VDU dvišalių mainų studijos

Vytauto Didžiojo universiteto dvišalių mainų studijos – tai išskirtinė galimybė, kurios dėka stiprinamos asmeninės savybės, gilinamos savo studijų krypties ir užsienio kalbų žinios, susipažįstama su užsienio šalių studijų išskirtinumu, artimiau pamatomos kitos kultūros, atrandami nauji interesai, užmezgamos pažintys ir parsivežamos nepamirštamos patirtys.

Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs daugiau nei 200 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su universitetais iš 42 pasaulio valstybių. Šalių ir universitetų sąrašas, į kuriuos galima vykti studijų mainams, skelbiamas kiekvienos VDU dvišalių mainų studijų atrankos metu.

Naudinga informacija

VDU mobilumo stipendijaAtrankaInformacija atrinktiems studentams

VDU mobilumo stipendija

Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su partneriniais užsienio universitetais už Europos Sąjungos ribų, 2009 m. įsteigė VDU mobilumo stipendiją. Kiekvieną semestrą skelbiamas VDU mobilumo stipendijų konkursas.

Stipendijos dydis priklauso nuo studijų laikotarpio ir šalies, kurią studentas pasirenka studijoms užsienyje.

Stipendijos

Šalių grupė Studijų trukmė Stipendijos dydis
Šalys, priklausančios Pietų Azijai, Rytų Azijai, Ramiojo vandenyno regionui, Vidurio rytams, Šiaurės Amerikai, Lotynų Amerikai ir Karibams 4–10 mėn. 600 Eur/mėn.
Šalys, priklausančios Europai (išskyrus ES ir EEE šalis, Turkiją, Makedoniją, Serbiją), Centrinei Azijai ir Afrikai. 4–10 mėn. 500 Eur/mėn.

Išsamią informaciją apie stipendijų dydžius galite rasti įsakyme dėl Mobilumo stipendijų skyrimo nuostatų.

Išsamią informaciją apie studentų atranką ir stipendijų mokėjimo tvarką galite rasti VDU mobilumo stipendijų skyrimo nuostatuose.

Du kartus per metus, vasario ir rugsėjo mėnesiais, skelbiamas VDU mobilumo stipendijos konkursas. Konkurse gali dalyvauti visi gerai besimokantys (neturintys akademinių skolų) VDU studentai, išskyrus pirmo semestro bakalauro studentus.

Kandidatai vertinami pagal žemiau pateikiamus kriterijus:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai, kurių vidurkis aukštesnis nei 8 balai. Visų pakopų antrojo semestro studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai (jeigu magistrantūros/doktorantūros studentas dalyvauja konkurse I-ame semestre - stojimo į VDU balas;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios (ne žemesnis nei B2 lygis);
 • motyvacija;
 • papildoma akademinės, profesinės ar visuomeninės veiklos patirtis užsienyje ir Lietuvoje.

Visi atrankoje dalyvaujantys kandidatai turi užpildyti elektroninę atrankos formą (angl. Outgoing-Application for Bilateral and Erasmus Study exchange (non-EU Countries)), kurioje pateikiama:

 • bendroji informacija;
 • motyvacinis laiškas;
 • papildomos veiklos aprašymas.

Rekomenduojama iš anksto numatyti studijų dalykus, planuojamus studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje, bei juos preliminariai suderinti su fakulteto koordinatoriumi (angl. Academic Coordinator).

Galutiniai atrankos rezultatai pranešami dalyviams el.paštu ir skelbiami VDU TRD interneto svetainėje praėjus dviems savaitėms po paraiškų priėmimo termino.

Paskelbus atrankos rezultatus su kandidatais susisiekia jiems priskirtas VDU Tarptautinių ryšių departamento (TRD) koordinatorius, kuris suteikia visą informaciją apie svarbius mobilumo dokumentus prieš studijas, studijų metu bei pasibaigus studijų laikotarpiui:

TRD koordinatorė padeda atrinktiems studentams teisingai ir laiku pateikti dokumentus VDU mobilumo stipendijai gauti. Tuo tarpu studentas savarankiškai įsipareigoja:

 1. Pateikti visus reikiamus dokumentus priimančiai institucijai, užpildyti prašomas formas/dokumentus laiku.
 2. Su fakulteto koordinatoriumi (ang. Academic Coordinator) el.paštu suderinti studijų dalykus, pasirinktus studijuoti priimančioje aukštojo mokslo institucijoje:
  • Fakulteto koordinatoriui el.paštu nusiųsti pilnai užpildytą preliminarią studijų sutartį (angl. Learning Agreement) pagal užsienio universiteto siūlomą preliminarų/atitinkamo praeitų metų semestro dalykų sąrašą (angl. List of Courses for Exchange Students). Svarbu: minimalus kreditų skaičius - 23 ECTS.
  •  Pilnai pasirašytą studijų sutartį (angl. Learning Agreement) nusiųsti el.paštu TRD koordinatorei.
 3. Užpildyti prašymą fakulteto dekanui, gauti parašus el.paštu padedant fakulteto koordinatoriui ir dokumentą nusiųsti el.paštu TRD koordinatorei.
 4. Užpildyti asmens duomenų formą - angl. Outgoing-Personal Data Form - Study Exchange, reikalingą finansinės sutarties parengimui.
 5. Pateikti savo banko sąskaitos Nr. studentas.vdu.lt. Instrukciją galima rasti čia.
 6. El.paštu TRD koordinatorei nusiųsti priėmimo laišką (ang. Acceptance Letter) su studijų pradžios ir pabaigos datomis, papildomai pateikti akademinį kalendorių (ang. Academic Calendar).
 7. Atkreipti dėmesį į einamojo semestro akademinius rezultatus: vidurkis turi būti ne žemesnis kaip 8.0 balai.
 8. Su TRD koordinatore susitarti dėl VDU dvišalių mainų programos stipendijos sutarties pasirašymo.

Studijų laikotarpio užsienyje pradžioje:

 • Jeigu keičiasi studijų dalykų užsienio institucijoje sąrašas, privalote užpildyti studijų dalykų keitimo sutartį (angl. Changes of Learning Agreement) ir ją nusiųsti el. paštu fakulteto koordinatoriui bei TRD koordinatoriui.
 • Su visais užsienio dėstytojais susitarkite, kad galutinis dalyko įvertinimas būtų pažymys. VDU neužskaitomas rezultatas – įskaita (angl. pass). Dėstytojui nesutikus dalyko įvertinti pažymiu, apie tai informuokite fakulteto koordinatorių ir pakeiskite dalyką kitu.

Viso studijų laikotarpio užsienyje metu skatiname būti aktyviais VDU ambasadoriais ir pasinaudoti visomis galimybėmis garsinti savo universitetą.

Studijų laikotarpio pabaigoje:

 • Paprašykite, kad užsienio universiteto koordinatorius pasirašytų mainų laikotarpio patvirtinimą (ang. Mobility Period Statement) arba išduotų atitinkamą dokumentą, kuriame patvirtintos studijų laikotarpio datos turi sutapti su VDU mobilumo stipendijos finansinėje sutartyje patvirtintomis studijų laikotarpio datomis;
 • Užpildykite atsiliepimą apie mainų programą ir pasidalinkite nuotraukomis iš studijų užsienyje laikotarpio jas atsiunčiant el. paštu Juste.Lenortaviciene@vdu.lt. Jums sutikus, jūsų patirtys būtų pasidalintos su būsimais mainų studentais paviešinant jas TRD svetainėje.

Grįžus iš mainų laikotarpio, studentas įsipareigoja:

 • TRD koordinatoriui pristatyti priimančios institucijos pasirašytą mainų laikotarpio patvirtinimą (angl. Mobility Period Statement) arba atitinkamą dokumentą, kuriame studijų laikotarpio datos sutampa su finansinėje sutartyje patvirtintomis datomis.
 • Gavus pažymių išklotinę (angl. Transcript of Records) - dokumentą atspindintį išklausytus dalykus užsienio universitete ir gautus įvertinimus - apsilankyti pas fakulteto koordinatorių ir užbaigti dalykų įskaitymo procedūrą.

VDU Ambasadoriai

VDU Ambasadoriai – tai VDU mainų programose dalyvavę bei iš užsienio universitetų atvykę studentai, kurie yra pasirengę padėti praktiniais klausimais ir patarimais išvykti planuojantiems studentams:

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente: