Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. gegužės 31 d. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Daugiau informacijos.
 • Japonijos Matsumae International Foundation skelbia konkursą mokslininkams, norintiems dalyvauti 3-6 mėn. trukmės mokslo tyrimų programose, kurios vyks pasirinktoje institucijoje Japonijoje. Prioritetinės veiklos – gamtos mokslai, inžinerija bei medicina. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. liepos 31 d. 17 val. Japonijos laiku. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) kvietimai

 • Paskelbtas Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas. Stipendijos skiriamos mokslininkų, mokslo laipsnį įgijusių ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti. Paraiškos priimamos 2019 m. balandžio 29 d.– gegužės 29 d. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Kvietimas teikti technologinės plėtros projektų paraiškas dalyvauti atrankos konkurse dėl projektų finansavimo. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. gegužės 15 d. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 05. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas jungtiniams Lietuvos ir Austrijos projektams vykdyti pagal EUREKA programą. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. spalio 19 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams). Paraiškos teikiamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Daugiau informacijos.
 • Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ skirta naujoms, inovatyvioms įmonėms, pagal kurią smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjektai gali gauti paramą idėjos vystymui, produkto vystymui ar tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui. Paraiškos teikiamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ Nr. 01. Paraiškos teikiamos iki 2020 m. lapkričio 29 d. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Paskelbti du programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie veiklų kvietimai: „Individualios stipendijos“ (paraiškos priimamos iki 2019 m. rugsėjo 11 d.), „Regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų bendrafinansavimas“ (paraiškos priimamos iki 2019 m. rugsėjo 26 d.). Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti LIFE paraiškas. 2019 m. Aplinkos paprogramės projektų paraiškoms bus taikoma dviejų etapų schema, tuo tarpu Klimato paprogramės projektams 2019 m. dar išliks vieno etapo tvarka. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Paraiškos priimamos iki 2019 m. birželio 17 d. Daugiau informacijos.
 • EK kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2019 m.). Paraiškos priimamos iki 2019 m. gruodžio 31 d. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Daugiau informacijos.
 • MJJ Fondas siekia prisidėti prie konkurencingų užsienyje doktorantūrą baigusių lietuvių atlyginimų steigimo, tiems, kurie nori savo akademinę karjerą tęsti Lietuvoje ir dalintis žiniomis su lietuvių studentais. Nepriklausomos komisijos atrinktiems akademikams fondas iki trijų metų kas mėnesį skirs atlygį. Paraiškos priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Renginiai

 • 2019 m. gegužės 22-23 d. vyks konferencija „Pagrindiniai prekių ženklų ir domenų apsaugos bei ginčų sprendimo sistemos aspektai“. Daugiau informacijos.
 • 2019 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kartu su Tarptautiniu vyriausybių mokslo patarėjų tinklu (International Network for Government Science Advice – INGSA) ir Lietuvos mokslo taryba kviečia į organizuojamą INGSA konferenciją “INGSA 2019 – Saugumo iššūkiai skaitmeniniame amžiuje: įrodymais gristų mokslo patarimų vaidmuo”. Daugiau informacijos.
 • Didelio potencialo jaunos įmonės, vadinamos vienaragiais, skatina miestus ir startuolių ekosistemas rungtyniauti kuriant kuo palankesnes sąlygas tokių startuolių kūrimuisi. Kaip suburti kūrėjų bendruomenę, kurioje gimtų startuolis vienaragis? Būtent apie tai bus kalbama 2019 m. birželio 12-14 d. pranešimuose ir analizuojama verslo dirbtuvėse su žinomų verslo akceleratorių vystytojais, mokslininkais ir verslininkais tarptautinėje konferencijoje „Baltic Dynamics 2019: Building Unicorn-Friendly Communities“. Daugiau informacijos.
 • Globaliame inovacijų žemėlapyje Lietuva jau seniai peršoko į technologijų kūrėjų ir progreso skatintojų gretas – tačiau kokia bus Lietuva po 10 metų? Kokios technologijos taps įprastomis, ką nuveiksime kosmoso erdvėje, kaip keisis pramonė, biotechnologijos, karinės technologijos? Apskritai – kokia visuomene būsime po 10 metų? Išsamiai inovacijų amžiaus tendencijas 2019 m. birželio 13–14 d. Vilniuje pristatys jau ketvirtasis ateities technologijų tendencijų forumas „Innovation Drift 2019“. Daugiau informacijos.
 • 2019 m. rugsėjo 26-27 d. vyks paroda „Inno Panorama“, kuri skirta ne tik pademonstruoti geriausius inovacijų pavyzdžius, bet ir padėti užmegzti naudingus kontaktus, stiprinti mokslo ir verslo partnerystę. VDU Žemės ūkio akademijoje parodos metu vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Rural Development 2019“ taip pat bus surengtas mokslo ir verslo forumas, skirtas aptarti bioekonomikos plėtros iššūkius ir galimybes. Daugiau informacijos.
 • 2019 m. lapkričio 12-13 d. Bratislavoje vyks partnerysčių paieškos renginys SC6 (Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė) tematikos Horizonto 2020 programos kvietimams! Daugiau informacijos.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos energetikos institutas skelbia kvietimus teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. 2019 m. kvietimo laikotarpis pasibaigęs. VDU konkurso nuostatai, paraiškos forma ir ekspertų vertinimo formos. Plačiau.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2019 m. VDU konkursai

 • Paskelbtas Klasterių mokslo projektų konkursas. Paraiškos buvo teikiamos iki 2019 m. gegužės 3 d. 16 val. el. paštu: mokslas@vdu.lt Konkurso nuostatai.
 • Aktyviausių doktorantų konkursas išvykoms nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d. Paraiškų teikimas pasibaigęs. Konkurso nuostatai.

2018 m. VDU konkursai

 • Aktyviausių doktorantų konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai. Ataskaitos forma.
 • Klasterių mokslo projektų konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai.

2017 m. įvykę VDU konkursai