DSpace-CRIS 7

Outputs
117293
PDB
72165
ETD
23376
Datasets
46
Researchers
7069
Departments
168
Projects
848
Recent Additions
 • Event
  VDU, KTU, LSMU ir LEI bendrų mokslo projektų ataskaitinė konferencija
  Konferencija / Conference2023-02-02 - 2023-02-02
 • Publication
  Rinkos modelių tinkamumo akcijų grąžai prognozuoti ir nuosavo kapitalo kainai nustatyti vertinimas Lietuvos akcijų rinkoje
  [Assessment of applicability of market models for predicting of stock returns and estimation cost of capital in Lithuanian stock market]
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2021
  First chapter of the work provides an analysis and synthesis of previous studies on market models testing in different stock markets as well as the summary of research results on their applicability for predicting of stock returns and estimation cost of capital. When the analysis and synthesis was done, the research problem was revealed and aim and tasks were set up. Second chapter of the work provides a methodology for testing CAPM and Fama-French three-factor models. The methodology includes models‘ variables, their measurement, reserach sample and limitations, and research steps and hypotheses. Third chapter of the work provides the results of research the applicability of market models for predicting of stock returns and estimation cost of capital in the Lithuanian stock market. CAPM, Fama - French three-factor models were tested by regression method, selecting 15 Lithuanian companies whose shares are listed between 2006 and 2020. The results of the research showed that these models do not work on the Lithuanian stock market, although beta (sensitivity) can be calculated by them, however, these models are not suitable for predicting of stock returns and estimation cost of capital.
 • Publication
  Komunikacijos formuojamų lūkesčių atitiktis vartotojo patirčiai : „Vytautas Mineral SPA“ atvejis
  [Compliance of customer experience and expectations shaped by brand communication : case study of Vytautas Mineral SPA]
  ;
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2021
  Even though we can find a consensus that expectations are a subjective customer prediction formed on the basis of the whole information the customer receives, the academic community does not examine the connection between brand communication and expectations enough. This paper offers an investigation of the latter link, investigating the main question of this paper: how expectations formed by brand communication corresponds with customer experience? The paper aims to examine the compliance of Vytautas Mineral SPA communication formed customer expectations to the customer experience. Research confirms the link between expectations formed by brand communication and customer experience. Furthermore, the research illustrates variation between (un)fulfilment of the customer expectations and the change in customer experience.
 • Publication
  Miestų įvaizdžio formavimas reklamos sprendimais
  [Cities’ image shaping by advertising solutions]
  Bogvilaitė, Gabija
  ;
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2021
  This article is about shaping the image of cities by advertising solutions. It highlights the most important theoretical aspects needed to create a successful advertisement for a city. All the singled out aspects are combined into a theoretical model of advertising solutions for the shaping of the image of cities. Using the triangulation, a combination of several different methods (expert, semi-structured interviews, qualitative content analysis of advertisements and quantitative survey), the possibilities of applying the model in practice are examined. Based on the results obtained during the research, the complemented and improved model is presented. The model of cities’ image shaping by advertising solutions presented in the work is universal, adaptable to different places taking into account their opportunities and situations.
 • Publication
  Marketing communication campaigns around social issues: the case of cyberbullying
  [Socialinių problemų komunikacijos marketingo kampanijos: kibernetinių patyčių atvejis]
  Chubarova, Lidiya
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2021
  Straipsnyje analizuojama kaip pasitelkus marketingo komunikacijos kampanija galima prisidėti prie aktualios kibernetinių patyčių socialiniuose tinkluose problemos sprendimo. Pastaruoju metu pasauliniai prekių ženklai vis dažniau komunikacijoje akcentuoja aktualiai socialines problemas, tame tarpe ir kibernetinių patyčių problemą. Straipsnyje, remiantis teorine problemos analizę ir prekių ženklų atvejais, pateikiamos tokių komunikacijos kampanijų gairės ir rekomendacijos, kurios gali užtikrinti tokių komunikacijos kampanijų tikslus.
Most viewed
 • Šis vadovėlis skiriamas aukštųjų mokyklų socialinių mokslų edukologijos, psichologijos, sociologijos, antropologijos, viešosios komunikacijos, ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir politikos mokslų krypčių sudijų studentams.
    12124
 •   11164  2534
 • Vadovėlis „Takas“ skirtas B1 lygio lietuvių kalbos gebėjimams ugdyti. Jį sudaro 8 pamokos – „žingsniai“, – apimantys svarbias šiam lygiui leksikos temas ir dalį gramatikos. Ši knyga – rinkinys įvairių žanrų, skirtingo sudėtingumo tekstų, kad tiek studentai, tiek jų mokytojai galėtų lanksčiai, kūrybingai ir efektyviai naudotis pateikta medžiaga. Tekstų įvairovė – bandymas atsižvelgti į skirtingų mokymosi stilių, pomėgių, socialinių sričių ir interesų besimokančiųjų poreikius. Apskritai vadovėlio išeities taškas – autentiški tekstai ir natūrali kalbos vartosena. Knyga gausiai iliustruota paveikslais ir fotografijomis, atspindinčiomis įvairias gyvenimo realijas, apimančias įvairius socialinius bei kultūrinius lietuvių kalbos vartojimo ir gyvenimo aspektus. Kiekvienoje pamokoje galima rasti ir smulkiosios tautosakos bei sakytinės kalbos, neformaliosios kalbos pavyzdžių. Dalis gramatikos taisyklių pateikta pamokose kaip aktyvios užduotys. Daugiau informacijos ir gramatikos taisyklių pateikta gramatikos priedo įklijoje, kuri suskirstyta ne pagal pamokas, o pagal kalbos dalis. Šią informaciją galima naudoti skirtingose pamokose, kai tik kyla klausimų dėl tinkamos žodžio formos. Atmintuke rasite kiekvienos pamokos koliažus, kuriuos galima rodyti išmaniojoje lentoje interaktyvioms užduotims, klausymo įrašus ir visus vadovėlio tekstus, kad mokytojas panorėjęs galėtų išradingai juos panaudoti kurdamas savo užduotis. Pajuskite, kaip žingsnis po žingsnio lietuvių kalba ir kultūra jums tampa suprantamesnė, įdomesnė, gal net artimesnė.
    3034  8220
 • ETD
  The effect of influencer marketing on customer behavior. The case of "YouTube" influencers in makeup industry
  [Įžymybių marketingo įtaka pirkėjų elgesiui. "YouTube“ kanalo makiažo industrijos įžymybių atvejis.]
  master thesis
  Baramidze, Tamar
  2018-05-23
  The aim of this diploma paper it is to provide recommendations to the "YouTube" influencers in Georgia and Lithuania and to the brands that target those markets, based on the theoretical analysis, survey and qualitative analysis of the "YouTube" influencers. The paper consists of three main parts: theoretical, empirical and recommendations parts. The first part looks into the literature related to the influencer marketing, it‘s methods of use, the benefits that it can deliver to the brands and the effect of it towards the audience. The second part is devoted to the empirical research: a qualitative analysis of one macro influencer in the makeup industry, one Lithuanian influencer with the biggest number of followers in the country within the industry, and one Georgian influencer with the largest number of subscribers in the country within the industry. In the second chapter, there are also presented the comparisons of their work to each other and the conclusions. The third part focuses on highlighting the problematic aspects of the field of "YouTube" Influencer marketing in Georgia and in Lithuania and providing practical recommendations to the brands and the influencers.
    4286  5850
 • book
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012
  Šiuolaikinei organizacijai, norinčiai sėkmingai dirbti rinkoje, būtinos marketingo komunikacijos. Jos yra vienas pagrindinių šiuolaikinio marketingo aspektų. Tai svarbus bet kokios organizacijos veiklos elementas, leidžiantis organizacijai bendrauti su klientais. organizacijos turi mokėti koordinuoti, integruoti, planuoti savo komunikaciją – išmokti naudoti tokį galingą marketingo įrankį kaip marketingo komunikacijos. Mokomoji knyga parengta remiantis marketingo komunikacijų tema parašytais lietuvių ir užsienio autorių darbais ir vadovėliais, taip pat internetu pasiekiamais šaltiniais.
    16390  5783
Most downloaded
 • book
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009
  This teaching aid has grown out from the course Introduction into English Linguistics which I have been teaching at Vytautas Magnus University for a number of years. Its aim is to present students with a concise and up-to-date discussion of some of the main topics that mod-ern linguistics addresses. The teaching guide is provided with exercises for each topic (graded from less difficult to advanced), and questions for discussion. All the exercises have been tested in class. The teaching guide also includes a glossary of the most important terms which stu-dents have to know and be able to use not only in this course but also in the other linguistic courses that they take in the programme of English Philology.
    39162  2036
 • book
  Kaunas : Vytautas Magnus University, 2011
  This text serves as an introduction to critical analysis of crime fiction in English. After a brief review of the pre-history of crime fiction in English, the principal focus is on sub-genres such as Golden Age detective stories, American noir thrillers, thrillers in general and police procedurals. For each sub-genre a list of characteristics is provided. Some major authors like Agatha Christie, Raymond Chandler, P.D. James, Ruth Rendell, Ian Rankin and Kathy Reichs are given closer attention. In addition, newer trends in crime fiction are discussed. Exercises for students and advice in carrying out research on crime fiction are also given.
    17886  3042
 • The idea to write this book primarily came from our intention to share what we have discovered about one of the greatest childhood miracles – play. For a number of years we have explored this phenomenon, yet its profound and extraordinary nature still continues to surprise us. Promotes development and, at the same time, is the greatest achievement of the child. Keeping this in mind, we designed our monograph for a few purposes. First, we wanted to present the results of the three-year project “Development of Self-Regulation in Play” attained in play research laboratory of the Lithuanian University of Educational Sciences. Second, we sought for the first time to discuss in Lithuanian language the theory of play based on cultural – historical psychology. Our objective was to formulate and present the key principles of the development of self-regulation through play activities. Finally, we aimed to describe the steps of practical use of joint (adult-child) play activities that help a child to develop a self-regulatory behavior during play. Why did we choose to focus on the development of self-regulation through play activities? Simply that a large number of worldwide studies show (Elkind, 1982, 2007; Singer, Singer, D’Agostino, DeLong, 2008; Frost, 2010) that children’s imaginary play is vanishing and that their imagination and self-regulation skills have deteriorated. Another observed trend is a clear opposition between play and academic learning (Miller & Almon, 2009; Nicolopoulou, 2010). Surveys reveal that currently selfregulation and executive functions are in the center of researchers’ attention worldwide and are among top ten studies in progress. [...]
    17242  2135
 • book;
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011
  Cheminių reakcijų ir procesų termodinamika, grįžtamosios ir negrįžtamosios cheminės reakcijos, fazių pusiausvyra ir tirpalai, elektrochemija, cheminių reakcijų kinetika, koloidų chemija. Šioje knygoje pateikiama teorinė dalis, uždavinių sprendimai, užduotys savarankiškam darbui, laboratorinių darbų aprašai minėtomis temomis.
    16834  2029
 • Publication
  Klinikinis socialinis darbas: metodologija, praktika ir supervizija
  [Clinical social work: methodology, practice and supervision]
  research article
  Gvaldaitė, Lijana
  Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2018, nr. 22(2), p. 95-121
  Klinikinis socialinis darbas (Clinical social work – CSW) – JAV ir kitose Vakarų šalyse keletą dešimtmečių plėtojama socialinio darbo praktika, kuria siekiama padi¬dinti ir išlaikyti psichosocialinį individų, šeimų ir grupių funkcionavimą, užtikrinti žmogaus teisių ir socialinio teisingumo principus. Šio metodo pavyzdžių aptinkama ir Lietuvos socialiniame darbe – daugiau praktikos nei moksliniame, akademiniame lygmenyse. Straipsnyje nagrinėjami šio metodo samprata ir raida, rekomendacijos ir taikymo galimybės užsienio bei Lietuvos socialinės pagalbos kontekstuose, aptariama supervizijos, kaip neatskiriamos CSW proceso dalies, vieta ir reikšmė.
    16748  790