Paslaugų sąrašas

Žmogiškųjų išteklių valdymo paslaugos

 • Šiuolaikiniai suaugusiųjų mokymosi sprendimai
 • Profesinės etikos teisinis reguliavimas
  • Kolektyvinių darbo santykių reglamentavimas
 • Organizacijos darbuotojų kompetencijų stebėsena ir analizė
  • Personalo mokymai
  • Komandos formavimo programos
 • Potencialių darbuotojų vertinimo metodika
  • Darbuotojų adaptavimo programos

Įmonės veiklos gerinimo paslaugos

 • Veiklos kaštų optimizavimas
 • Vadovavimo kokybės gerinimo metodai
  • Efektyvaus bendrovės valdymo teisiniai instrumentai
 • Įmonių žinomumo internetinis monitoringas
  • Įvaizdžio/reputacijos formavimo strategijos
 • Integruotos komunikacijos strategijos
  • Tarpkultūrinė komunikacija su Azijos valstybėmis
  • 30-ies skirtingų užsienio kalbų mokymai
 • Įmonės rinkodaros valdymo sprendimai
  • Konkurencinio pranašumo kūrimas
 • Socialiniai tyrimai

Neformalusis švietimas

Inovacijų paslaugos

 • Inovatyvių produktų/paslaugų ekonominio pagrįstumo vertinimas
  • Įvedimo į rinką tyrimas
  • Teisinių instrumentų modeliavimas
  • Prekės ženklo strategijos
 • Inovatyvūs kompiuterizavimo sprendimai
 • Novatoriško verslo modelio kūrimas
 • Inovatyvių išmaniųjų zonų mieste kūrimas
 • Neuromarketingas
 • Energetikos strategijų kūrimas bei optimizavimas, energetinio saugumo vertinimas

Informacinių technologijų paslaugos

 • 3D objektų grafinis vaizdavimas/spausdinimas
 • Mobilių aplikacijų ir informacinių sistemų projektavimas ir realizavimas
 • Interaktyvių pristatomųjų, pramoginių ir mokomųjų zonų kūrimas
  • Kompiuteriniai ir rimtieji žaidimai
  • Vaizdo įrašai ir animacija
  • Simuliacinių aplinkų kūrimas, matuojant žmogaus reakciją į audiovizualinius stimulus
 • procesų optimizavimu ir adaptyvus valdymas bei gedimų aptikimas
  • Taikant statistinius, mašininius mokymus
  • Dirbtinio intelekto metodai.
 • Medijos monitoringas taikant kalbos ir semantines technologijas
  • Teksto analizė, šnekos analizė ir valdymas balsu

Gamtos mokslų paslaugos

 • Patogeninių, infekcinių ir parazitinių ligų nustatymas biologiniuose mėginiuose
 • Individų genetinės tapatybės taksonoidenifikavimas molekuliniais metodais
 • Mėginių cheminė analizė
 • Mėginių užterštumo ir kontrolės tyrimai
 • Ląstelių skaičiaus nustatymas mėginiuose

Renginių organizavimas

 • Erdvės renginiams