Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa. Numatomas kvietimas nuo 2021 m. vasario 15 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas aukšto lygio tyrėjų grupėms vykdyti MTEP projektus, skirtus tirti COVID-19 pandemijos ir jos sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius. Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 22 d. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Paskelbtas priemonės „InoConnect“ kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2021 m. kovo 31 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ Nr. 01. Paraiškos priimamos iki 2021 m. kovo 31 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams). Paraiškos priimamos iki 2021 m. kovo 31 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (brandiesiems inovatoriams). Paraiškos priimamos iki 2021 m. kovo 31 d. Daugiau informacijos.
 • Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ skirta naujoms, inovatyvioms įmonėms, pagal kurią smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjektai gali gauti paramą idėjos vystymui, produkto vystymui ar tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui. Paraiškos priimamos iki 2021 m. kovo 31 d. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Galimybė įsiverti technologijos potencialą bei patentavimo sprendimus. Kvietimas galioja 2021 m. vasarį – kovą. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas „Robotics Innovation Experiment” kvietimas. Paraiškos priimamos iki 2021 m. kovo 17 d. Daugiau informacijos.
 • Europos komisijos kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Europos Komisijos interneto svetainėje yra paskelbtas naujas puslapis, kuriame pateikiami visi Europos Komisijos finansuojami koronaviruso moksliniai tyrimai. Daugiau informacijos.
 • LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos galiojantys kvietimai.
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos galiojantys kvietimai.
 • „L’Oréal Baltic“ pradeda paraiškų tarptautinės programos „Moterims moksle“ (angl. „For Women in Science“) priėmimo procesą trijose Baltijos šalyse. Paraiškos priimamos iki 2021 m. kovo 21 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas Vokietijos aplinkosaugos fondo stipendijas stažuotėms Vokietijoje. Stažuotės finansuojamos magistro laipsnį turintiems asmenims (paraiškas gali teikti paskutinio kurso magistrantai) bei doktorantai. 2021 m. metais paraiškos gali būti teikiamos du kartus: iki 2021 m. kovo 5 d. ir iki 2021 m. rugsėjo 5 d. Daugiau infromacijos.
 • Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. I). Numatomas kvietimas nuo 2020 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos.
 • „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Planuojamas kvietimas I ketvirtyje. Daugiau informacijos.

Renginiai

 • Viešos konsultacijos Vyriausybės programos prioritetams. Daugiau informacijos.
 • 2021 m. balandžio 21–23 d. vyks 9-oji virtuali Skandinavijos-Baltijos šalių parazitologų draugijos konferencija (CSBSP9) „Parazitai besikeičiančiame pasaulyje“. Daugiau informacijos.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Projektų pradžia – 2021 m. balandžio 1 d. Projektų pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d. Paraiškos teikiamos iki 2021 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.