VDU studijų fondas pirmakursiams

VDU Studijų stipendijų fondas talentams ugdyti

Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas prisidėti prie talentų ugdymo, įsteigė VDU studijų stipendijų fondą, kuris skirtas aukščiausiais mokymosi rezultatais baigusiems šalies abiturientams, taip sudarant sąlygas studijuoti ir siekti papildomų žinių.

Stipendijos dydis siekia iki 1000 eurų ir gali būti skiriama įstojusiems į Valstybės finansuojamą vietą, išlaikiusiems bent vieną valstybinį egzaminą 100 balų, kurių konkursinis balas ne žemesnis nei 9 balai (ar ne žemesnis nei 9,5 balo studijų programose, kuriose yra stojamasis egzaminas – Atlikimo menas, Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas, Mokomojo dalyko pedagogikos meninio ugdymo kryptis (specializacijos: dailė, muzika, šokis ir teatras), Katalikų teologija, Religijos pedagogika), ir kurie VDU studijų programą savo pageidavimų sąraše nurodė pirmu prioritetu.

500 eurų gali būti skiriama abiturientams, kurie įstojo į Valstybės finansuojamą vietą, bent vieną valstybinį egzaminą išlaikė 100 balų, kurių konkursinis balas ne žemesnis nei 8,5 balai (ar ne žemesnis nei 9 balai studijų programose, kuriose yra stojamasis egzaminas – Atlikimo menas, Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas, Mokomojo dalyko pedagogikos meninio ugdymo kryptis (specializacijos: dailė, muzika, šokis ir teatras), Katalikų teologija, Religijos pedagogika), ir kurie VDU studijų programą savo pageidavimų sąraše nurodė pirmu prioritetu.

250 eurų gali būti skiriama abiturientams, kurie įstojo į Valstybės finansuojamą vietą, bent vieną valstybinį egzaminą išlaikė 100 balų, kurių konkursinis balas ne žemesnis nei 8 balai (ar ne žemesnis nei 8,5 balų studijų programose, kuriose yra stojamasis egzaminas – Atlikimo menas, Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas, Mokomojo dalyko pedagogikos meninio ugdymo kryptis (specializacijos: dailė, muzika, šokis ir teatras), Katalikų teologija, Religijos pedagogika), ir kurie VDU studijų programą savo pageidavimų sąraše nurodė pirmu prioritetu.

Taip pat, 500 eurų stipendija gali būti skiriama abiturientams, kurie įstojo į Valstybės finansuojamą vietą, jų konkursinis balas ne žemesnis nei 9 balai (ar ne žemesnis nei 9,5 balo studijų programose, kuriose yra stojamasis egzaminas – Atlikimo menas, Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas, Mokomojo dalyko pedagogikos meninio ugdymo kryptis (specializacijos: dailė, muzika, šokis ir teatras), Katalikų teologija, Religijos pedagogika) ir kurie VDU studijų programą savo pageidavimų sąraše nurodė pirmu prioritetu.

Turint klausimų, galima kreiptis vdu@vdu.lt

VDU Studijų stipendijų fondas aukštojo mokslo prieinamumui didinti

Vytauto Didžiojo universitetas, kaip socialiai atsakinga institucija, siekia padėti asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą, kuriems dėl sunkios finansinės padėties užkertamas kelias į aukštąjį mokslą. Universitetas 2021 metais įsteigė studijų fondą pirmo kurso studentų studijų kainai padengti – į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems pirmakursiams skiria studijų stipendijas studijų kainai padengti. Atsižvelgiant į stojančiųjų konkursinius balus bei pasirengimą studijoms, studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas studijų kaina gali būti padengiama pilnai arba dalinai visam studijų laikotarpiui. Stipendiją gali gauti įstoję į valstybės nefinansuojamas studijas ir Vytauto Didžiojo universitetą pasirinkę pirmu prioritetu. Prašymus dalyvauti konkurse studentai turi pateikti sutarčių pasirašymo su universitetu dienomis.

Stipendijų studijų kainai padengti skyrimo tvarka.

Turint klausimų, galima kreiptis vdu@vdu.lt

Stipendijos būsimiems pedagogams 

2023 m. visi įstojusieji į valstybės finansuojamas prioritetinių specializacijų bakalauro pedagogikos studijas, bus skatinami 318 eurų stipendijomis. Prioritetinėmis specializacijomis laikomos tos, kurių pedagogų mokyklose itin trūksta. Tai matematika, fizika, chemija, biologija, technologijos, istorija, geografija, lietuvių kalba ir literatūra, pradinis ugdymas, taip pat specialiosios pedagoginės pagalbos studijų programos.

Tad VDU Švietimo akademijos mokomojo dalyko pedagogikos (STEAM krypties: matematika, chemija, fizika, biologija, technologijos)mokomojo dalyko pedagogikos (istorijos ir geografijos)mokomojo dalyko pedagogikos: lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos,  pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvosios užsienio kalbosspecialiosios pedagoginės pagalbos (specialiosios pedagogikoslogopedijos) programų pirmakursiai gaus 318 Eur. stipendiją kas mėnesį.

Likus vieneriems metams iki pedagogo kvalifikacijos įgijimo, valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų prioritetinių specializacijų bakalauro pedagogikos studijų ir pedagoginių gretutinių studijų, pedagoginių profesinių studijų studentų stipendijos bus didinamos iki 539 eurų (11 BSI). Išmokas gaus asmenys, kurie turės sudarytą sutartį su savivaldybe, savivaldybės arba valstybine mokykla ir bus įsipareigoję baigus studijas ten dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį.

Stipendijos būsimiems žemės ūkio specialistams 

Pasirinkusieji žemės ūkio bei inžinerijos krypties studijas Vytauto Didžiojo universitete turės galimybę pretenduoti į tikslines LR Žemės ūkio ministerijos, LR Aplinkos ministerijos stipendijas. LR Žemės ūkio ministerija skirs stipendijas inžinerijos krypties studijų programų studentams, kurių suma nuo 150 iki 250 eur per mėnesį (priklausomai nuo studijuojamų metų).
LR Aplinkos ministerija skirs 250 eur/mėn. dydžio stipendijas Miškininkystės studijų programų pirmo kurso studentams.

Gerų akademinių rezultatų pasiekusiems bei aktyviems Universiteto studentams teikiamosir vardinės mecenatų ir verslo įmonių stipendijos. 2023 m. įstojusieji į žemės ūkio, inžinerijos krypties studijas jau nuo pirmo kurso galės pretenduoti į UAB „Nando“, AB „East West Agro“, UAB „Scandagra“ ir kt. verslo įmonių ar vardines Ievos ir Arno Radzevičių, Kazimieros Varnaitės-Masiokienės, Jurgio Siruso vienkartines ar kas mėnesį mokamas stipendijas. Stipendijų sumos siekia nuo 150 eur/mėn. iki 2500 eur vienkartinės stipendijos.
Daugiau informacijos.

Informatikos sistemų pirmakursiams – galimybė gauti metines „Teltonikos“ stipendijas

Gabiausi technologijų, inžinerijos ir programavimo sričių pirmakursiai kaip ir praėjusiais metais turės progą pretenduoti į metinę 3 000 eurų (10 mėnesių po 300 eurų) stipendiją. Daugiau apie stipendijų programą „Ateitis priklauso man“.