VDU studijų fondas pirmakursiams

Vytauto Didžiojo universitetas, atsižvelgdamas į pandemijos sukeltas pasekmes šalies švietimo sistemai ir ekonomikai, kviesdamas abiturientus pasilikti studijuoti Lietuvoje, steigia studijų fondą pirmo kurso studentų studijų kainai padengti – 2021 m. į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems pirmakursiams skirs 300 studijų stipendijų studijų kainai padengti.

Iš 300 stipendijų studijų kainai padengti 30-čiai studentų, įstojusių į valstybės nefinansuojamas vietas ir turinčių geriausius konkursinius balus, studijų kaina bus pilnai padengta visam studijų laikotarpiui, o likusiems (270-čiai) studentų universitetas kompensuos 50 proc. studijų kainos visam studijų laikotarpiui.

Sprendimas įsteigti studijų fondą studijų kainai padengti priimtas įvertinus daugiau kaip metus laiko šalyje trunkančią pandemiją bei įvestą karantiną, taip pat į  2021 m. sumažintus valstybės finansuojamų vietų skaičius ir padidintas normines studijų kainas, kurios labiausiai palietė humanitarinius ir socialinius mokslus. Todėl skiriant VDU fondo stipendijas didžiausias dėmesys bus atkreiptas į visuomenės ir valstybės raidai labai svarbias studijų kryptis humanitarinių ir socialinių  mokslų grupėse.

Informacija apie konkurso tvarką ir eigą.

Verslo įmonių skiriamos skatinamosios stipendijos

Taip pat agroverslo įmonės skirs kasmėnesines 200 eur stipendijas asmenims, pasirinkusiems studijuoti su žemės ir miškų ūkio sektoriumi susijusiose studijų programose. Verslo įmonių stipendijos bus skiriamos į šių programų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems studentams, atsižvelgiant į iš anksto pateiktą norinčiųjų siekti aukštojo išsilavinimo asmenų motyvaciją arba įmonių ir ūkininkų rekomendacijas. Daugiau informacijos.

Taip pat AB „Lytagra“, UAB „Baltic Agro Machinery“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“ įsteigė penkias 100 Eur dydžio mėnesines stipendijas, kurias nuo rugsėjo visus mokslo metus  gaus pažangūs, motyvuoti studijų programų Sumanioji inžinerija ir Žemės ūkio mechanikos inžinerija pirmakursiai. Stipendijos skiriamos penkiems asmenims, kurias įmonės įsipareigoja mokėti studijų laikotarpiu (kas mėnesį 10 mėn. per metus). Daugiau informacijos.

VDU Gamtos mokslų fakultete 2021 m.  penkiems geriausiems pirmo semestro studijas baigusiems Aplinkotyros ir Biochemijos studijų programų studentams skirs vienkartines net 1000 Eur stipendijas. Viso stipendijos bus skirtos dešimčiai pirmakursių. Daugiau informacijos.

Valstybės skiriamos tikslinės skatinamosios stipendijos

Bendrojo priėmimo metu asmenims, įstojusiems į studijų programų Agronomija, Biologinių sistemų valdymas, Maisto kokybė ir sauga, Sumanioji inžinerija, Vandens ir žemės inžinerija, Žemės ūkio mechanikos inžinerija valstybės finansuojamas vietas LR Žemės ūkio ministerija stipendijas skirs  studentams 200 eur/mėn stipendijas.

Taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skirs 300 eur kasmėnesines skatinamasias stipendijas įstojusiems į pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, valstybės finansuojamas vietas.

Kauno rajono savivaldybė studentams, pasirinkusiems tų mokomųjų dalykų pedagogikos studijas, kurių specialistų trūksta labiausiai Kauno rajone, bus skiriamos 200 Eur mėnesinės stipendijos. Pirmas pedagogikos studijas baigusiems asmenims bus iš dalies finansuojamos įsikūrimo gyvenamojoje vietoje išlaidos, po 5 tūkst. Eur. Gavęs šį finansavimą, asmuo įsipareigos Kauno rajono mokykloje dirbti ne mažiau kaip penkerius metus. Daugiau informacijos.

VDU kviečia įmones prisidėti prie studijų fondo skiriant paramą studentų rengimui

VDU kviečia ir verslo įmones, kurios laukia universiteto absolventų, prisidėti prie studentų rengimo. Verslo įmonės gali skirti stipendiją ar paramą studento studijų įmokos padengimui. Parama gali būti skiriama tiek bendrai universiteto studentams, tiek konkrečios studijų  krypties ar programos  studentams.

Daugiau informacijos verslo įmonėms teikia VDU Komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė (vilma.bijeikiene@vdu.lt).