Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paskelbtas studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu paraiškų konkursas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 3 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2021–2024 m. įgyvendinti. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Daugiau informacijos.
 • JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 22 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas II kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektams 2021-2022 m. įgyvendinti. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas medžiagotyros mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „M-era.Net“. Paraiškos priimamos iki 2020 m. lapkričio 19 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas Lietuvos-Lenkijos projektams teikti, skatinant Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų bendradarbiavimą. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 22 d. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

Kiti kvietimai

 • Skelbiamas 2020 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas. Pirminiai (privalomi) mokymai vyks 2020 m. birželio 12 d. 15 val., 17 d. 15 val. ir 19 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Paraiškos priimamos 2020 m. birželio 22–liepos 21 d. Daugiau informacijos.
 • Europos mokslo tarybos kvietimas patyrusiems tyrėjams (advanced reseachers) vykdyti aukščiausios kokybės priešakinius visų mokslo sričių tyrimus. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas pirmasis Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimas „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“. Paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2020 m. spalio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas antrasis Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 20 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas Europos inovacijų partnerystės veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2020 m.). Paraiškos priimamos iki 2020 m. gruodžio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Europos komisijos kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Europos Komisijos interneto svetainėje yra paskelbtas naujas puslapis, kuriame pateikiami visi Europos Komisijos finansuojami koronaviruso moksliniai tyrimai – daugiau informacijos.
 • LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos galiojantys kvietimai.
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos galiojantys kvietimai.

Renginiai

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Projektų pradžia – 2020 m. balandžio 1 d. Projektų pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Paraiškų teikiamo terminas 2020 m. pasibaigęs. Paraiškos forma, rašto forma. Plačiau. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2019 m. vykę VDU konkursai

 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Klasterių mokslo projektų konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai.