Apie mokslą ir tyrimus VDU

Inovacijos, kurios gimsta disciplinų santakoje

Projektai

Didžiausia VDU vykdomų tyrimų stiprybė – gebėjimas reaguoti į vis labiau globalizuotą ir konkurencingą klimatą, dinamiškai koreguojant prioritetines tyrimų sritis ir skatinant tolesnę mokslo plėtrą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

Universitetas vadovauja ir bendradarbiauja įvairiose „Horizon 2020“, „Jean Monnet“, COST, „Erasmus+“, „NordPlus“ programose, taip pat – Visuotinės dotacijos (Global Grant) ir sumanios specializacijos (Smart Specialization) programose, kurias vykdo Lietuvos mokslo taryba ir finansuoja Europos struktūriniai fondai.

Nacionaliniu mastu VDU tyrimai nuolat įvertinami aukščiausiais balais tarp Lietuvos aukštojo mokslo institucijų. Universitetas pirmauja humanitarinių, socialinių, biomedicinos mokslų ir menų srityse. Už dalyvavimą moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinę plėtrą, pasiekimus ir nuopelnus kelioms dešimtims VDU mokslininkų įteikta reikšmingų premijų bei apdovanojimų, tarp jų – Nacionalinė mokslo bei Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premijos.

Šiuo metu VDU vykdo apie 100 projektų biotechnologijų, biofizikos, technologijų teisės, pedagogikos, sociologijos, filosofijos, kompiuterinės lingvistikos, kalbos įsisavinimo ir dvikalbystės, kūrybinių industrijų ir kitose srityse.

Prioritetinės mokslo ir meno tyrimų kryptys

VDU mokslas vykdomas humanitarinių, socialinių, gamtos, technologijos, žemės ūkio mokslų ir meno srityse pagal VDU Senate patvirtintas prioritetines mokslo ir meno tyrimų kryptis.

Mokslininkų kompetencijos

Universiteto mokslininkai ir dėstytojai yra aukščiausio lygio profesionalai, kurių kompetencijos yra pripažintos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Tai patvirtina ir VDU tyrėjų vykdoma ekspertinė veikla, darbas įvairių konkursų komisijose,  jiems teikiami užsienio universitetų garbės laipsniai, narystės Lietuvos mokslų akademijoje, Lietuvos mokslo taryboje ir tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip Europos universitetų asociacija. Visos šios veiklos dėka buvo sudarytos skirtingose mokslo srityse ekspertines paslaugas vykdančių ekspertų grupės. VDU mokslininkų pasiekimai taip pat buvo įvertinti įvairiomis premijomis ir apdovanojimais.

Doktorantūra

Doktorantūros studentai turi galimybę pasinaudoti išskirtiniais privalumais, kuriuos suteikia VDU. Universitete siūlomos doktorantūros studijos atveria unikalias galimybes moksliniams tyrimams ir studijoms, ruošia būsimas aukščiausios kvalifikacijos specialistų kartas.

VDU stiprybė – jauniesiems mokslininkams suteikiama plati mokslinės veiklos įvairovė, palankios sąlygos jiems ne tik plėsti savo teorines ir metodines žinias konkrečioje srityje, bet taip pat vykdyti pasaulinės reikšmės mokslinius tyrimus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir stažuotėse, skaityti paskaitas ir vesti seminarus Lietuvoje ir užsienyje.

Meninė veikla

Meninei veiklai universitetas skiria išskirtinį dėmesį – dar nuo tada, kai prie VDU prisijungė Muzikos akademija ir buvo įkurtas VDU teatras, Menų centras bei menų galerija „101“, atveriant naujas galimybes universitete vystyti menines ir kūrybines veiklas.

Mokslo leidiniai

Šiuo metu universitetas leidžia 34 recenzuojamus mokslo žurnalus (ir kitus tęstinius leidinius). 13 leidinių yra referuojami Clarivate Analytics Web of Science ir (arba) Scopus duomenų bazėse. Su kitomis Lietuvos ir užsienio institucijomis VDU leidžia 8 mokslo leidinių.

Aplinka

Vytauto Didžiojo universitetas turi apie 30 studijų, mokslo ir meno centrų:

Laboratorijos ir kompiuterių klasės

Universitete taip pat yra daugiau nei 50 laboratorijų ir kompiuterių klasių – audiovizualinių technologijų laboratorija, medijų laboratorija, garso įrašų studija, laboratorijos, skirtos biotechnologijoms, aplinkosaugai, 3D modeliavimui, neuromokslams, išmaniosioms sistemoms, mikrobiologijai, biochromatografijai, miniatiūrizuotai bioreakcijai ir kt.

Daugiau informacijos

Mokslo ir inovacijų departamentas

  • Universiteto g. 8A-203 kab., 53341 Akademija, Kauno r.
  • Telefonas (8 37) 327 946
  • El. paštas mokslas@vdu.lt