VDU studijų fondas pirmakursiams

Vytauto Didžiojo universitetas, atsižvelgdamas į pandemijos sukeltas pasekmes šalies švietimo sistemai ir ekonomikai, kviesdamas abiturientus pasilikti studijuoti Lietuvoje, 2021 įstegė studijų fondą pirmo kurso studentų studijų kainai padengti – į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems pirmakursiams skiria studijų stipendijas studijų kainai padengti. Atsižvelgiant į stojančiųjų konkursinius balus beipasirengimą studijoms, studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas studijų kaina padengiama pilnai arba dalinai visam studijų laikotarpiui.

Sprendimas įsteigti studijų fondą studijų kainai padengti priimtas įvertinus daugiau kaip metus laiko šalyje trunkančią pandemiją bei įvestą karantiną, taip pat į  2021 m. sumažintus valstybės finansuojamų vietų skaičius ir padidintas normines studijų kainas, kurios labiausiai palietė humanitarinius ir socialinius mokslus. Todėl skiriant VDU fondo stipendijas didžiausias dėmesys bus atkreiptas į visuomenės ir valstybės raidai labai svarbias studijų kryptis humanitarinių ir socialinių  mokslų grupėse.

VDU kviečia įmones prisidėti prie studijų fondo skiriant paramą studentų rengimui

VDU kviečia ir verslo įmones, kurios laukia universiteto absolventų, prisidėti prie studentų rengimo. Verslo įmonės gali skirti stipendiją ar paramą studento studijų įmokos padengimui. Parama gali būti skiriama tiek bendrai universiteto studentams, tiek konkrečios studijų  krypties ar programos  studentams.

Daugiau informacijos verslo įmonėms teikia VDU Komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė (vilma.bijeikiene@vdu.lt).