VDU leidiniai

Vytauto Didžiojo universitete leidžiamos monografijos, mokslo žurnalai, straipsnių rinkiniai, mokomosios priemonės bei vadovėliai, disertacijos ir kt.

Universiteto mokslo žurnalai yra indeksuojami bei referuojami tarptautinėse duomenų bazėse: CEEOL, DOAJ, EBSCO Publishing, Index Copernicus, MLA International Bibliography, ProQuest, Scopus, The Philosopher’s Index, VINITI. 2012 metais universitetui sudarius bendradarbiavimo sutartį su Tarptautine leidėjų ryšių asociacija (Publishers International Linking Association), mokslo leidiniams ir straipsniams suteikiami nuolatiniai skaitmeniniai identifikatoriai, naudojami jiems skaitmeninėje erdvėje identifikuoti, teikiamos plagiato prevencijos (CrossCheck) paslaugos. Daugiau apie VDU leidybą.

Informacija apie išleistus leidinius, prieiga prie el. leidinių ar el. leidinių versijų

 • Informaciją apie Universitete išleistus leidinius rasite leidybos tinklapyje.
 • Universiteto el. knygos, žurnalai ir jų straipsniai, kiti el. dokumentai atvirai ir nemokamai prieinami Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS).
 • Universiteto darbuotojų mokslo (meno) publikacijas rasite Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS).

Leidinių įsigijimas ir prieiga

VDU spausdintų leidinių galima įsigyti:

Elektroninė prieiga:

 • Universiteto studentai ir dėstytojai turi galimybę nemokamai naudotis Universiteto bendruomenės studijų bei studijoms ir mokslui parengtais darbais Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS);
 • Universiteto leidinių galima rasti šiuose atvirosios prieigos ištekliuose:
  • Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS).
  • Vytauto Didžiojo universiteto elektroniniai žurnalai,
  • Directory of Open Access Books (DOAB),
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 • Universiteto periodiniai leidiniai platinami ir indeksuojami šiose duomenų bazėse: CEEOLEBSCOIndex CopernicusPhilosopher’s IndexProQuestVINITI.
 • Skaityti laisvai arba nusipirkti elektroninę knygą galite tinklalapyje ebooks.vdu.lt.

 * Adresas: Studentų g. 11-154, Akademija, Kauno r., vidinis tel. 5405, tel. (8 37) 32 79 74, el. paštas leidyba@vdu.lt.

Kontaktai