Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslines išvykas į Islandiją, Lichtenšteiną ar Norvegiją. Paraiškų teikimo pabaiga – kai baigsis kvietimui skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai” projektams 2024-2026 m. įgyvendinti. Paraiškų teikimo terminas iki 2024 m. birželio 14 d. 16 val. Daugiau informacijos.
 • Daugiau Lietuvos mokslo tarybos kvietimų.

Kiti kvietimai

 • „Europos Horizonto“ kvietimai.
 • Europos Komisijos kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ kvietimą teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama klimato krizei ir unikalios Europos ekosistemos bei biologinės įvairovės išsaugojimui. Projekto dokumentacija. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Erasmus+ kvietimai teikti paraiškas.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. 2024 m. kvietimo paraiškų teikimo terminas pasibaigęs.

VDU viešas konkursas dėstytojų pareigoms užimti

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia viešą konkursą dėstytojų pareigoms užimti. Dokumentų teikimo terminas pasibaigęs. Daugiau informacijos.

VDU kviestinių mokslo darbuotojų atranka

Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs.

Dokumentai

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2024 m. konkursai

 • Klasterių, institutų (ir jiems prilygintų padalinių) mokslo projektų konkursas. Finansuojamų projektų laikotapis nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d. Paraiškos teikimos iki 2024 m. gegužės 31 d. 24 val. Konkurso nuostatai. Paraiška.
 • Dėstytojų, mokslininkų ir menininkų tarptautinių mokslinių išvykų konkursas. Finansuojamų konferencijų laikotapis nuo 2024 m. birželio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių ir nuotolinių renginių) konkursas. Finansuojamų renginių laikotapis nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.

2023 m. įvykę konkursai

 • Skatinimo už reikšmingiausius 2022 m. mokslo (meno) rezultatus tvarka.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių ir nuotolinių renginių) konkursas. Finansuojamų renginių laikotapis nuo 2023 m. gruodžio 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. Paraiškų teikimas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.
 • Klasterių, institutų (ir jiems prilygintų padalinių) mokslo projektų konkursas. Finansuojamų projektų laikotapis nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. Paraiškų teikimas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių ir nuotolinių renginių) konkursas. Finansuojamų renginių laikotapis nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. Paraiškų teikimas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.