Radijo mėgėjų klubas

2004 m. įsteigtas Radijo mėgėjų klubas vienija radijo mėgėjus, besidominčius radijo sportu, aparatūros konstravimu, ryšių technika. Klubas turi mėgėjišką radijo stotį, kurios šaukinys yra LY3V. Klubo nariai dalyvauja daugelyje radijo ryšių varžybų.

Klubo veikla

  • Tarptautinės radijo mėgėjų ryšio varžybų „Vytautas Magnus Trophy“ organizavimas
  • Radijo mėgėjų klubo vasaros festivalis
  • Ekspedicijas į hidrografinius švyturius
  • Radijo mėgėjiškų ryšių diplomo „Kaunas“ ir tarptautinės radijo mėgėjų-esperantininkų lygos (Internacia Ligo de Esperantistoj Radioamatoroj ILERA) „ESPERANTO“ diplomo programos
  • Lietuvos UTB ryšio aktyvavimo vakarų (LYAC-Lithuanian Actyvity Contest) organizavimas.

Susirinkimų laikas

Radijo mėgėjų klubo susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį, 18 val.