VDU vakar ir šiandien

Patenkantis tarp 3 proc. geriausių pasaulio universitetų (QS World University Rankings), Vytauto Didžiojo universitetas yra plačiausios aprėpties aukštoji mokykla Lietuvoje, turinti įdomią istoriją, puoselėjanti ir tęsianti brandžias tradicijas, vaidinanti ypatingą vaidmenį ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono bei Europos intelektualinėje bei kultūrinėje erdvėje. Universiteto bendruomenę vienija artes liberales, t. y. klasikinio laisvųjų menų universiteto, idėja, šiltas ir nuoširdus bendravimas, nuolat lydinti ir stiprinanti liberali humanistinė dvasia.

Artes liberales universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas yra pirmasis artes liberales (liet. laisvieji menai) universitetas Lietuvoje, kuriame gilios klasikinio universiteto tradicijos sujungiamos su inovatyviu studijų programų ir mokslo traktavimu. Artes liberales yra „Išsilavinimas 360°“ – gebėjimas vertinti problemas žvelgiant plačiau, lyg iš paukščio skrydžio. Universalios žinios yra būdas kurti inovatyvius sprendimus dviejų ir daugiau skirtingų žinių sferų superpozicijoje, o kartu tai tvirtas pagrindas, atliepiantis rytdienos profesinius iššūkius.

2019 metais susijungus Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetams, VDU tapo plačiausios aprėpties universitetu šalyje – taip dar labiau sustiprinant jo mokslinį ir tarpdisciplininį potencialą. Skirtingų kompetencijų sinergija leidžia pagal geriausias Vakarų praktikas telkti tyrėjus, dirbančius iš pirmo žvilgsnio nesusijusiose srityse – pavyzdžiui, humanitarus ir technologus.

Siekiant efektyviai spręsti aktualiausius visuomenės iššūkius, dažnai gimstančius disciplinų sandūroje, studijos ir tyrimai vykdomi kompleksiškai, sujungus tarpdisciplinines žinias ir išteklius tokiose aktualiose temose kaip bioekonomika, biotechnologijos, dirbtinis intelektas, agroinovacijos, technologijų teisė, klimato kaita, darnus vystymasis, pedagogika ir kt.

Sužinok daugiau.

Tęsiantis brandžias tradicijas

Universiteto istorijos pradžia laikomi 1922 metai kai, reorganizavus iki tol Kaune veikusius Aukštuosius kursus, įkurtas universitetas. Antrajame pagal dydį Lietuvos mieste Kaune, kuris 1919–1939 m. buvo Lietuvos laikinąja sostine, įkurtas universitetas buvo vienintelė tuo metu lietuviška aukštoji mokykla, tapusi gyvybiškai svarbiu šalies kultūros, mokslo bei modernios, laisvos intelektualios minties židiniu.

1930 m., minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetui Kaune buvo suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto vardas.

1950 m. sovietų valdžiai universitetą uždarius, VDU akademinė tradicija vystėsi išeivijoje, o 1989 m. bendromis Lietuvos ir diasporos mokslininkų pastangomis Vytauto Didžiojo universitetas buvo atkurtas. 2019 metais susijungus Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetams, įsteigiant VDU Švietimo ir Žemės ūkio akademijas, universitetas tapo plačiausios aprėpties Lietuvoje.

Šiandien VDU įgyvendina universiteto atkūrime aktyviai dalyvavusių šalies ir užsienio intelektualų siekius, puoselėja atvirumą, dialogą ir toleranciją, tautinės kultūros tąsą ir plėtrą, kurdamas unikalų studijų modelį vadovaujasi liberalumo ir demokratijos principais. Sužinok daugiau.

Pagerbiantis iškiliausiuosius

Nuo universiteto įkūrimo 1922 m. beveik 80 Lietuvai ir VDU nusipelniusių asmenų suteiktas garbės daktaro arba garbės profesoriaus vardas. Tarp jų – prezidentai, Nepriklausomybės akto signatarai, istorikai, archeologai, politologai, tarptautinį pripažinimą pelnę poetai, VDU bendruomenės nariai, pasaulio ir Lietuvos intelektualai. Sužinok daugiau.

Tarptautiškas ir daugiakalbis

Tarptautiškumas – Vytauto Didžiojo universiteto vizitinė kortelė. Vizituojantys dėstytojai, stažuotės, studentų mainai, su užsienio partneriais vykdomi bendri tyrimai ir jungtinės studijų programos įtvirtina VDU kaip neabejotiną tarptautiškumo lyderį tarp visų Lietuvos universitetų.

Daugiakalbis ir pasaulinius ryšius palaikantis universitetas – šių dienų realybė. Todėl VDU turi platų partnerystės tinklą su apie 400 mokslo institucijų iš viso pasaulio, vykdo tarptautinius projektus, studentų ir darbuotojų mainus ir pagal dėstytojų tarptautiškumą yra pirmaujantis Baltijos šalyse. Tarptautiškumo plėtra leidžia tobulėti, perimti gerąją praktiką, jausti pasaulio pulsą ir žengti koja kojon su lyderiaujančiomis aukštosiomis mokyklomis ir tarptautinėmis organizacijomis. Didelis pasiekimas – VDU tvarūs ryšiai su pažangiausių švietimo srityje šalių, tokių kaip Suomija ar Pietų Korėja, aukštosiomis mokyklomis ar JAV universitetais, taip pat UNESCO.

Universitetas priklauso tarptautinėms organizacijoms, tinklams, sudaro dvišalio bendradarbiavimo sutartis, vykdo tarptautines programas, projektus, kitą mokslinę veiklą, organizuoja tarptautines konferencijas, užsienio profesorių paskaitas ir kitus ne tik akademinius, bet ir kultūrinius renginius.

Šiandien universitete galima mokytis 31 skirtingos kalbos, o iš Europos, Azijos, Šiaurės Amerikos ir kitų valstybių atvykstantys studentai gali rinktis iš 29 bakalauro ir magistrantūros studijų programų anglų kalba. Sužinok daugiau.

Buriantis viso pasaulio lietuvius

Prieš ketvirtį amžiaus bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas buria lietuvių diasporą, skatina išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą akademiniuose projektuose, pritraukia besidominčius Lietuva ir jos kultūra.

Pasaulio lietuvių universitetas vienija daug veiklų. Tai lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, lietuvių kalbos studijos lituanistinių mokyklų mokytojams, nuotolinio mokymosi galimybes, mainų programos, lietuvių kilmės dėstytojų vizitai, stažuotės, kurių metu lietuvių kilmės jaunimas atlieka studijų praktiką, įgyja profesinės patirties įvairiose valstybinėse įstaigose, ligoninėse, meno kolektyvuose ir nevyriausybinėse organizacijose.

Kuriantis universitetas

VDU savo tapatybę visuomet formavo kūrybos fone. Puoselėdamas kūrybai ir menams palankią kultūrą universitetas ir toliau sieks dar plačiau atverti kūrybiško miesto nišą, kuri persmelktų ne tik intelektualinę ir kūrybinę, bet ir medijinę bei technologinę sritis. Per įvairius kūrybinius projektus ir iniciatyvas universitetas kuria savo diskursą iš Kauno visai Lietuvai ir Europai, dar labiau įtvirtindamas atviro įvairiems kūrybiniams dialogams ir komunikuojančio pasaulio miesto idėją. Sužinok daugiau.