finansavimo pobūdį studijos yra valstybės finansuojamos (VF) ir mokamos (VNF). Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, priimami bendrojo priėmimo metu.

Konkursinio balo sandara:

Egzaminai Koeficientas
Istorija 0.4
Lietuvių kalba ir literatūra 0.2
Egzaminai arba metiniai pažymiai
Matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba 0.2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0.2

Daugiau informacijos teikia Studijų informacijos centras