Teatro diskusijų klubas

Teatro diskusijų klubas įkurtas 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto studentų iniciatyva ir veikia prie VDU Menų fakulteto Teatrologijos katedros. Klubas atviras tiek universiteto bendruomenei, tiek visiems žmonėms, nors šiek kiek besidomintiems teatru.

Teatro diskusijų klubas – tai vieta, kur galima iš arčiau susipažinti su magišku scenos pasauliu, susitikti su teatrą kuriančiais menininkais bei kritikais, patekti į repeticijas, stebėti spektaklius, diskutuoti ir rašyti apie juos ir jų keliamas problemas, pabandyti prie šios meno rūšies prisiliesti praktiškai seminarų ir kūrybinių dirbtuvių metu. Klubas savo veikla skatina visuomenę atvirai diskutuoti meno bei kultūros temomis, siekia jomis sudominti akademinį jaunimą, ieško tarpdisciplininių ryšių tarp meno ir mokslo.

Klube rengiamos diskusijos su aktoriais, režisieriais, kritikais, įvairios paskaitos, supažindinančios su teatro istorija bei šiuolaikinio teatro reiškiniais, suteikiama galimybė klubo nariams lankytis spektakliuose ir apie juos diskutuoti bendraminčių rate. Klube rengiami įvairūs meniniai projektai, glaudžiai bendradarbiaujama su Kauno valstybiniu dramos teatru, „Cezario grupe“, OKT/Vilniaus miesto teatru ir kitais teatrais.