Konkursinis mokslo finansavimas

 

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paskelbtas VI kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 21 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Matsumae tarptautinis fondas kviečia teikti paraiškas mokslininkų stažuotėms Japonijoje. Paraiškos priimamos iki 2019 m. liepos 31 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas studentų mokslinei praktikai 2019 metais. Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 22 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas NORFACE tinklo mokslinių tyrimų programos „Tobulesnis demokratinis valdymas” (angl. Democratic governance in a turbulent age, Governance) ERA-NET Cofund schemos kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 19 d. 14 val. CET laiku. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2019 m. kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. balandžio 2 d. 17 val. Briuselio laiku. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinės programos QuantERA kvietimas teikti paraiškas. Trumposios ir išsamiosios paraiškospriimamos iki 2019 m. vasario 18 d. 17 val. CET. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti trumpąsias paraiškas tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 19 d. 17 val. CET programos FLAG-ERA elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2). Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams). Paraiškos teikiamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Baltijos-Amerikos Laisvės fondas paskelbė Profesinės stažuotės programos konkursą paskutinio kurso bakalauro programos studentams, magistrantams ir doktorantams. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. balandžio 2 d. Daugiau informacijos.
 • Basque Foundation for Science paskelbė kvietimą podoktorantūros stažuotėms. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 15 d. 13 val. CET. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas „Horizontas 2020“ Marie Skłodowska-Curie veiklų kvietimas. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. balandžio 2 d. 17 val. Briuselio laiku. Daugiau informacijos.
 • SwafS-09-2018-2019 temai aktualus Lietuvos mokslo tarybos gautas partnerystės pasiūlymas iš Strasbūro universiteto (Prancūzija). Daugiau informacijos.
 • Flandrijos mokslo fondo kvietimas įsitraukti į ekspertinę veiklą. Daugiau informacijos.
 • Paduvos universitetas skelbia “STARS@UNIPD” konkursą moksliniams tyrimams atlikti (mobilumas vyks Italijoje). Paraiškos teikiamos iki 2019 m. balandžio 2 d. 13 val. CET. Daugiau informacijos.
 • Japonijos Matsumae International Foundation skelbia konkursą mokslininkams, norintiems dalyvauti 3-6 mėn. trukmės mokslo tyrimų programose, kurios vyks pasirinktoje institucijoje Japonijoje. Prioritetinės veiklos – gamtos mokslai, inžinerija bei medicina. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. liepos 31 d. 17 val. Japonijos laiku. Daugiau informacijos.

Renginiai

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 2019 m. kovo 19 d. kviečia klasterių bendruomenės narius ir visus, besidominčius klasteriais, bei norinčius daugiau sužinoti apie tarptautinių partnerysčių kūrimą Baltijos regione, į 2-ąją konferenciją-kontaktų mugę „Baltijos klasterių forumą 2019”. Renginio vieta: Kaunas, Park Inn Hotel. Daugiau informacijos.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos energetikos institutas skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Paraiškos bendriems moksliniams tyrimams minėtų institucijų prioritetinėse mokslo kryptyse atlikti teikiamos iki 2019 m. vasario 28 d. Projektų pradžia – 2019 m. balandžio 1 d. Pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d. Finansavimas skiriamas tik 2019 metams. Pridedama VDU konkurso nuostatai, paraiškos forma ir ekspertų vertinimo formos. Plačiau.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2018 m. VDU konkursai

 • Aktyviausių doktorantų konkursas (įvykęs). Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas (įvykęs). Konkurso nuostatai. Ataskaitos forma.
 • Klasterių mokslo projektų konkursas (įvykęs). Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas (įvykęs). Konkurso nuostatai.

2017 m. įvykę VDU konkursai