Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas Nr. 23 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą “Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas” Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23. Paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 29 d. Daugiau informacijos.
 • Š. m. spalio 5 d. numatyta skelbti biologinės įvairovės mokslinius tyrimus koordinuoti ir finansuoti skirtos programos „Biodiversa“ kvietimą teikti paraiškas. Tema – „Sunykusių ekosistemų ir jų biologinės įvairovės atstatymas ir išsaugojimas“. Paraiškos priimamos iki 2020 m. gruodžio 7 d. Daugiau informacijos.
 • Š. m. lapkričio mėn. numatyta skelbti Europos jungtinės programa „Retos ligos“ (EJP RD) tarptautinį kvietimą teikti paraiškas moksliniams projektams retų ligų gydymo srityje. Šis kvietimas yra skirtas tarpdisciplinėms humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų temoms. Paraiškos bus priimamos 2021 m. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2021 metais. Paraiškos priimamos iki 2020 m. gruodžio 15 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas dėl DNR trumpalaikių tyrimų sveikatos ir švietimo bei ugdymo srityse. Paraiškos priimamos iki 2020 m. lapkričio 26 d. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ Nr. 01. Paraiškos teikiamos iki 2020 m. lapkričio 29 d. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Lietuvos mokslų akademija skelbia Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą. Mokslo darbai priimami 2020 m. lapkričio 16 d. – gruodžio 15 d. Konkurso dalyviai turi dalyvauti dviejų dalių mokymuose (pirmieji mokymai vyks lapkričio 9 d. 13 val.). Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas pirmasis Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimas „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“. Paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2020 m. spalio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas Europos inovacijų partnerystės veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2020 m.). Paraiškos priimamos iki 2020 m. gruodžio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Europos komisijos kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Europos Komisijos interneto svetainėje yra paskelbtas naujas puslapis, kuriame pateikiami visi Europos Komisijos finansuojami koronaviruso moksliniai tyrimai – daugiau informacijos.
 • LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos galiojantys kvietimai.
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos galiojantys kvietimai.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Projektų pradžia – 2020 m. balandžio 1 d. Projektų pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Paraiškų teikiamo terminas 2020 m. pasibaigęs. Paraiškos forma, rašto forma. Plačiau. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2019 m. vykę VDU konkursai

 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Klasterių mokslo projektų konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai.