Intelektinės nuosavybės valdymas

Vytauto Didžiojo universitete galioja patvirtintos Intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo taisyklės, kurios reglamentuoja Vytauto Didžiojo universitetui nuosavybės teise priklausančių turtinių teisių, atsiradusių iš Universiteto darbuotojų ar studentų intelektinės veiklos rezultatų, valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis tvarką bei sąlygas.