Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Parama doktorantams (už studijų rezultatus). Paraiškos teikiamos iki 2021 m. gruodžio 15 d. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos mokslo tarybos kalendorinis kvietimų planas.

Kiti kvietimai

 • „Europos Horizonto“ renginių ruduo 2021 daugiau informacijos čia.
 • Programos „Europos Horizontas“ teminės srities „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ kvietimų planas.
 • Europos komisijos kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Europos Komisijos interneto svetainėje yra paskelbtas naujas puslapis, kuriame pateikiami Europos Komisijos finansuojami koronaviruso moksliniai tyrimai. Daugiau informacijos.
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos galiojantys kvietimai.
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros konkursų ir kvietimų planas.

Renginiai

 • 2022 m. sausio 6 d. LSMU Veterinarijos akademijoje Anatomijos ir fiziologijos katedroje organizuojami kursai asmenims, dirbantiems su bandomaisiais gyvūnaiskurių tema „Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimai“. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas į tarptautinę fizinių bei gamtos mokslų studentų ir jaunųjų mokslininkų konferenciją Open Readings 2022, vyksiančią virtualiai 2022 m. kovo 15-18 d. Registracija iki 2022 m. sausio 17 d. Daugiau informacijos. 

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Projektų pradžia – 2021 m. balandžio 1 d. Projektų pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d. Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs. Daugiau informacijos.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2021 m. konkursai

 • Paskelbtas doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių ir nuotolinių renginių) konkursas. Finansuojamų renginių laikotapis nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.

Įvykę konkursai

 • Skatinimo už reikšmingiausius 2019 m. mokslo rezultatus tvarka.