Pasaulio lietuvių universitetas

Pasaulio lietuvių universitetas – tai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) veikla, skirta lietuvių diasporai. Tai erdvė intelektualinei pasaulio lietuvių vaizduotei ugdyti, idėjoms kurti ir lietuviškajai tapatybei puoselėti.

Pasaulio lietuvių universitetas, tai pasaulio lietuvių diasporos veiklos tąsa Vytauto Didžiojo universitete, atkurtame ir gyvuojančiame pasaulio lietuvių, tokių kaip Algirdas Avižienis, Bronius Vaškelis, Valdas Adamkus, Kęstutis Skrupskelis, Adolfas Damušis ir kt. pastangų dėka.

VDU palaiko Pasaulio lietuvių universiteto veiklą, suteikdamas savo akademinius, mokslinius ir infrastruktūros resursus.

Pasaulio lietuvių universiteto misija – sutelkti aktyvią (minties, intelekto, akademijos lyderių) lietuvių diasporos dalį ir palaikyti nuolat pulsuojantį intelektualinį-akademinį pasaulio lietuvių bendrabūvį… plačiau

Veikla skirta

Projektai

„Mano šeimos istorijos Lietuvoje ir pasaulyje“ – tai Vytauto Didžiojo universiteto neformalaus ugdymo programa, skirta Lietuvos vidurinėms ir užsienio lituanistinėms mokykloms. Jos tikslas — stiprinti lietuviškąjį tapatumą ir ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sampratą.

Programa sudaryta visiems mokslo metams ir yra skirta 6-7 klasių moksleiviams. Ji apima asmeninės genealogijos, šeimos, miesto, šalies istorijų ir lietuvių migracijos temas. Tokiu būdu siekiama ugdyti vaiko gebėjimą tapti savo šaknų tyrėju, sieti didžiuosius ir mažuosius pasakojimus, suvokti lietuvių pasklidimo pasaulyje istoriją ir šiandieninę situaciją.. plačiau

Kiekvieną vasarą Vytauto Didžiojo universitete yra organizuojamos intensyvios lituanistinės studijos, į kurias kviečiami užsienio lietuvių mokytojai, dirbantys lituanistinio švietimo įstaigose (lituanistinėse mokyklose) užsienyje su ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiais.

Lituanistinės studijos yra puiki galimybė susipažinti su aukščiausio lygio pedagogų rengimu, siūlomu Vytauto Didžiojo universitete. Tiek tarptautiniai, tiek Lietuvos ekspertai jau keletą metų iš eilės skiria aukščiausius įvertinimus VDU vykdomoms pedagogikos studijoms. Harvardo universiteto laisvųjų menų studijų sistemą Lietuvoje pritaikęs VDU išskirtinį dėmesį skiria tarpdiscipliniškumo principui, kuris akcentuojamas ir įvairias mokslo sritis derinančiose studijų programose... plačiau

Studija „Lietuvių jaunimas Jungtinėje Karalystėje: grįžimo į Lietuvą nuostatos“, pristato Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo reemigracijos nuostatų tyrimą, kartu įtraukiant platesnį lietuvių jaunimo migracijos ir reemigracijos tendencijų kontekstą.

Remiant Jaunimo reikalų departamentui (JRD) tyrimą vykdė Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga (JKLJS) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Pagrindinis tyrimo tikslas buvo tirti Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo grįžimo į Lietuvą nuostatas, stengiantis išsiaiškinti, kas skatina sugrįžti ir kas nuo tokio sprendimo sulaiko... plačiau

Lietuvos Respublikos Seimui 2019-uosius paskelbus Pasaulio lietuvių metais, Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomene, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvių fondu kvietė į XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, kuris vyko lapkričio 14–16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete.

Šis 2019 m. metų renginys  – jubiliejinis. Jis pratęsė prieš 50 metų (1969-aisiais, Čikagoje, JAV) pradėtą tradiciją.

Tarp svarbiausių Simpoziumo programos prioritetų – Lietuvai aktualiausių klausimų aptarimas kartu su Lietuvos ir pasaulio lietuvių akademine ir intelektualine bendruomene. Renginys kvietė atsigręžti į pasaulio lietuvių kūrybą – dailę, literatūrą, muziką ir kt. – kaip į itin vertingas pažinimo sritis; siekė sujungti skirtingas pasaulio lietuvių kartas, skatinti ryšius tarp jaunųjų mokslininkų ar kūrėjų ir kitų kartų diasporos atstovų.

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (MKS), akcentavo bendros pasaulio lietuvių akademinės išminties svarbą – buvo aptariami bendrieji Lietuvos ir lietuvių tautos likimo klausimai mokslo, kūrybos, ekonomikos bei demografijos srityse.

Simpoziumo programą sudarė keturios viena po kitos sekančios plenarinės sesijos su iš jų išplaukiančiomis diskusijomis, skirtomis išplėtoti sesijose aptartas temas... plačiau

VDU Pasaulio lietuvių universitetas (PLU) ir Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. pradeda įgyvendinti projektą skirtą XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo (MKS) rezultatų sklaidai.

Nors Simpoziumo pranešimų ir diskusijų vaizdo įrašai yra laisvai prienami PLU internetinės svetainės mediatekoje ir Youtube paskyroje, jų peržiūra reikalauja didelių laiko sąnaudų (16 valandų įrašų, kurių vidutinė trukmė – 1,5 val.).

Atsižvelgiant į tai, kad Simpoziumo pranešimų ir diskusijų, kaip ir daugelio intelektualinio pobūdžio renginių, formatas yra patrauklesnis klausymui, o ne žiūrėjimui, numatyta atrinktą pranešimų ir diskusijų medžiagą suskaidyti į trumpesnes laiko atkarpas ir jas pateikti patraukliu audio formatu, naudojant įvairias tinklalaidžių platformas.

Šiuo projektu siekiama XVI MKS rezultatus padaryti kuo lengviau ir paprasčiau pasiekiamus, sukuriant galimybę juos kuo plačiau panaudoti įvairiuose Lietuvos mokslo, kultūros, politikos ir tapatybių svarstymuose. Šiam tikslui pasirinktas tinklalaidės (podcast) formatas, kuris leis greitai ir lengvai surasti dominančius pranešimus, perklausyti nuo triukšmo ir renginio pauzių išvalytus garso įrašus ir, norint, juos atsisiųsti.

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas buvo atgaivintas po 8 metų pertraukos, jį rengiant buvo dedamos jungtinės Lietuvos ir diasporos lietuvių pastangos, įsitraukiant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Kultūros ministerijai, PLB, VDU ir Lietuvių fondui, tad sukauptą medžiagą siekiama tinkamai viešinti ir įveiklinti, taip parodant pagarbą tiek Simpoziumų 50 metų tradicijos, tiek XVI MKS organizatorių ir dalyvių atžvilgiu.

Projektą dalinai remia Lietuvių fondas.

Tai  Vytauto Didžiojo universitete dėstytomas įvadinis kursas, skirtas platesnei, nespecializuotai auditorijai.

Kursas atveria svarbiausias istorines lietuvių diasporinės tautos susiformavimo aplinkybes nuo seniausių laikų iki šiandien... plačiau

2017 m. Kauno Vienybės aikštėje pradėtos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės statybos, tad žemė tapo „laisva“. Kilo idėja padovanoti „laisvos žemės“ pasaulio lietuviams.

Laisva žemė – tai daugiasluoksnė metafora, per meninę asociaciją susiejanti keletą simboliškai svarbių dalykų. Taip, tai žiupsnelis žemės iš svarbiausios Šimtmečio aikštės bei Kristaus Prisikėlimo bažnyčios papėdės. Kadaise mūsų protėvių kartos išeiviai pasiimdavo gimtosios dirvos grumstelį su savimi – į begalybę, iš kurios dažniausiai negrįždavo. Dabar laisvasis pasaulis gali susisiekti, kad tik mūsų visų pasaulio lietuvių jausmai ir atmintys netrukdytų susikalbėti.

Žemės sauja iš Vienybės aikštės dabar tampa didaktinio meninio projekto dalimi, tačiau juk galima įsivaizduoti ją išbarstytą Pietų ar Šiaurės Amerikos, kitų žemynų lietuvių kolonijų centruose. Juk gali joje įsišaknyti nauji atminties sodinukai, juk gali pražysti gražiausi pasaulio lietuvių bendrabūvio žiedai, sunokti įpareigojančio solidarumo vaisiai.

Pasaulyje, kuriame viskas tampa įmanoma, šis meninis judesys yra it koks pakvietimas Vasario 16-osios Respublikos šimtmečio proga atverti širdis vieni kitiems ir pajausti kitą lietuvį kaip savo tėvynės atspindį.

Prof. Egidijus Aleksandravičius

Skaityti plačiau

Siekiant įprasminti 2018 m. kaip Pasaulio lietuvių metus, VDU Pasaulio lietuvių universitete rengtos diskusijos, skirtos apmąstyti šiandininę lietuvių diasporos, pasaulio lietuvių bendrabūvio situaciją, lietuvių migracijos bei šiandieninių migrantų tapatumų klausimus.

Surengtos diskusijos:

  1. Lietuvių diasporos ateities vaizduotė
  2. Ar gerai suprantame išeivijos bangų skirtumus?
  3. Koks pasaulio lietuvijos supratimas ugdomas mūsų mokykloje?
  4. Pietų Amerikos lietuvybė – praeitis, iššūkiai ir kryžkelės
  5. Kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas ir kokia yra PLJS misija?
  6. Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimas: pokyčiai ir ateitis
  7. Kokius iššūkius šiandien patiria Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga?

Plačiau

Siekiant stiprinti lietuvių diasporos akademinės ir intelektualinės bendruomenės protų tinklą ir bendradarbiavimą su universitettais, VDU Pasaulio lietuvių universitetas skatina ir inicijuoja pasaulio lietuvių profesūros dėstymo vizitus, partnerystes bei bendras veiklas... plačiau

Kontaktai