Menų centras

Universiteto studentų kūrybines veiklas koordinuoja VDU Menų centras, apjungiantis vizualiųjų, atlikimo ir scenos meno krypčių iniciatyvas.

Šok, muzikuok, dainuok, vaidink, koncertuok, keliauk

Daugiau informacijos: menucentras.vdu.lt