Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos mokslo tarybos kalendorinis kvietimų planas.

Kiti kvietimai

 • „Europos Horizonto“ kvietimai.
 • Europos Komisijos kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Europos Sąjungos bendras kvietimų planas.
 • Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ kvietimą teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama klimato krizei ir unikalios Europos ekosistemos bei biologinės įvairovės išsaugojimui. Projekto dokumentacija. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Erasmus+ kvietimai teikti paraiškas.
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos galiojantys kvietimai.
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros konkursų ir kvietimų planas.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Projektų pradžia – 2023 m. balandžio 11 d. Projektų pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d. Paraiškos buvo teikiamos iki 2023 m. kovo 5 d. Daugiau informacijos.

VDU kviestinių mokslo darbuotojų atranka

Kviestinių VDU mokslo darbuotojų atranka. Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs.

Teikiami dokumentai: 1. Prašymas. 2. Darbo planas. 3. Įvykdytos mokslinės veiklos atsakaita (jei buvo eitos anksčiau atrankos būdu užimtos pareigos). 4. Penkerių metų publikacijų sąrašas su VDU prieskyra (dėl sąrašo kreiptis mokslas@vdu.lt).

Dokumentai

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2023 m. konkursai

 • Klasterių, institutų (ir jiems prilygintų padalinių) mokslo projektų konkursas. Finansuojamų projektų laikotapis nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. Paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 31 d. 16 val. Konkurso nuostatai. Paraiška.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių ir nuotolinių renginių) konkursas. Finansuojamų renginių laikotapis nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. Paraiškų teikimas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.

Įvykę 2022 m. konkursai

 • Skatinimo už reikšmingiausius 2021 m. mokslo (meno) rezultatus tvarka.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių ir nuotolinių renginių) konkursas. Finansuojamų renginių laikotapis nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.
 • Klasterių, institutų (ir jiems prilygintų padalinių) mokslo projektų konkursas. Finansuojamų projektų laikotapis nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių ir nuotolinių renginių) konkursas. Finansuojamų renginių laikotapis nuo 2022 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d. Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.