Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos mokslo tarybos kalendorinis kvietimų planas.

Kiti kvietimai

 • „Europos Horizonto“ kvietimai.
 • Europos komisijos kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Europos Komisijos interneto svetainėje yra paskelbtas naujas puslapis, kuriame pateikiami Europos Komisijos finansuojami koronaviruso moksliniai tyrimai. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos galiojantys kvietimai.
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros konkursų ir kvietimų planas.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Projektų pradžia – 2022 m. balandžio 1 d. Projektų pabaiga – 2022 m. gruodžio 31 d. Paraiškų bendriems moksliniams tyrimams atlikti teikimo terminas pasibaigęs. Daugiau informacijos.

VDU kviestinių mokslo darbuotojų atranka

Skelbiama kviestinių VDU mokslo darbuotojų atranka (vietų sąrašas Nr.1, vietų sąrašas Nr. 2). Paraiškos teikiamos iki 2022 m. birželio 14 d. el.p. adresu: mokslas@vdu.lt

Teikiami dokumentai: 1. Prašymas. 2. Darbo planas. 3. Įvykdytos mokslinės veiklos atsakaita (jei buvo eitos anksčiau atrankos būdu užimtos pareigos). 4. Penkerių metų publikacijų sąrašas su VDU prieskyra (dėl sąrašo kreiptis mokslas@vdu.lt).

Dokumentai

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2022 m. konkursai

 • Klasterių, institutų (ir jiems prilygintų padalinių) mokslo projektų konkursas. Finansuojamų projektų laikotapis nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. Paraiškos teikiamos iki 2022 m. gegužės 31 d. 16 val. Konkurso nuostatai. Paraiška.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių ir nuotolinių renginių) konkursas. Finansuojamų renginių laikotapis nuo 2022 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d. Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.

Įvykę konkursai 2021 m. 

 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių ir nuotolinių renginių) konkursas. Finansuojamų renginių laikotapis nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. Konkurso nuostatai.
 • Skatinimo už reikšmingiausius 2020 m. mokslo rezultatus tvarka.