Garbės daktarai ir profesoriai

Vytauto Didžiojo universitetas suteikia VDU garbės profesoriaus ir VDU garbės daktaro vardus. VDU garbės daktaro vardas suteikiamas turintiems tarptautinį pripažinimą Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams už didelius nuopelnus mokslui ir kultūrai, Lietuvos valstybei bei Vytauto Didžiojo universitetui. VDU garbės profesoriaus vardas suteikiamas Lietuvos ir užsienio piliečiams už ypatingus nuopelnus Vytauto Didžiojo universitetui, formuojant jo intelektualinį ir tautinį autoritetą Lietuvoje ir užsienyje, savo asmeniniu darbu prisidėjusiu vystant aukštąjį mokslą Lietuvoje ir ugdant jaunąją kartą. Garbės daktaro vardas gali būti suteiktas ir asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su VDU; garbės profesoriaus – VDU profesoriams, turintiems didelių nuopelnų universitetui.

Nuo universiteto įkūrimo 1922 m., daugiau kaip 80 Lietuvai ir VDU nusipelniusių asmenų suteiktas garbės daktaro arba garbės profesoriaus vardas. Tarp jų – prezidentai, Nepriklausomybės akto signatarai, istorikai, archeologai, politologai, tarptautinį pripažinimą pelnę poetai, VDU bendruomenės nariai, pasaulio ir Lietuvos intelektualai.

Garbės daktarai

Peržiūrėti galeriją

Garbės profesoriai

Peržiūrėti galeriją