Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paskelbtas IV kvietimas teikti paraiškas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti. Paraiškos teikiamos iki š. m. spalio 4 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos tyrėjai tęs gerovės visuomenės mokslinius tyrimus, paskelbtas šios tematikos paraiškų konkursas. Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 30 d. Konsultuoja VDU Projektinės veiklos skyrius. Daugiau informacijos.
 • Artimiausiu metu pasirodys kvietimas dėl Valstybės profesorių programos. Konsultuoja VDU Projektinės veiklos skyrius. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos tyrėjai tęs gerovės visuomenės mokslinius tyrimus, paskelbtas šios tematikos paraiškų konkursas. Konsultuoja VDU Projektinės veiklos skyrius. Paraiškų teikimo terminai: 1 pakopai – iki 2019 m. rugsėjo 24 d., antrai  – iki 2020 m. balandžio 7 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas pirmas 2020 m. H2020 „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ kvietimas teikti paraiškas. Paraiškų teikimo terminai: pirmai pakopai – iki 2019 m. rugsėjo 24 d., antrai  – iki 2020 m. balandžio 7 d. Konsultuoja VDU Projektinės veiklos skyrius. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis. Paraiškos primamos iki 2019 m. rugsėjo 26 d. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

Kiti kvietimai

 • Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2019 m.). Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 31 d. Daugiau informacijos.
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius skelbia paraiškų priėmimą mokslo premijai gauti. Paraiškos priimamos iki 2019 m. rugsėjo 16 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbti du programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie veiklų kvietimai: „Individualios stipendijos“ (paraiškos priimamos iki 2019 m. rugsėjo 11 d.), „Regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų bendrafinansavimas“ (paraiškos priimamos iki 2019 m. rugsėjo 26 d.). Daugiau informacijos.
 • EK kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2019 m.). Paraiškos priimamos iki 2019 m. gruodžio 31 d. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Daugiau informacijos.
 • MJJ Fondas siekia prisidėti prie konkurencingų užsienyje doktorantūrą baigusių lietuvių atlyginimų steigimo, tiems, kurie nori savo akademinę karjerą tęsti Lietuvoje ir dalintis žiniomis su lietuvių studentais. Nepriklausomos komisijos atrinktiems akademikams fondas iki trijų metų kas mėnesį skirs atlygį. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos galiojantys kvietimai.
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos galiojantys kvietimai.

Renginiai

 • 2019 m. rugsėjo 17 d. vyks 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ pareiškėjų mokymai, kurių metu bus pristatyti priemonės reikalavimai ir paraiškų rengimo aspektai. Daugiau informacijos.
 • 2019 m. rugsėjo 20 d. VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras kviečia į seminarą „Ką reikia žinoti apie MTEP?“. Dalyvius prašome registruotis mokslo.paslaugos@vdu.lt. Daugiau informacijos.
 • 2019 m. rugsėjo 26-27 d. vyks paroda „Inno Panorama“, kuri skirta ne tik pademonstruoti geriausius inovacijų pavyzdžius, bet ir padėti užmegzti naudingus kontaktus, stiprinti mokslo ir verslo partnerystę. VDU Žemės ūkio akademijoje parodos metu vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Rural Development 2019“ taip pat bus surengtas mokslo ir verslo forumas, skirtas aptarti bioekonomikos plėtros iššūkius ir galimybes. Daugiau informacijos.
 • 2019 m. spalio 14-15 d. pirmą kartą Baltijos šalyse vyks QS in conversation tarptautinė konferencija „Enhancing visibility through international cooperation: Mobility, Recognition, Branding“. Daugiau informacijos.
 • 2019 m. lapkričio 12-13 d. Bratislavoje vyks partnerysčių paieškos renginys SC6 (Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė) tematikos Horizonto 2020 programos kvietimams! Daugiau informacijos.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos energetikos institutas skelbia kvietimus teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. 2019 m. kvietimo laikotarpis pasibaigęs. VDU konkurso nuostatai, paraiškos forma ir ekspertų vertinimo formos. Plačiau.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2019 m. VDU konkursai

 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas. Planuojamas 2019 m. rudenį.
 • Klasterių mokslo projektų konkursas. Paraiškų teikimas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas. Paraiškų teikimas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.

2018 m. VDU konkursai

 • Aktyviausių doktorantų konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai. Ataskaitos forma.
 • Klasterių mokslo projektų konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai.