Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa. Numatomas kvietimas nuo 2021 m. vasario 15 d. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Europos komisijos kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Europos Komisijos interneto svetainėje yra paskelbtas naujas puslapis, kuriame pateikiami visi Europos Komisijos finansuojami koronaviruso moksliniai tyrimai. Daugiau informacijos.
 • LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos galiojantys kvietimai.
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos galiojantys kvietimai.
 • Paskelbtas kvietimas Vokietijos aplinkosaugos fondo stipendijas stažuotėms Vokietijoje. Stažuotės finansuojamos magistro laipsnį turintiems asmenims (paraiškas gali teikti paskutinio kurso magistrantai) bei doktorantai. 2021 m. metais paraiškos gali būti teikiamos du kartus: iki 2021 m. kovo 5 d. ir iki 2021 m. rugsėjo 5 d. Daugiau infromacijos.
 • „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Planuojamas kvietimas I ketvirtyje. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos mokslų akademija skelbia Mokslo populiarinimo projektų skatinimo konkursą. Paraiškų teikimo terminas iki 2021 m. spalio 6 d. Daugiau informacijos.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Projektų pradžia – 2021 m. balandžio 1 d. Projektų pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d. Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs. Daugiau informacijos.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

 • Skatinimo už reikšmingiausius 2019 m. mokslo rezultatus tvarka