Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paskelbtas IV kvietimas teikti paraiškas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti. Paraiškos teikiamos iki š. m. spalio 4 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Artimiausiu metu pasirodys kvietimas dėl Valstybės profesorių programos. Konsultuoja VDU Projektinės veiklos skyrius. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos tyrėjai tęs gerovės visuomenės mokslinius tyrimus, paskelbtas šios tematikos paraiškų konkursas. Konsultuoja VDU Projektinės veiklos skyrius. Paraiškų teikimo terminai: 1 pakopai – iki 2019 m. rugsėjo 24 d., antrai  – iki 2020 m. balandžio 7 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas pirmas 2020 m. H2020 „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ kvietimas teikti paraiškas. Paraiškų teikimo terminai: pirmai pakopai – iki 2019 m. rugsėjo 24 d., antrai  – iki 2020 m. balandžio 7 d. Konsultuoja VDU Projektinės veiklos skyrius. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

Kiti kvietimai

Renginiai

 • 2019 m. spalio 14-15 d. pirmą kartą Baltijos šalyse vyks QS in conversation tarptautinė konferencija „Enhancing visibility through international cooperation: Mobility, Recognition, Branding“. Daugiau informacijos.
 • 2019 m. lapkričio 12-13 d. Bratislavoje vyks partnerysčių paieškos renginys SC6 (Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė) tematikos Horizonto 2020 programos kvietimams! Daugiau informacijos.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos energetikos institutas skelbia kvietimus teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. 2019 m. kvietimo laikotarpis pasibaigęs. VDU konkurso nuostatai, paraiškos forma ir ekspertų vertinimo formos. Plačiau.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2019 m. VDU konkursai

 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas. Paraiškos teikiamos iki spalio 23 d. 17 val. Konkurso nuostatai. Paraiškos forma. Publikacijų sąrašo prašome teirautis MID Mokslo ir meno skyriuje, tel. (8 37) 209 815.
 • Klasterių mokslo projektų konkursas. Paraiškų teikimas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas. Paraiškų teikimas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.

2018 m. VDU konkursai

 • Aktyviausių doktorantų konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai. Ataskaitos forma.
 • Klasterių mokslo projektų konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai.