Collegium Artes liberales

Collegium Artes liberales tikslas – skleisti VDU humanitarinę kultūrą, ieškoti tarpdisciplininių ryšių, kurti akademinę keitimosi idėjomis bei nuomonėmis erdvę. Pavadinimas Collegium Artes liberales primena apie klasikinę lavinimo sistemą, apimančią 7 dalykus: gramatiką, logiką, retoriką, muziką, aritmetiką, geometriją ir astronomiją, kurie antikos laikais bei viduramžiais buvo laikomi išsilavinimo pagrindu. VDU atkurtas pagal Harvardo universiteto studijų sistemą, laikantis šiuolaikinių artes liberales studijų principų.

Draugijos veikla

2003 m. įkurta draugija, vėliau keliems metams nutraukusi veiklą, 2011 m. pradėjo diskusijų ciklą, į kurį pakvietė VDU bendruomenės narius.

  • 2011 m. balandžio 19 d. vyko diskusija „Artes liberales pasaulio krizės akivaizdoje“
  • 2011 m. rugsėjo 15 d. suorganizuota diskusija „Ieškok idėjos“, kurioje aptarta autentiško rašymo ir kalbėjimo bei klasikinės kultūros svarba šiandienos žmogui
  • 2011 m. gruodžio 8 d. draugija pakvietė į prof. Rūtos Marcinkevičienės paskaitą „Artes liberales studijos ir tarpdalykiškas mokslas“.

 

Kviečiame visus norinčius VDU akademinės bendruomenės narius (tiek dėstytojus, tiek studentus – visų pirma doktorantus ir magistrantus) įsitraukti į Collegium Artes liberales veiklą, siūlyti savas paskaitų, diskusijų, konsultacijų temas, kviesti aptarti aktualius tarpdisciplininius klausimus, dalintis sava moksline patirtimi, teikti pasiūlymus draugijos veiklai.