Akademinis politologų klubas

Akademinis politologų klubas įkurtas 1995-ais metais Vytauto Didžiojo universiteto studentų iniciatyva (tuo metu jis vadinosi „Jaunųjų politologų klubas“, o 1999-ais metais kovo 8 dieną buvo pervadintas ir įregistruotas LR Teisingumo ministerijoje kaip „Akademinis politologų klubas“). Klube renkasi ne tik politinių mokslų krypčių studentai, bet ir ekonomikos, informatikos, menotyros, istorijos ir kitų mokslo krypčių studentai, dėstytojai bei absolventai. Pastarieji čia turi puikią terpę diskutuoti apie politinio gyvenimo realijas, socialines problemas bei kitas aktualijas. Klubas taip pat reguliariai organizuoja seminarus, diskusijas, debatus, konferencijas ir kitokio įvairaus pobūdžio renginius su aukščiausio kalibro dėstytojais, politologais, politikais, žurnalistais, verslininkais ir kitais savo sričių ekspertais, kurie noriai dalinasi savo patirtimi su studentais ir kitais visuomenės atstovais.

Tikslai ir strategija

Klubas savo veikla siekia skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi Lietuvoje, kelti akademinio jaunimo politinę kultūrą, skatinti aktyvesnį jaunimo visuomeninį gyvenimą. Klubas propaguoja politinių mokslų studijas akademinėje bendruomenėje, sudaro galimybę klubo nariams betarpiškai susipažinti su žymiais politikais, politologais, visuomenės veikėjais, skatina politikos tiriamųjų darbų rašymą.

Projektai ir veikla

Akademinis politologų klubas turi keturis savo kultinius ir jau tradicija tapusius renginius/produktus, kurie yra neatsiejami nuo organizacijos vardo:

  • Nacionalinė studentų politologijos olimpiada. Kasmet politika ir tarptautiniais santykiais besidomintys studentai iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų susikauna politologijos ringe. Olimpiada, vykusi jau 17-ioliką kartų, skatina ne tik jaunosios kartos įsitraukimą į pilietinį gyvenimą, bet ir suveda atviram bendravimui.
  • Protmūšis „Mąstyk greitai“. Ši šauni klubo iniciatyva šiais metais buvo surengta jau 19-ąjį kartą! „Mąstyk greitai“ – viena unikaliausių, autentiškiausių ir seniausių klubo iniciatyvų. Tai žaidimas, kuris suburia kartu gabiausius ir protingiausius moksleivius iš įvairių Kauno bei Lietuvos mokyklų, o taip pat ir studentus ne tik iš Vytauto Didžiojo universiteto, bet ir kitų aukštųjų Lietuvos mokymo įstaigų. Žaidimas paremtas protų mūšio principu, o geriausios komandos kiekvienais metais yra apdovanojamos šauniais prizais nuo mūsų rėmėjų!
  • Renginys „Politika +“. Tai diskusinio pobūdžio renginys, kai yra pasikviečiami dviejų skirtingų sričių ekspertai ir vystomas pokalbis/diskusija tarp pakviestųjų prelegentų bendrais atstovaujamų sričių sąlyčio taškais. Vienos barikadų pusės svečiai atstovauja politikos sritį, o kitos – labai įvairiai, pradedant religija ir baigiant sportu. Kol kas „Politika +“ renginys buvo rengtas 7-is kartus. Kvietėmės atstovus iš energetikos, istorijos, komunikacijos, religijos, sporto, teisės bei žiniasklaidos sričių. Pastarieji visus septynis kartus diskutavo ir ieškojo bendrų sąsajų su politikos ekspertais.
  • Paskaitų ciklas „Sėkmės istorijos“. Seminarų ciklas „Sėkmės istorijos“ suteikia galimybę jaunimui susipažinti su buvusiais ir sėkmingai dirbančiais studentais, išgirsti jų sėkmės istorijas, gauti patarimų bei naudingos informacijos apie karjeros perspektyvas. Seminarai vyksta jaukioje, neformalioje aplinkoje, kur kiekvienas gali drąsiai įsilieti į pokalbį. Iki šiol „Sėkmės istorijų“ turėjome 8-ias. Savo patirtimi su mumis dalinosi VDU PMDF absolventės Asta Ivanauskienė bei Jurga Chomskytė, esami ir buvę VDU dėstytojai bei savo sričių ekspertai Bernaras Ivanovas, Vytautas Liesionis, Visvaldas Legkauskas, Andrzej Pukszto, Rūstis Kamuntavičius, Rytis Zemkauskas, o taip pat ir visiems puikiai žinomas Andrius Užkalnis.
  • Virtualaus švietimo iniciatyva „#SavaitėTrumpai“. Kassavaitinė sekmadieninė rubrika #SavaitėTrumpai konkrečiai ir trumpai pateikia svarbiausius savaitės įvykius tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Šios rubrikos sklaidą galite rasti mūsų „Facebook“ puslapyje kiekvieną sekmadienį. Ši šauni iniciatyva skaičiuoja jau ketvirtąjį savo sezoną.

Bendradarbiavimas

Akademinis politologų klubas glaudžiai bendradarbiauja su: